Vakıf üniversitelerine de ‘araştırma’ statüsü

Güncelleme Tarihi:

Vakıf üniversitelerine de ‘araştırma’ statüsü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2021 13:17

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı’nda alınan yeni kararlar, Araştırma Üniversiteleri Toplantısı’nda kamuoyuyla paylaştı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın açıkladığı yeni kararlara göre artık vakıf üniversiteleri de Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programına dahil olabilecek.

Haberin Devamı

Ankara’da düzenlenen toplantıda yapılan yenilikleri açıklayan YÖK Başkanı Erol Özvar, Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı’na güncel olarak 20 devlet üniversitesi, 3 vakıf üniversitesinin dahil edildiğini ve program kapsamına alınan ilk 3 vakıf üniversitesinin İhsan Doğramacı Bilkent, Sabancı ve Koç Üniversitesi olduğunu açıkladı. Önümüzdeki dönemde üniversitelerin kapasitelerinin arttırılmasına yönelik özel destek programları sağlanması konusunda görüşmelerin devam ettiği söyleyen Özvar, şöyle konuştu:

“11 ARAŞTIRMA, 5 ADAY ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ BELİRLENDİ
Ülkemizin öncelikli hedefleri çerçevesinde nitelikli bilgi üretmek, disiplinler arası çalışma ve iş birliklerini teşvik etmek, doktoralı araştırmacı sayısını arttırmak, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve üniversitelerimizi uluslararası alanda daha görünür kılmak adıyla başlatılan programa, yapılan değerlendirmeler sonucunda 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesi kabul edildi. Araştırma ve aday araştırma üniversitesi etiketi alan üniversitelere programa dahil edildikleri yıldan itibaren çeşitli destekler sağlandı. Bu desteklerin başlıcaları şunlar: YÖK tarafından öğretim elemanı kadro desteği, Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışı lisans üstü öğrenim bursluluk programı aracılığıyla ilave kontenjanlar, TÜBİTAK tarafından üniversitelerin araştırma performansına dayalı olarak belirlenen kurum hissesi. Ayrıca performanslarına göre ilk beşte yer alan araştırma üniversitelerimize Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ilave artışlar sağlanıyor.

Haberin Devamı

SINIFLANDIRMALAR KALDIRDI
Program kapsamında yer alan üniversitelerin performans odaklı ihtisaslaşma programı performansları oluşturulan komisyon tarafından yıllık olarak izlendi ve 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin sonuçlar şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldı. Bugün de 2021 yılına ilişkin performans değerlendirme ve sıralama sonuçlarını paylaşıyoruz. Araştırma odaklı misyon farklılaştırma programında bazı yenilikler yapıldı. Bundan sonra Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programımızda 20 devlet ve 3 vakıf üniversitesi yer alacak. Daha önce araştırma üniversiteleri kategorisinde olmayan vakıf üniversiteleri bu yeni dönemde gösterdikleri performans ile aynı devlet üniversiteleri gibi yakından takip edilecek. Aday araştırma üniversitesi ve aday araştırma üniversitesi adayı gibi sınıflamalar kaldırılmış olup program kapsamında yer almaya hak kazanan araştırma üniversiteleri kendi içinde bir gruplandırılmaya tabi tutuldu. Araştırma üniversitelerimizin performansı A1, A2 ve A3 olmak üzere üç gruba ayrılacak. A1; üst düzey performansı gösteren, A2; yüksek düzey araştırma performansı gösteren, A3 ise orta düzey araştırma performansı gösteren üniversiteler olarak tahsis edilecek.

Haberin Devamı

YILLIK DEĞERLENDİRMELER PAYLAŞILACAK
Önümüzdeki günlerde programa yeni dahil olan araştırma üniversitelerinin de daha öncekilerde olduğu gibi 11’inci kalkınma planında yer alan öncelikli alanlarla eşleştirmeleri yapılacak. 2022 yılından itibaren tüm araştırma üniversitelerimizin 11’inci kalkınma planında yer alan öncelikli alanların yanı sıra yetkin oldukları beşeri ve sosyal bilimler alanlarıyla da eşleştirmeleri planlanıyor. Bu alanlardaki çalışmaları önümüzdeki günlerde tamamlanan üniversiteler erdemli toplumun inşasına da omuz verecekler. İnanıyoruz ki araştırma üniversitelerimizden beklenen küresel rekabet başarısı kurumlarımızın üzerine güçlü araştırma kabiliyetlerinin geliştirilmesine bağlı. Bunun için ise ülkemizde araştırma üniversitelerine yönelik daha zengin ve farklılaştırılmış araştırma destek programlarının uygulanmasına ihtiyaç duyuluyor. Bu kabiliyetlerin desteklenmesi ülkemizde inovasyon alanını genişletecek. YÖK olarak önümüzdeki dönemde üniversitelerin kapasitelerinin arttırılmasına yönelik özel destek programları sağlanması konusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla görüşmelerimiz Devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda inşallah sizlere müjdeli haberler vermeyi umuyoruz. Ayrıca bu araştırma etiketini kazanan üniversitelerimizin araştırma ve yenilikçi kapasitesini arttırmak için gerekli idari, hukuki ve mali düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi için gerekli adımları attığımızı da bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim. Araştırma odaklı ihtisaslaşma programının işleyişine ilişkin usul ve esaslarda önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz değişikliklerle program kapsamındaki üniversitelerimizin yıllık izleme değerlendirme kriterleri de gözden geçirilerek üniversitelerimizle paylaşılacak.

Haberin Devamı

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ SAYISI 23 OLDU
20 devlet 3 vakıf üniversitemiz, araştırma üniversitesi etiketi almayı hak kazandılar. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi bir araştırma üniversitesinden beklenen kriterleri sağlamak noktasında diğer devlet araştırma üniversitelerimizle birlikte araştırma üniversitesi statüsü almaya hak kazandı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi A1 kategorisinde araştırma üniversitesi olurken bu yılın sıralamasında ilk üç; Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik ve Boğaziçi Üniversitesi oldu. A2 grubunda ise; İzmir Yüksek Teknoloji, Yıldız Teknik, Ankara, İstanbul, Erciyes, Hacettepe, Gebze, Ege, İstanbul Cerrahpaşa üniversiteleri yer aldı.
Marmara, Uludağ, Dokuz Eylül, Atatürk, Gazi, Çukurova, Fırat ve Karadeniz Teknik Üniversitesi de A3 kategorisini oluşturan üniversitelerimiz oldu. YÖK olarak kapasite, kalite ve iş birliği parametreleri 204 üniversitemizin bu statülerden birine girmesiyle ilgili çalışmalarımız bundan sonra devam edecek. Ayrıntıları da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız.

BAKMADAN GEÇME!