Bedi Aydın
Bedi Aydın
Bedi Aydın

Özenle yetiştirilen nesiller çağı

Çocuk yetiştirmek konusunda, geleneksel kalıplardan uzaklaşılarak günümüz koşullarına uygun, planlı yetiştirme dönemine girildiğini söylersek yanılmış olmayız.

Haberin Devamı

Son 15-20 yıl içerisinde çocuk yetiştirmek konusunda yaşanan gelişmeler köklü değişikliklere uğramıştır.

Çocuk yetiştirmek konusunda, geleneksel kalıplardan uzaklaşılarak günümüz koşullarına uygun, planlı yetiştirme dönemine girildiğini söylersek yanılmış olmayız.

Hemen hemen her evde çocuk, ailenin merkezine oturmuştur. Çocuğun aile kurumunun merkezine oturuşu, toplum olarak geleceğin dünyasında etkili bir yer edinişimizi sağlayacak bir gelişmedir. Özenli çocuk yetiştirmek eğilimi içindeki aileler, çocuk gelişiminin her aşamasına hiç olmadığı kadar ilgi göstermektedir.

Bilim dünyasının ortaya attığı öneriler, toplumda kolaylıkla benimsenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir. Beslenmek konusundan tutun da, çocukların akademik gelişimine kadar etkili bir duyarlılık gösteren aileler, çocuk gelişiminin devindirici faktörü haline gelmiştir.

Haberin Devamı

Çocukları Bir “Proje” Olarak Görmek

Ana hatları ile olumlu gözüken bu durumun çeşitli riskler içerdiği de bilinmelk zorundadır. Ailelerin çocukları üzerindeki aşırıya kaçan ilgisi, çoğu zaman aileleri, çocuklarını bir “proje” olarak görmeğe itmektedir. Bilimsel gelişmelerin ışığında uyguladığımız her yöntemin aşırıya kaçmak riski ile karşı karşıyayız. Aileler nerede durmaları gerektiği konusunda önemli sorunlar yaşamaktadır. Bu durum bazen “kaş yapalım derken göz çıkarmak” tehlikesini taşımaktadır.

Anne-babaların çocuğa ve özellikle çocuğun gelişimine ilişkin duyarlı yaklaşımı doğru yönetilmek zorundadır. Bugün bu durumu yönetebilmek, anne-babanın tek başlarına becerebilecekleri bir süreç olmaktan çıkmıştır.

Çocuk gelişimi konusunda, çocuğunun her gelişim alanı ile ilgili birden fazla doğru seçenekle karşı karşıya kalan aile, çocuğu için en uygun doğruyu seçmekte zorlanmaktadır. Medyanın ve özellikle internetin yaşamımızda etkili bir rol oynadığını dikkate aldığımızda, ciddi bir bilgi çokluğu ile karşı karşıya kalan anne-babalar, en doğrunun hangisi olduğunu süzebilmek becerilerine sahip olamadıkları için bocaladıkları gözükmektedir.

Haberin Devamı

Aile Danışmanlığı ve Aile Koçluğu

Bu durum, çocuk merkezli “Aile Danışmanlığı” ve “Aile Koçluğu” alanları yaratmıştır. Her iki alan da önemli roller üstlenmektedir. Geleceğin toplumunu yaratmakta önemli birer faktör haline gelen ve uzmanlık gerektiren bu alanlar, ‘çocuk yetiştirmek’ ve ‘çocuk gelişimi’ konularında ailenin ihtiyaç duyduğu yönlendirme görevini yerine getirmektedir.

Aileye, çocuk gelişimi konusunda düşen en önemli görev, doğru desteği alabilmek becerisini göstermektir. Bu sebeple aile, geçmiş deneyimlerinin farkında olarak bu seçimi yapmak zorundadır. Başarı hedefli seçimlerin iyi gözlenmesi ve çocuğun bireysel özelliklerini aşan yüklemelerden kaçınılması önemlidir. Başarılı, ama huzursuz nesiller yetiştirmek arzu edilebilecek bir durum değildir. Bu sebeple fiziksel gelişimden dil gelişimine, akademik gelişimden psiko-sosyal gelişime kadar olan süreçleri bir bütün olarak görmek ailenin görevidir.

Haberin Devamı

Ailelerin doğru yönlendirilişi ve çocuk yetiştirmek konusunda kullanılacak doğru yöntemler, geleceğin özenli nesillerini oluşturuşumuzu sağlayacaktır.