Kim korkar YGS'den!

Güncelleme Tarihi:

Kim korkar YGSden
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2017 10:31

İyi bir üniversiteye girmek için binlerce öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), 12 Mart’ta yapılacak. Adaylar heyecan, korku ve stres üçgeninde hazırlığa hız verdi. Biz de uzmanlara hangi derse nasıl çalışılması gerektiğini sorduk. Testlerde dikkat edilecek noktaları da anlattılar.

Haberin Devamı

Üniversite sınavının ilk adımı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) bir aydan az kaldı. Uzmanlara göre, adayların bu süreyi iyi değerlendirmesi kritik öneme sahip. Fen Bilimleri Temel Liseleri Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt hangi derse nasıl çalışılması gerektiğini açıklarken, Final Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar ise, başarıyı yakalamak için test sorularında oluşturulabilecek stratejileri anlattı. Söz önce “Her dersin çalışma tekniği farklı. Bunları Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe grubunun oluşturduğu sözel ve matematik, fizik, kimya ile biyolojinin içinde olduğu sayısal dersler olarak ikiye ayırarak inceleyim” diyen Yeşilyurt’ta:

DERS DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

TÜRKÇE: En çok hata anlam sorularında yapılıyor. Bunlar paragraf, sözcükte ve cümlede anlamdan oluşuyor. 40 sorunun yaklaşık 30’u bu konudan çıkıyor. Sorular, uzun paragraflardan oluştuğundan iyi konsantre olmanız gerekiyor.

Haberin Devamı

Anlam bilgisi adayın kelime dağarcığını, sanatsal ve edebi kültürünü yoklayıcı sorulardan oluşuyor. Adayların, bu kullanımları bilmesi gerekiyor. Bu sorular, belli bir kültür birikimi bulunanları zorlamayacak ama bundan yoksun olanları eleyecek. Dil ve ses bilgisi, yazım ve noktalama kurallarıyla ilgili sorular sınavın bilgi içeren bölümü. Bunlar, düzenli bir çalışmayı gerektiriyor. Anlam sorularını süre tutarak çözün, bilgi sorularını da konu çalışıp testle pekiştirin.

TARİH: Bu sorularda kavram bilgisi eksikliğinden dolayı çok hata yapılıyor. Son yıllarda çıkan bilgi ile kavramı eşleştirmeye yönelik sorular, adayları zorluyor. Sınav öncesinde genel bir tekrar, önemli kavramları yazarak çalışmak, yeni soru tipleriyle ilgili pratik yapmak, özellikle de inkılap tarihi konularını gözden geçirmek başarıyı artırıyor. Sınavda her soruyu bağımsız düşünün, çözülemeyen bir sorunun çelişkisini diğerlerine yansıtmayın. Sorulan ana bilgiyi doğru algılayın ve bu yönde cevap arayın. Uzak  çeldiricileri eleyip, yakın şıklar arasında kıyas yapın.

COĞRAFYA: Çoğunlukla, yer kavramıyla ilgili sorularda hata yapılıyor. Adaylar, Türkiye ve dünyadaki önemli yerlerin nerede olduğunu bilmiyor. Özellikle grafik veya tablo sorularında verilen  bilgiyi okumadan çözmeye çalışıyorlar. Türkiye’nin ekonomik faaliyetleri ve yer kavramıyla ilgili bilgileri tekrarlayın.

Haberin Devamı

FELSEFE GRUBU: Adaylar, en çok hatayı, “Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi eleştirilmektedir?” ya da “Hangisine karşı çıkılmaktadır?” şeklindeki sorularda yapıyor. Öğrenci soru yöneltme cümlesinin başını dikkatle okurken sonuna doğru uydurup tamamlıyor ve soruyu şöyle algılıyor: “Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi dile getirilmektedir?” Bu tür sorularda, paragraftan önceki yöneltme cümlesini dikkatle okuyun. Sizden ne istediğini iyi anlayın. Cevabı bilseniz bile diğer şıkları mutlaka gözden geçirin. Konu hakkında bilgi sahibi olsanız da kendinizi sadece paragrafta verilen bilgilerle sınırlı tutun.

