Tecavüzcüye yasal kalkan kabul edilemez

Tecavüzcünün mağduruyla evlendirilmesi vicdanları temizlemeye yetmez.

Haberin Devamı

Tecavüzcüye yasal kalkan kabul edilemez

Yıllardır, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel istismarın ve tecavüzün ne kadar kötü olduğunu ve yıkıcı sonuçlarını anlatmaya çalışıyoruz. Bu tür insanlık suçlarıyla gücümüz yettiğince mücadele ediyoruz ve kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz.

Çocukları cinsel açıdan çekici bulur ve cinsel eğilimi çocuklara yöneliktir. Pedofili bir insan hakkı ihlalidir ve toplum vicdanını yaralayan çok ağır bir suçtur. Her ne nedenle olursa olsun, mağdur kadını tecavüzcüsüyle evlendirip, tecavüzü meşrulaştırmak vicdanı olan herkesin 'HAYIR' demesi gereken kabul edilemez bir ayıptır.

TECAVÜZ, ÖZRÜ VE HAFİFLETİCİ NEDENİ OLMAYAN BİR SUÇTUR

Tecavüzcüye yasal kalkan kabul edilemez

Haberin Devamı

Tecavüz mağdurunun tecavüzcüsüyle evlendirilmesi durumunda tecavüzü suç olmaktan çıkarmaya yönelik kanun tasarısını “kabul edilemez” bir uygulamadır. Cinsel şiddet ve tecavüz, kime yönelik olursa olsun özrü ya da hafifletici nedeni olmayan bir suçtur. Üstelik savunmasız küçücük çocuklara yönelik olduğunda bir vahşettir. Son zamanlarda Türkiye’de bu vahşetin yaşandığı pek çok olayın haberini sıklıkla alır ama her yeni olayda bir öncekini unutur olmuştuk. Toplum, kadına tecavüzü adeta kanıksamışken, çocuğa tecavüze de duyarsızlaşmaya mı başlanıyor derken, şimdi de tecavüzün suç olmaktan çıkarılması tartışmasının yapılması akıl tutulmasıdır.

TECAVÜZ VE CİNSEL İSTİSMAR KONUSUNDA KANUNLARIMIZ AÇIK, NET VE ÖNLEYİCİ OLMALIDIR!

Tecavüzcüye yasal kalkan kabul edilemez

Cinsel istismar ve tecavüzde çocukların ve kadınların rızası kavramı asla kabul edilemez. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve kadınları korumanın birçok medeni yolu var ama bunlardan biri tecavüzcüyle evlendirmek olamaz asla. Çocuk cinsel istismarı ve tecavüz için kanunlarımız; zalimler açısından çok açık, net ve önleyici; kurbanlar açısından da rehabilite edici ve umut verici olmalıdır.

Haberin Devamı

Bu nedenle 'tecavüze yasal kalkan'a ve her ne şekilde olursa olsun 'tecavüzcüyü aklama"ya 'Hayır' diyoruz. Tecavüzcünün mağduruyla evlendirilmesi bu suçu ortadan kaldırmaya ve vicdanları temizlemeye yetmez. ecavüz konusunda alınacak tüm kararların ve yapılacak yasal düzenlemelerin ruh sağlığı uzmanları eşliğinde ve bilimsel çalışmalar sonucunda toplumun geleceğini karartmayacak şekilde olması gerektiğini belirtti.

Yazarın Tüm Yazıları