Sorular müfredata uygun

Güncelleme Tarihi:

Sorular müfredata uygun
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2014 15:53

YGS sorularını değerlendiren uzmanlar, genel olarak geçmiş yıllardakinden farklı soru çıkmadığını söyledi. Soruları müfredata uygun bulan uzmanlar, Türkçe sorularının dilinin açık olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Üniversiteye girmek isteyen adaylar, sınavın ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) ter döktü. YGS, tüm yurtta 174 sınav merkezinde, 6 bin 475 binada, 106 bin 312 salonda saat 10:00’da başlayarak tek oturumda 160 dakika sürdü. 2014 öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi sınavlarının birinci aşaması olan YGS’ye ülke genelinde 2 milyon 7 bin 685 aday katıldı.
YGS’de ortak müfredata dayalı Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testleri yer aldı. Adaylar, güncel öğretim programlarından da sorumlu tutuldu. Bu yıl YGS’de adaylara geçen yıl da olduğu gibi, 40 Türkçe, 15 tarih, 12 coğrafya, 8 felsefe, 5 din kültürü ve ahlak bilgisi, 40 temel matematik, 14 fizik, 13 kimya ve 13 biyoloji sorusu yöneltildi.

Uğur Hazırlık Genel Müdür Yardımcısı Lokman Durak, “Bölüm Başkanlarımızın sınava giren öğrencilerimizden edindiği bilgilere göre, sınavın temel olarak kolay bir sınav olduğu tespit edildi. Ancak, Matematik geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ayırt edici oldu. Soruların müfredata uygun olduğu, yanıtlarının daha net olduğu gözlendi. Sınavın birinci maratonu bitti. Öğrencilerimizin hızlı bir şekilde LYS’ye odaklanmaları gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Uğur Hazırlık bölüm başkanlarının YGS değerlendirmesi şöyle:

Soruların dili açık
İbrahim Yıldız (Türkçe Bölüm Başkanı):
Öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda, 2014 YGS Türkçe soruları diğer yıllardan çok farklı çıkmadı. Soru dağılımı, diğer yıllardaki gibi gözüküyor. 8 Dil Bilgisi sorusu, 2 Söz Grubunun Anlamı sorusu, 3 Anlatım Yöntemleri sorusu ve kalanların paragraf sorusu biçiminde dağıldığı edindiğimiz bilgidir. Diğer yıllardan farklı olarak, bir metne bağlı iki soru biçiminde hazırlanan 2 adet soru olduğu da aldığımız bilgiler arasındadır. Anlatım Bozukluğu sorusu bu yıl çıkmamış. Paragraf sorularında kesinlemeli soruların çokça olduğu öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Öğrenciler soruların dilinin açık olduğunu, soruları anladıklarını ifade ettiler.

Beklenen konulardan soru geldi
Bedrettin Boyacıgil (Kimya Bölüm Başkanı):
Sınava giren öğrencilerimizden edindiğimiz bilgilere göre, Kimya sorularının beklenen konulardan yapılabilir düzeyde ve müfredata uygun olduğu anlaşılıyor. Doğru yayınlarla disiplinli bir şekilde hazırlanan öğrencilerin bu sınavda çok başarılı olduklarına inanıyorum. Artık YGS bitti. Daha kapsamlı müfredata sahip olan LYS Kimya sınavı hazırlıklarına hiç vakit kaybetmeden, kaldığınız yerden devam etmenizi öneriyorum.

Haberin Devamı

Konularla örtüşüyor
Ercan Türöz (Tarih Bölüm Başkanı):
Sınavda 15 Tarih sorusu soruldu. 9. Sorudan sonrası T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile ilgili. Yapılan sınavda, müfredat örtüşmesi tam olarak gerçekleşmiştir. Sorular, beklenildiği gibi paragraf ve paragrafın yorumlanması şeklinde olmuştur. Edindiğimiz bilgilere göre, 2 soru bilgiye dayalı. 9., 10. ve 11. sınıflarda gösterilen konularla soruların örtüştüğü görüldü.

Analiz gücünü ölçmeye yönelik
Gülay Ataç (Felsefe Grubu Bölüm Başkanı):
Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre, sınavda “Estetik” ünitesi haricinde tüm ünitelerden soru geldi. Sorular müfredata uygunluk gösteriyor. Sorular, okuduğunu anlama, kavram bilgisi ve analiz gücünü ölçmeye yönelik. YGS mantığından farklı olarak, seçeneklerinde doğrudan kavramlar olan sorular sorularak ayırt edici kılınmaya çalışılmıştır.” dedi.