MATEMATİK: Öğrencilerin sınavda hata yapmalarına neden olan temel etken o soruya ait konunun iyi öğrenilmemesi. Soru, analiz-sentez düzeyindeyse ne yapacağını bilemeyen öğrenci heyecanlanarak yanlış yapmaya başlıyor. Bunu aşmanın en kolay yolu, konulara hakim olmak. Bu, öğrenciye güven veriyor. Ama fazla güven, “Nasılsa yaparım”a kaydığında, dikkat eksikliği doğurabilir. Onun için her soruyu ciddiye alın. Ayrıca aritmetiksel işlem hataları oluyor. Bu genellikle hızlı çözme isteğinden kaynaklanıyor. Özellikle sayılar ve problem çözme sorularında dikkatsizliğe sık rastlanıyor.

Haberin Devamı

GEOMETRİ: Soruyu, hızlı, anlamadan okumak ve üstün körü yapıp çözmek de yanlışa sebep olur. Bu nedenle onu gerekli şekilde okuyun. Sınav taktik ve stratejisi oluşturun. Örneğin  bir soruda gereğinden fazla zamanharcamayın, takılıp kalmadan geçin ve sonraya bırakın. Özellikle son haftalarda karma sorulardan oluşan test çözmek faydalı oluyor.

FİZİK: Genel olarak lise müfredatını tam anlamıyla kapsayan bilgi sorularına yer veriliyor. Dolayısıyla hangi bilgiyi unuttuğunuzu bulmanız gerekiyor.

KİMYA: Sınav şartları içinde adayın hata yaptığı soru türü değişse de, bilgiyi yorumlama ve bilgi transferi konusunda hata oranı artıyor.

BİYOLOJİ: Yanlış yapılan sorular değişebiliyor. Ama bilginin yorumlandığı birden fazla konuya ait bilgiyi içeren ve grafik yorumlama soruları genellikle hata yapılanlar arasında. Biyolojinin her konusundan YGS’de soru gelebilir. Bu nedenle tüm konulardaki önemli ayrıntıları sınava girmeden önce tekrar edin. Yanlış yapmamak için soruları dikkatlice okuyun. Doğru yorumlamadan çözmeye başlamak yanlışı da beraberinde getiriyor.

Haberin Devamı

DOĞRU STRATEJİ BAŞARIYA GÖTÜRÜR

YGS’de bilgilerin test sorularıyla sınandığını hatırlatan Final Eğitim Kurumları Tanıtım ve Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar ise, adayların bu tarz sınavlar için kendilerine gerekecek stratejileri bilmeleri gerektiğini vurguluyor. Başarısızlık nedenlerinden birinin, test tekniğini ve sorulardaki bilgi yoklama yöntemlerini, düzenlenme mantığını tam olarak bilmemekten kaynaklandığını vurgulayan Vardar, adaylara şu önerilerde bulunuyor:

KÖR ATIŞLA CEVAPLAMAYIN

Testlerde sürenin büyük kısmı soruları ve seçeneklerini okumaya ayrıldığından, okuma hızı ve kavrama gücü başarıyı büyük oranda etkiliyor. Adaylar bazen soruyu bilmese de seçenekleri eleyerek ‘doğru cevaba’ ulaşabiliyor. Bu elbette cevabı tahmin ederek işaretlemek değil, o dersle ilgili bilgileri kullanarak bilmediği konudaki doğru cevabı bulmak. Bazen de hem sorudaki konu, hem de seçenekler hakkında hiçbir fikirleri yokken kör atışla sorunun cevabını bulmaya çalışıyorlar. Hiçbir seçeneği eleyemiyorsak doğru cevabı bulma ihtimali, yüzde 20’dir. İki seçeneğe kadar eleyebiliyorsak bu ihtimal yüzde 50’ye çıkar. Ama soruları, ‘kör atışla’ değil, sınavda çıkan konular hakkında bilgi sahibi olarak cevaplamak gerekiyor.

Haberin Devamı

NEDEN SORU ÇÖZMELİYİZ?

Herhangi bir konuda soru çözebilmek için bilgi sahibi olmak gerekiyor. Soru çözmek, ders çalışmanın önemli bir parçası. Konu testlerini, soru bankalarını, tarama ve deneme sınavlarını çözerken üç temel amaç var:

1- Sınavda çıkabilecek soru kalıplarını tanımak, soruları daha hızlı ve hatasız çözme alışkanlığı kazanmak, konuları soru çözerek tekrar etmek.

2- Ders ve konuya ait gerekli bilgileri öğrenip öğrenemediğimizi yoklamak.

3- Sınavda çıkmayacak zorluk düzeyindeki bazı sorularla da o konu hakkındaki bilgi düzeyimizi üst seviyeye çıkarmak. Zorluk düzeyi yüksek sorular çözmek adayların bir bakıma o konu hakkında ‘beyin fırtınası’ yapmasına, basit ve orta düzeydeki sorularda uzmanlaşmasına yardımcı oluyor.

