Kapanan üniversitelerin öğrencileri için tercih zamanı

Güncelleme Tarihi:

Kapanan üniversitelerin öğrencileri için tercih zamanı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2016 17:30

Kapatılan vakıf üniversitelerinin öğrencileri için tercih dönemi başladı. ÖSYM’nin açıklamasına göre öğrenciler 23-26 Ağustos arasında tercih yapabilecek. Tercih listesine en fazla 24 program yazılabilecek. Yerleştirmelerde ise öğrencinin üniversiteye yerleştiği yıl aldığı ÖSYS puanları ve tercih ettiği programın o yılki en düşük puanı dikkate alınacak.

Haberin Devamı

 

 

* Öğrenciler tercihlerini, 23-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacaklar. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

* Tercih işlemi, 23 Ağustos saat 17:00’de başlayıp, 26 Ağustos saat 23.59’da sona erecek. Öğrenciler, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor. Öğrencilerin, tercihlerinin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmaları için ekranda ‘Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir’ ifadesini görmeleri gerekiyor. Öğrenciler, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden listesinde değişiklik yapabilecek. ‘Tercih Süresi’ tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacak. ÖSYM’ye gönderilen düzeltme/değişiklik talepleri de işleme alınmayacak.

Haberin Devamı

* Öğrencilerin YÖK SİS’te kayıtlı eğitim bilgileri tercih ekranına yansıtılacak. Öğrenciler, öğrenim gördükleri programı seçerek tercihlerini buna göre yapacaklar. Yerleştirildiği yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin bu bilgisinin doğruluğu kayıtlar üzerinden teyit edilecek. YÖK Sis’te kayıtlı eğitim bilgilerinde güncelleme gerekenlerin koordinatör üniversitelerine başvurmaları gerekecek.

* Merkezi yerleştirme veya özel yetenek sınavı ile bir programa kayıt olan öğrenciler, kayıt yılı bilgisini sisteme kaydedecekler. (Yatay geçiş yapan öğrenciler, yatay geçiş yaptıkları programa geçmeden önceki kayıtlı oldukları programa kayıt oldukları yılı sisteme kaydetmeliler.)

EN FAZLA 24 TERCİH HAKKI

* Öğrenciler tercihlerini öğrenim gördükleri program doğrultusunda ek tablolarda belirtilen lisans/ön lisans programlarından yapacaklar. Yerleştiği veya yatay geçiş yaptığı programla aynı adı taşıyan programları (bazı programlarda eşdeğer programları) tercih edebilecekler.

Haberin Devamı

* Tercih yapacak öğrencilerin merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlar için yerleştiği yıldaki ÖSYS/DGS puanı, tercihleri arasında göstereceği yükseköğretim programlarının yerleştiği yıldaki en düşük ÖSYS/DGS puanlarına eşit veya bu puanlardan yüksek olması gerekiyor. (Ön lisans programları için en düşük puan şartı aranmayacak.) Tercih edilen programın öğrencinin yerleştiği yıl ÖSYS/DGS ile öğrenci alıyor olması gerekiyor.

* Tercih edilebilecek özel yetenek programları tablosunda yer alan programları, ilgili yılda özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt olan öğrenciler ile aynı isimli programlara merkezi yerleştirme ile yerleşenler de tercih edebilecekler. Özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt olan öğrencilerin ilgili yılda merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programları tercih edebilmeleri için ilgili puan türünde 180 ve üzerinde puana sahip olmaları gerekiyor.

Haberin Devamı

* Öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrenciler aynı addaki Türkçe, öğretim dili Türkçe programlardaki öğrenciler aynı addaki öğretim dili yabancı dil olan programları da (bazı programlarda eşdeğer programları) tercih edebilecekler. Bu durumdaki öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunun programa devam edebilmek için aradığı yabancı dil yeterlik şartını sağlamaları gerekiyor. Yabancı dil yeterlik şartını sağlayamayanlar, hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olmaları halinde programa devam edebilecekler.

* Uluslararası ortak lisans (çift) diploma programlarına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı oldukları programla aynı adı taşıyan fakat uluslararası ortak lisans (çift) diploma programı olmayan programları tercih edebilecekler.

Haberin Devamı

ÖĞRENCİLERİN ÖSYS PUANLARI DİKKATE ALINACAK

* Yerleştirme işlemlerinde; öğrencilerin, ilgili yıldaki ÖSYS/DGS puanları, tercihleri ve tercih edilen programların ilgili yıldaki en küçük puanları göz önünde tutulacak.

* Tercih edilen program öğrencinin yerleştiği yıl öğrenci almamış ise yerleştirmede bu tercih işleme alınmayacak.