Haberin Devamı

Kavramlar ön plana çıktı
Ergun Bulşu (Fizik Bölüm Başkanı):
Fizik soruları beklenen konulara uygun olarak soruldu. Matematiksel işlemlere fazla girilmeden, kavramlar ön plana çıkarılarak, yargı içeren sorulara ağırlık verilmiştir.” dedi.

Öğrenciler zorlanmadı
A. Mete Kizir (Biyoloji Bölüm Başkanı):
Soruların MEB kazanımlarına uygun olduğu ve öğrencilerin Biyoloji soruları karşısında zorlanmadıkları anlaşılıyor. 2014 YGS’de öğrencilerimizden, Biyoloji sorularının, geçmiş yıllardaki sınavlarda sorulan soru tiplerine benzer olduğu ve alışık oldukları soru tipleri ile karşılaştıkları bilgisi alındı. Tüm müfredatı eksiksiz şekilde tarayan, programlı ve disiplinli bir şekilde çalışan yine sağlıklı ve eksiksiz yayınları kullanan öğrencilerin, başarılı oldukları aşikardır.

Haberin Devamı

Adil Kurt (Matematik Bölüm Başkanı): Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre, Matematik soruları önceki yıllara göre daha zor, Geometri ise daha kolay sorulmuştur. Özellikle Matematik soruları, doğru okumayı ve matematiksel yorum yapmayı amaçlamış olup işlem yoğunluğu geçmiş yıllara göre daha fazla olan ve zaman kaybettiren bir sınav olduğu bilgisini de öğrencilerimizden almış bulunmaktayız. Geometri’de ise sorular, temel bilgilere dayalı olup basit çizimlerle çözülebilen sorular sorulduğu ifade edilmiştir” dedi.

Müfredata uygnu hazırlanmış
Davut Gürler (Coğrafya Bölüm Başkanı):
Sınav sonrasında öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, Coğrafya soruları, önceki yıllarda olduğu gibi 9. ve 10. Sınıf müfredatına uygun hazırlanmıştır. Sorular, bilgi birikimi, yorum gücü gerektiren türdendir. Her sene olduğu gibi, öğrencilerimizden harita okuma becerisi de istenmiştir. Öğrencilerimizin vakit geçirmeden LYS hazırlıklarına devam etmelerini öneririm.

Haberin Devamı

Sözel kolay, matematik zorladı

Fen Yayınları uzmanları ise sözel soruların kolay olduğunu belirterek, “Matematik zorladı” dedi. Uzmanların yorumları şöyle:

Yoruma dayalı sorular var

Matematik: Yorum gerektiren sorular dikkat çekiciydi. Çok kolay denecek soru sayısı azdı. Öncüllü sorular öğrencileri zorlayacak sevideydi. Soruların genel olarak matematik kavram bilgisini gerektiren nitelikteydi.

Geometri: Soruların geneline bakıldığında sınavın orta seviyede sorulardan oluştuğu söylenebilir. Yalnız vektör sorusu öğrenciler için sürprizdi denilebilir.

Müfredat dışı soru yok
Fizik: Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. Genel olarak sorular anlaşılır ve kolaydı. Soruların tamamını düzenli ders çalışma alışkanlığı olan öğrencilerin çözebileceği nitelikteydi.

Bir kısmı ezbere dayalı
Kimya: Sorularının tamamı okulda işlenen konularla ilgiliydi. Bir kısım sorular ezber yapmayı gerektiriyordu.

Sıra dışı soru yok
Biyoloji: Sorular genel olarak beklentilere uygun olup, sıra dışı bir soru yoktu. Soruların büyük bir kısmı doğrudan, temel biyoloji bilgileri üzerine basit yorumlarla çözülebilecek nitelikteydi. Biyoloji adına zor olmayan bir sınavdı.

Anlam soruları zorladı
Türkçe: Anlatım bozukluğu sorusu çıkmadı. Cümle anlamı bölümünde sorulan 6 sorunun 3’ü “ALES tarzı” denen mantıkta soruldu. Bir kısım yorum gerektiren anlam soruları öğrencileri zorlayacak düzeydeydi.

Sürpriz yok
Tarih: Sürpriz sayılacak soru yoktu. “Vagon Li Olayı” sorusu okul kitaplarında bulunmamasına rağmen yorum yapılarak çözülebilecek nitelikteydi.

Son yılların en kolayıydı
Coğrafya: Son yılların en kolay soruları olduğu görülüyor. Temel bilgilere dayanan sorular, ağırlıklı olarak şekil tablo ve harita içermektedir. Öğrencileri zorlayacak 2 tane soru söz konusuydu.

