Gıyapta hakaret suçu nedir?

Çoğu zaman işlerken farkında bile olmadığımız, arkadaş ortamında veya bir topluluktaki konuşmamız esnasında ağzımızdan çıkan sözler daha sonra başımızı ağrıtabilmektedir. Bir kimsenin onuruna, şerefine veya saygınlığına yönelik meydana getirilen hakaret eylemleri neticesinde Türk Ceza Kanunu kişilik haklarını korumak adına düzenlemeler meydana getirmiş ve bunun sonucu olarak bu kişilik haklarına yönelik olarak yapılan saldırıları yaptırıma tabii tutmuştur.

Haberin Devamı

GIYAPTA HAKARET SUÇU NEDİR?

Ceza Kanunumuzda kişilik haklarının korunması adına, kişinin yüze karşı işlenen hakaret suçunda olduğu gibi gıyapta edilen hakarette de ceza verilebileceği belirtilmiştir. Öyle ki kanunumuzda gıyapta edilen hakaretle ilgili yaptırımı olabilmesi için en az 3 kişinin önünde mağdura yönelik yapılan bir söz veya davranış olması gerekmektedir. Mağdurun kendisiyle birlikte 3 kişi olması durumunda ise gıyapta hakaret oluşmuş olmayacaktır.

Mektup, e-mail, whatsapp yazışması veya başka internet sitelerindeki ya da sosyal medyalardaki yazışmalarda ise kişinin gıyabında işlenen hakaret suçu değil yüzüne karşı işlenmiş gibi kabul edilir. Ancak toplu maillerde veya konferans gibi görüşmelerde mağdurun yer almaması halinde en az 3 kişinin huzurunda edilen hakarette de suçun unsurları sağlanmış olur ve gıyapta hakaret dolayısıyla ceza verilecektir.

GIYAPTA HAKARET SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Gıyapta hakaret suçunun oluşması başlı başına cezalandırılacağı anlamına gelmez. Yapılan hakaretin en az 3 kişiye ihtilat edilmesinin ardından mağdurun yani hakarete maruz kalan kişinin bu eylemi şikayet etmesi gerekir. Şikayet edilmemesi halinde savcılık bunu doğrudan inceleme altına almayacaktır.

Türk Ceza Kanunumuz hakaret suçunda karşılıklı olarak tarafların birbirine hakaret etmeleri durumunda, olayın içeriğine göre taraflardan birinin veya her ikisinin de cezasını indirebilir veya hiç ceza verilmemesini de kararlaştırabilir. Hakim her olayda yaşananları ve tarafların durumlarını göz önüne alarak işlenen harekete yönelik davranışların veya söylenen sözlerin cezayı gerektirip gerektirmeyeceğine karar verecektir.

Hakaret suçunun haksız bir fiile karşılık olarak işlenmesi durumunu kanunumuz cezada indirim sebebi olarak kabul etmiştir. Yaralama suçu sonrası işlenen hakaret suçunda kişiye hiç ceza verilemeyeceği gibi, diğer suçlarda da haksız tahrik unsurunun varlığına kanaat getirmesi halinde hakim, verilecek olan cezayı üçte birine kadar indirebilir ve hatta olayın niteliğine göre cezaya hükmetmeyebilir.

Gıyapta işlenen hakaret suçunda, kanunda yazan nitelikli haller yer almıyorsa ve ispat külfeti yerine getirildiyse verilecek olan ceza 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olarak karşımıza çıkar. 

İşlenen hakaret suçu dine, inançlara, kutsal değerlere, düşüncelere yönelik olması durumunda ya da hakaret suçunun kamu görevlisine karşı işlenmesi halinde verilecek olan ceza 1 yıldan az şekilde olamayacaktır.

Tekrar belirtmekte fayda var ki gıyapta işlenen hakaret suçunda en az üç kişiye ihtilat edilmesi gerekir. Gıyapta hakaretle ilgili davalar Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür ve şikayete bağlı suç tipleri arasındadır.

Yazarın Tüm Yazıları