HANGİ TESTE NASIL YAKLAŞILMALI?

Sınavda başarısızlık nedenlerinden biri de test tekniğini ve sorulardaki bilgi yoklama yöntemlerini, soruların düzenlenme mantığını tam olarak bilmemekten kaynaklanıyor. Test soru tiplerini de gözden geçirerek bu konuya şöyle yaklaşabiliriz:

Kesin cevaplılar: Çoktan seçmeli soruların en basit şekli. Bunlarda öğrenciden, verilen cevaplar arasından doğru olanı bulması isteniyor. En çok yapılan hata, yanlış okuma veya yanlış işlem.

Seçeneği ‘en doğru’ olanlar: Bu sorularda verilen tüm seçenekler doğru oluyor. Ama aralarından biri, ‘en doğru’ olanı. Bunlar “En yakındır?”, “En önemli nedenidir?” biçiminde de çıkabiliyor. Öğrenci en doğru cevabı seçmeli. Özellikle yorum gerektiren sorularda öğrencilerin en büyük hatası, bir-iki seçeneği okuyup cevabı işaretlemeleri. Doğal olarak büyük kısmı bu hatayla ‘çeldirici seçeneğe’ takılıyor. Biraz daha sabırla seçenekler sonuna kadar okunsa, doğru olduğu çok belli olan şık görülecek.

Olumsuz ifadeyle sorulanlar: “Aşağıdakilerden hangisi değildir?”, “Hangisi kullanılamaz?” gibi sorularla, öğrencinin 5 seçenek içinde olumsuzu bulması isteniyor. Olumsuz ifade dikkat çekmesi için ‘koyu renkle’ yazılıyor. Bu tip sorularda en sık yapılan hata, olumsuz ifadeyi okumadan soruyu cevaplandırmak. “Hangisi söylenemez?” yerine karşısına ilk çıkan ‘söylenebilir’i işaretleyerek de dikkatsizlikle yanlış cevaplanabiliyor.

Öncüllü sorular: Soru kökünde 3-4 madde halinde ön bilgi verilerek, öğrencinin belli bir özellik açısından bunları karşılaştırması ve doğru olanı seçeneklerde bulması isteniyor.

Yanlış riskini en aza indirmek için birkaç tüyo

* Beslenme ve uyku gibi alışkanlıklarınızı disipline edin. Sınav için sağlığınız ve psikolojiniz de uygun olmalı. Uykusuzluk, dokunan bir şeyler yemek içmek, “Sınavda başarısız olacağım” duygusu ve korkusu. Bunların hepsi hataya sebep oluyor.
* Sınav anında soruları çok dikkatli okuyun. Soru ve şekil arasındaki bağlantıyı daha okurken kurun. Böylece zaman da kazanırsınız.
* Sorularda altı çizili sözcüklere ve kısıtlamalara dikkat edin.
* Bazı sorular gerçekten çok kolay. Bunlarda bir bit yeniği aramayın.
* Çözemediğiniz soruya geri döndüğünüzde eski yaptığınız işlem üzerinden soruyu çözmeyin, bu yaptığınız hatayı görmenizi engeller. Okuduktan sonra 1-2 saniye durup işlemi sakince yapın. “Çabuk olmalıyım, hızlı çözmeliyim” denildiğinde hata yapma oranı artıyor.
* Sınav başarısı; kendini tanımak, emek vermek ve bunun sonucunda hak ettiğim başarıyı elde edeceğim demekle ilgili. Sakin olmak, kendine güvenmek, değerinin farkında olmak, okuduğunda çözmeye başlamadan soruyu özümsemek, soruyla zıtlaşmamak da istenilen başarıya ulaşmak için çok önemli.