Felsefi terminolojiyi bilmeleri lazım
Felsefe: Öğrencilerin soruları cevaplayabilmeleri için felsefedeki yaklaşımları, düşünürleri ve felsefi terminolojiyi bilmeleri gerekliydi. Bu sene soruların sınırlı sayıda yayınlanması, geneli hakkında yorum yapmayı zorlaştırmaktadır. Öğrenciler tüm soruları hatırlayamadıklarından dolayı soruların doğruluğu ve yanlışlığıyla ilgili kesim hüküm verilememektedir.


Fen Bilimleri Dershanesi uzmanlarının YGS değerlendirmesi ise şöyle:

Sorular zaman alacak düzeyde
Matematik:
Çok orjinal soru yok. Müfredata uygun, fakat zaman alabilecek işlemli soruların olduğu orta zorlukta bir sınav.

2013’e göre kolay
Geometri:
Geçen yıla göre çok kolay. Belirgin, ayırt edici soru tarzı yok.

Yoruma dayalı
Fizik:
Müfredattaki değişikliğin geçen seneki gibi 2014 YGS’de de uygulandığını gözlemledik. Sorular daha çok yoruma dayalı çıkmıştır. Öğrencilerden aldığımız bilgi doğrultusunda “Doğada var olan dört temel kuvvet”le ilgili bir soru sorulmuştur. Bu, 12. Sınıf müfredatında 5. ve 6. Ünitelerde bahsedilen bir konudur. Bu tür bir sorunun LYS’de olmasını beklerdik.

Müfredata uygun görünüyor
Kimya:
ÖSYM’nin yayınladığı 3 soruya bakıldığında müfredata uygun olduğu görülüyor. Ancak 3 soruya bakıp 13 Kimya sorusunu değerlendirmek doğru değil. ÖSYM’nin bütün soruları kamuoyuna açması gerekiyordu.

Beklenen zorlukta
Biyoloji:
Örnek sorulara ve öğrencilerden aldığımız geri bildirimlere göre 2014-YGS Biyoloji soruları müfredata uygunluk göstermektedir. Öğrenciler Biyoloji sorularını çözerken zorlanmadıklarını ve Biyoloji sorularının beklenen zorluk derecesinde olduğunu ifade ettiler. Biyolojide sürpriz soru yok.

ALES tarzını andırıyor
Türkçe:
2014 YGS soruları içinden seçilip basına dağıtılan sorular ve sınava giren öğrencilerimizle yaptığımız görüşmelerden sonraki değerlendirmelere göre soru dağılımlarında ciddi bir değişiklik olmadığı gözlemleniyor. Dil bilgisi, özellikle de her seçenekte ayrı bir bilgiyi ölçen karma dil bilgisi sorularında bir miktar azalma var. Tek metinle iki soru sorma ya da “hangisi kesin olarak çıkarılabilir” tarzındaki sorular, ALES tarzını andırıyor. Paragraf soruları çok uzun değil, son yıllarda gözlemlendiği gibi edebiyat ve dil dışındaki konularda hazırlanmış paragrafların sayısında artış var. Hazırlıklı öğrencinin çok zorlanmayacağı bir sınav izlenimi bırakıyor. Sınavın Türkçe soruları, ana çizgileriyle ÖSYM’nin çerçevesine uyuyor.

Orta zorlukta
Tarih:
Elimizdeki sorular ve sınava giren öğrencilerden aldığımız bilgiler, soruların müfredata uygun olduğunu göstermektedir. Sorular YGS’ye uygun şekilde sorulmuş. 7. Soru bilgiye dayalı, diğer sorular yoruma dayalı sorulmuş. Orta zorlukta bir sınav denilebilir.

Bilgiye dayalı
Coğrafya:
Yayınlanan 2 soruya bakıldığında Coğrafya müfredatına uygun olduğunu görüyoruz. 2 sorudan 18. Soru bilgiye dayalı geldiğini görmekteyiz.

Bilim felsefesi orta zorlukta
Felsefe:
Soruların tamamını görmeden yorum yapmak zor. Çünkü ne soruların müfredata uygunluğu ne zorluk derecelerinin dağılımını ne de olası yanlış soruyu 2 soruyla yorumlayamayız. Bence bu durum en azından büyük bir adaletsizlik. Görebildiğim iki soruda bilim felsefesi ile ilgili ve orta zorlukta. Başka yorum yapmak mümkün değil.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!