* Öğrenciler kapatılan üniversiteye yerleştikleri yıldaki ÖSYS/DGS puanları ile yerleştikleri yılda diğer yükseköğretim kurumlarının aynı adı taşıyan programlarının taban puanları esas alınmak kaydıyla yapacakları tercihleri ve programın kontenjanı doğrultusunda yerleştirilecekler.

* Yerleştirmede öğrencinin kayıt olduğu yıla ait puanı dikkate alınacak. Tercih edilen programın ilgili yıla ait taban puanının öğrencinin puanından düşük veya puanına eşit olması halinde yerleştirme yapılacak.

Haberin Devamı

* Ön lisans programları için en düşük puan şartı aranmayacak. 2014 ve önceki yıllarda sınavsız geçişle bir programa kayıt yaptıran öğrenciler, ön lisans programlarına öncelikli olarak yerleştirilecek. 2015 yılında kayıt olan öğrenciler, ilgili yılın ÖSYS yerleştirme işlemlerindeki kurala göre yerleştirme işlemine alınacak.

* Özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alan programlara kayıtlı öğrenciler, programa kayıt yaptırdıkları yıldaki YGS puanlarından en yüksek olan puanı ve programların kontenjanları dikkate alınarak yerleştirilecek.

YERLEŞEMEYEN EN DÜŞÜK PUANLI BÖLÜME

* Öğrencinin tercih ettiği programa/programlara yerleşememesi durumunda ilgili yılda öğrencinin puanından düşük veya öğrencinin puanına eşit puanla öğrenci alan program olması durumunda taban puanı öğrencinin puanına en yakın olan programa boş kontenjan bulunduğu takdirde yerleştirilecek. Öğrencinin puanının ilgili yıldaki programların taban puanından düşük olması ve boş kontenjan bulunmaması durumunda ise vakıf, devlet üniversitesi ayrımı yapılmadan ilgili yıldaki en düşük taban puanlı programa yerleştirilecek.

* Yerleştirme işlemlerinde programın ilgili yıldaki koşul ve açıklamaları (Bakınızlar) dikkate alınmayacak.

* Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrenciler, yerleştirme işlemlerinde yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıldaki varsa ilgili ÖSYS puanı, yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS puanı olmayan öğrencilerin puanı ise programın puan türünde 180 olarak kabul edilecek. (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS puanı olmayan öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan aranan puanlara sahip olmaları durumunda yatay geçiş yapabildiklerinden bu puanlar programın puan türünde 180 puan olarak kabul edilecek.)

KAYITLAR ÜNİVERSİTEDE YAPILACAK

* Kapatılan vakıf üniversitelerinde mezun duruma gelmiş olanlar, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemine alınmayacaklar. Bu öğrencilerin diplomaları koordinatör üniversitesi tarafından düzenleneceğinden, mezun duruma gelmiş öğrenciler tercih yaparak yerleştirilmiş olsa bile bu durumları tespit edilenlerin yerleştirilmesi iptal edilecek.

* Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki anadal programından mezun olmuş ancak çift anadal programında eğitime devam eden öğrenciler de ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemine alınmayacak olup yerleştirilseler bile yerleştirilmeleri iptal edilecek. Bu durumdaki öğrencilerin koordinatör üniversitesine başvurması gerekiyor.

* Yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri üniversiteye doğrudan kayıtlarını yaptıracaklar. Tercih edilebilecek lisans programları, ön lisans programları, DGS lisans programları ve özel yetenek programlarına ait en düşük puan bilgileri ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlandı.

Karşılıklı olarak tercih edilebilecek programlar ise şöyle:

* Animasyon - Çizgi Film (Animasyon)
* İktisat - Ekonomi
* Sağlık Memurluğu - Hemşirelik
* Uluslararası İlişkiler - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
* Kamu Yönetimi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
* İç Mimarlık - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
* Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
* Uluslararası Ticaret ve Pazarlama - Uluslararası Ticaret ve Lojistik- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
* Uluslararası Ticaret ve Finans - Uluslararası Ticaret ve Finansman
* Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
* Radyo, Televizyon ve Sinema - Sinema ve Televizyon
* Müzik - Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-Kompozisyon)
* Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Uzaktan Öğretim ) programına kayıtlı öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) programını, Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim programını) ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları örgün öğretim programını tercih edebilecekler.
* Adalet (Uzaktan Öğretim) programındaki tüm öğrenciler, sadece Ankara Üniversitesi Adalet Meslek YO Adalet (Uzaktan Öğretim) programını tercih edebilecekler. Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) programındaki öğrenciler, sadece Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) programını tercih edebilecekler.
* Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) programındaki öğrenciler, sadece Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) programını tercih edebilecekler.
* Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki programlardaki öğrenciler açıköğretimdeki aynı isimli programları da tercih edebileceklerdir.

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerinde tercih yapmayan öğrenciler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu öğrenciler için yeniden yerleştirme yapılmayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!