VERİMLİ ÇALIŞMANIN PÜF NOKTALARI

- Dersi çok dikkatli dinleyin. Mutlaka not tutun.
- Okulda ya da kursta gördüğünüz dersleri gün içinde tekrar edin.
- Konuyu anlamadan soruyu çözmeyin. Anladığınızda önce çözümlü sorulardan çalışmaya başlayın.
- Derslere karşı önyargılardan kurtulun. Çalışmayı bıraktığınız dersin sınavında, diğer adaylara karşı zaman kaybınızın olacağını unutmayın.
- Özellikle sayısal derslerde konular birbirinin devamı niteliğinde olduğundan, sırayla çalışın.
- Hiçbir dersi ezberlemeyin. Temel kavramları öğrendiğinizde o konuyla ilgili ne kadar zor soru çıkarsa çıksın çözebileceğinizden emin olun.
- Derslerle ilgili temel bilgileri unutmamak için tekrar yapın, belirli aralıklarla soru çözün.
- Piyasadaki tüm soru bankaları yerine, öğretmeninizin tavsiye ettiği kitapları alarak çalışın. Çok kolay soruların size yararı olmayacak.
- Bazı öğrenciler hep kendilerine kolay gelen konulara çalışıyor. Konu seçmeyin, hepsini öğrenmek için çaba gösterin.
- Size zor gelen konuları küçük parçalara bölün. Böylece parçaları öğrendiğinizde, konunun bütününü de bilmiş olursunuz.
- Test çözerken veya deneme sınavı uygularken zaman tutun. Yoksa gerçek sınavda zaman problemi yaşayabilirsiniz. ' Özellikle deneme çözerken tuvaleti bahane edip sınavı bölmeyin. Çünkü gerçek sınavda bu şansınız olmayacak.
- Her ders, konu, soru kendi içinde dikkat gerektiriyor. Soruyu ne küçümseyin ne de büyütün. Dikkat etmezseniz en basit konunun çok kolay sorusunda hata yapılabilirsiniz.
- Hiçbir şey emeksiz olmaz. Alınteri akıtıp yorulmazsanız istediğiniz sonucu alamazsınız. 8-9 ay çalışıp istediğiniz bölüme yerleşeceksiniz. Yaşamınızı değiştirmek elinizde. Size verilmiş bu fırsatı iyi kullanın!

HIZLI OLACAĞIM DİYE HATA YAPMAYIN

Sürenin yetişmeyeceği düşünülerek, sorular hızlı cevaplandırılıyor. Bu da öğrencilerin dikkatinden kaçan konularda yanlış yapmasına neden oluyor. Sınavdan sonra cevaplar kontrol edilirken görülüyor ki en kolay sorularda bile çok hızlı çözüldüğünden hata yapılmış. Diğer yandan belli bir süre geçtiği halde çözüme ulaşılamıyorsa, soru bırakılmalı. Bu, “Soru zorsa bırakın” demek değil. Testlerdeki sorular puan getirisi bakımından aynı. Zor olan, kolaydan daha çok puan getirmiyor. Bu nedenle herhangi bir sorunun, zaman kaybettirerek başkalarına ayrılacak süreyi çalmasına izin vermeyin. Unutmayın bazı sorular hatalı da olabilir. Ya da siz çözerken yanlış yapabilirsiniz. Soruyla inatlaşmayın. Hepsini cevaplandırdıktan sonra, yapamadığınız soruya geri döndüğünüzde çok kısa sürede hatanızı bulabilirsiniz. Ama aynı soruyla 10-15 dakika harcarsanız, yanlışlarınızı fark edemeyebilirsiniz.

Çok zaman harcanacağını düşünerek veya karışık göründüğü için soruyu atlamayın. Verilenleri ve çözüm yolunu görmeye çalışın, uğraşmaya değer görüyorsanız, çözmeyi deneyin. Hiçbir fikriniz yoksa diğerine geçin.

EKSİKLERİNİZİ TAMAMLAYIN

Sınavlarda başarılı olabilmek için, sorulacak konulardaki bilgieksikliği tamamlanmalı. Hangi dersten nelerin, nasıl sorulduğubelli. Bu bakımdan sınava hazırlık sürecinin istenilen başarıyla tamamlanabilmesi size bağlı. Sınavlara hazırlık şu aşamalardan oluşuyor:
- Müfredatta yer alan konuları tam olarak öğrenmek,
- Her konu hakkında yeteri kadar soru çözerek hız kazanmak,
- Konu testlerinde ve deneme sınavlarında çözülemeyen soruların nedenlerini araştırmak, öğretmenlere sormak, çalışılması gereken konuları tekrar etmek,
- Deneme çözümlerinden başlayarak sınavda zamanlama planı, soru çözüm taktikleri geliştirmek, hedef puana ne kadar yaklaşıldığını takip etmek. Süreci bu açılardan değerlendirirsek, umutsuzluğa kapılmadan, bıkmadan, sabırla bunları sınava kadar sürdürürsek başarı kesin olarak gelecektir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!