İş yerlerinde emzirme odası ve kreş zorunluluğu

Çalışan annelerin en büyük sorunlarının başında çocuklarının çalışma saatleri boyunca bakımının kim tarafından nasıl karşılanacağı geliyor. Annesi ve kayınvalidesi hayatta olanlar, onlarla aynı şehirdekiler şanslı. Ancak bu şansa sahip olmayanlar aylık kazançlarının çoğunu kreşlere vermek zorunda kalıyor.

Haberin Devamı

Mevzuatımızda kadın çalışana destek veren ve çocukların menfaatlerini ön planda tutan pek çok hüküm var. 16 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğe göre, işverenin belediye ve mücâvir alan sınırları içinde bulunan tüm iş yerlerinde, yaşları ve medenî halleri ne olursa olsun, toplam 150'den çok kadın çalışanı olması halinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerine yakın belirli şartları taşıyan bir yurdun kurulması mecburidir.

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay da bu yönetmeliğe atıfla isabetli bir karara imza attı. Binlerce personeli bulunan bir özel bankada çalışan kadın çalışan, gebelik ve doğum izni sebebiyle ara verdiği işine dönmek istedi. İş yerinde kreş olmaması sebebiyle büyük sıkıntı yaşayan genç anne, çalıştığı bankaya kreş olmadığı için ihtarname gönderdi. Davalı banka ise çalışanın taleplerini reddetti ve ihtarnamesini istifa sayarak işçiyi işten tazminatsız olarak çıkardı. Bunun üzerine çalışan kadın mahkemeye başvurarak kıdem ve ihbar tazminatı alacağını talep etti. Yerel mahkeme de çalışan kadının taleplerini haksız buldu ve davacı tarafından dava temyiz edildi. Bunun üzerine Yargıtay ise yönetmelikteki düzenleme gereği işverenin kreş açma mecburiyeti bulunmakta olduğunu, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren karşısında işçinin iş sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkı bulunmakta olduğunu belirtmiştir. Davacının işe gelerek çalışma isteğini ve iş sözleşmesini feshetme iradesinin bulunmadığını göstermiş olduğu, işveren tarafından davacının ihtarnamesinin istifa kabul edilerek davacının çalışmasına izin verilmemesini haksız olarak nitelendirmiş ve iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından feshedildiğini karara bağlamıştır. Böylelikle işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talepleri yerinde görülmüştür.

Haberin Devamı

KREŞ ZORUNLULUĞU HÜKÜMLERİNDEN KİM FAYDALANABİLİR?

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesine göre emzirme odası ya da kreş açma yükümlülüğü belirlenirken 150 işçi şartına yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun tüm kadın işçiler ile erkek çalışanlardan çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş erkek çalışanların sayısı da dahil edilir. Yine emzirme odası ve kreş hakkından kadın çalışanların çocukları ile annesi ölmüş ya da velayeti babaya verilmiş erkek çalışanların çocukları da faydalanabilir.
Böylelikle çocuğunun annesi vefat etmiş ya da boşanarak çocuğunun velayetini elinde bulunduran erkek çalışanın da gerekli şartlar oluştuğu halde bakım odası ya da kreş açmayan işverene karşı iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına kavuşmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Haberin Devamı

HUKUKİ MESELELER VE İÇİNDEN ÇIKAMADIĞINIZ PEK ÇOK KONU HAKKINDAKİ SORULARI UZMANIMIZA SORABİLİRSİNİZ.

Yazarın Tüm Yazıları