Tuğsan Yılmaz
Tuğsan Yılmaz
Tuğsan Yılmaz

Çocuğa şiddete tanık oluyorsanız bunları yapın!

Şiddete uğrayan küçüğün maruz kaldığı insanlık dışı muamelenin belki de sizden başka tanığı olamayacak.

Haberin Devamı

Şiddet kavramını fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet olarak kategorize etmek mümkündür. Ancak kendisini savunamayacak durumda olan minik yavrularımızın sıklıkla karşılaştığı şiddet türü fiziksel ve psikolojik şiddettir. Fiziksel şiddet hepimizin bildiği gibi bedelsel zararlara ve akabinde dolaylı yoldan psikolojik zarara yol açan fiziki müdahaleler bütünüdür. Psikolojik şiddet ise fiziksel şiddetle birlikte uygulanabildiği gibi tek başına da baskı kurmak, korkutmak, küçük düşürmek ve aşağılamak saikleriyle yapılabilir.

ÇOCUKLARA YÖNELİK İŞLENEN ŞUÇLAR DAHA AĞIR CEZALAR ALIR

İster fiziki isterse psikolojik şiddet çocuklara yönelik olarak uygulandığında doğurabileceği etkiler yetişkinlere göre ağır sonuçlar doğurabilir. Örneğin bir yetişkine yönelik sözlü saldırıda bulunulması ve tehdit suçunun işlenmesi ile bir çocuğa aynı haksız fiilde bulunması doğurduğu etki bakımından farklı olacaktır. Örneğin yetişkin bir bireyin maruz kaldığı basit nitelikteki bir haksız eylem minik bir yavrunun kâbuslar görmesine, psikolojisinin bozulmasına, dilinin tutulmasına dahi sebep olabilir. Bu nedenledir ki, Türk Ceza Kanunu ve diğer yasal mevzuatlarımızın hazırlanmasında kendisini savunamayacak durumda olan kimselere ve çocuklara yönelik olarak işlenen suçlar daha ağır cezaları doğurmaktadır. Keza ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkındaki mevzuatımızda da çocuklara yönelik alınabilecek güvenlik tedbirleri de üst düzeydedir.

Haberin Devamı

Çocuğa şiddete tanık oluyorsanız bunları yapın

ÇOCUĞA ŞİDDETE TANIK OLUYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?

 • Söz konusu çocuk sizin çocuğunuz olabileceği gibi tesadüfi olarak şahit olduğunuz bir şiddet eylemi ile de karşı karşıya da kalabilirsiniz. Tanık olduğunuz olay bir ailenin iç meselesi de olabilir. Ancak aile içine karışmama ya da başınıza dert almama gibi düşüncelere mahal vermeksizin doğrudan kolluk kuvvetlerine (polis, jandarma vb.) telefon edin.
 • Olay yerini bildirin, iletişim bilgilerinizi ileriki dönemde bilginize başvurabilmesi bakımından kolluk görevlilerine mutlaka bırakın. Zira o küçüğün maruz kaldığı insanlık dışı fiillerin belki de sizden başka tanığı olamayacaktır.
 • Bir çocuğa uygulanan şiddet bakımından ben şikayetçi olabilir miyim düşüncesine kapılmamalısınız. Kaldı ki konumunuz itibarıyla suç ihbarında bulunansınız.
 • Şiddetin bulunduğunuz aile içinde işlenmesi yahut tarafınıza yönelik işlenmesi durumunda da 155'i arayabilirsiniz.
 • Emniyet görevlileri, C. Savcılığı, kaymakamlık, valilik gibi mülki amirlikler süreçten haberdar olduktan sonra emniyet görevlilerinin sürece dahil olması ile birlikte çocuk şiddet uygulayan bireyden alınır, gerekli sağlık müdahaleleri için sağlık merkezlerine götürülür ve tedavisi sağlanır.
 • Şayet şiddet olayına müdahale eden, çocuk şube polisleri değil ise müdahale eden birim tarafından emniyetin çocuk şube birimlerine haber verilir.
 • Mağdur küçüğün ifadesi/beyanı karakolda alınamaz, sadece kimlik tespiti yapılacaktır. Sonrasında ise mağdurun beyanı C. Savcılığınca gerektiğinde pedagog ve aile uzmanı yardımı ile alınır.
 • Şiddet uygulayan kimselere yönelik olarak ise cezai süreç başlatılacaktır.
 • Bu zaman zarfında şiddet uygulayan kimselerin çocuğa yaklaşabilmesi engellendiği gibi gerek görüldüğü takdirde diğer aile bireylerine dahi teslim edilmemesi ve mülki idarelerin yetki alanı içerisinde bulunan kamu tesislerinde ağırlanması da söz konusu olabilir.
 • Şayet aile bireylerine çocuğun menfaati doğrultusunda çocuğun teslimi mümkün olmamalı ise çocuk tamamıyla devlet himayesi altına alınacaktır.
 • Çocuk ve kadına birlikte şiddet uygulanmasında ise şiddet uygulayanın ortak konuta yaklaşmaması, rahatsız etmemesi adına uzaklaştırma kararı için Aile Mahkemelerine yahut C.Savcılıklarına başvurulabilir. C.Savcılıklarının suçtan haberdar olması ile kamu menfaati gereğince re’sen uzaklaştırma kararı için başvuru sürecini başlatması da mümkündür.

Sonuç niyetine;

Saygıdeğer okuyucular, şiddet niteliği itibarıyla ne küçüklerin ne de yetişkinlerin hak etmediği, edemeyeceği bir olgudur. Bu nedenle şiddete kayıtsız kalmamız ve bu kavramın tamamıyla tarihe karışması adına üzerimize düşen ödevleri yerine getirmemiz insanlık ödevimizdir. Geleceğimiz olan minik yavrularımızın daha sağlıklı bireyler olarak yetişebilmesi adına hassasiyetinizi kaybetmeyiniz ve tanık olduğunuz hususlar bakımından ciddi çalışmalar yapan emniyet birimlerinize ihbarınızı mutlaka iletiniz.