Sibel Deniz Toledo
Sibel Deniz Toledo
Sibel Deniz Toledo

Doğum yolculuğumda beni korkutmayın!

Doğumları daha az korkutucu ve daha olumlu hale getirmeye terminolojiden başlamak gerekir.

Haberin Devamı

Günümüzde hastanelerde medikalize doğumlar artık iyice doğallıktan uzaklaşmaktadır. Bununla beraber kullanılan dil de kadınları oldukça korkutmaktadır. Hem hamilelik hem doğum sürecinde kullanılan pek çok deyim ve sözcük doğum algısını negatif yönde etkilemektedir. Doğumları olumlu yönde değiştirmek istiyorsak buna kullandığımız dilden başlamak yerinde olacaktır.


ALLAH KURTARSIN

Doğum yolculuğumda beni korkutmayın

En klasiği hamile bir bayan gördüğünde teyzeler “Allah Kurtarsın!” derler. Neden kurtuluyoruz? İnsanlar kötü bir şeyden kurtulmak isterler. Kurtulmak olumsuz çağrışımları olan bir fiildir. Oysa bir bebeği dünyaya getirmek mutluluk verici bir olaydır. Bence en güzeli Allah kavuştursun, sağlıkla doğsun, rahat bir doğum olsun, ve benzeri deyimler olmalıdır. Anne gün geçtikçe bebeğine kavuşmak için sabırsızlanırken onu motive edecek cümleler kurmaya tüm çevresi özen göstermelidir. Özellikle negatif doğum hikayeleri paylaşılmamalıdır.

Haberin Devamı

SANCI ODASI

Doğum yolculuğumda beni korkutmayın

Doğum için hastaneye gittiğinde anneyi bekleyen “sancı” odası da oldukça negatif hisler uyandırmaktadır. Sancı odası kişide “ben o odaya giricem ve sancı çekicem” düşüncesi oluşturmaktadır. Doğum lügatından çıkarmamız gereken ilk kelime sancı/ağrı kelimesidir. Doğum sürecinde yaşanan hisleri doğum dalgaları ve kasılmalar olarak tarif etmek mümkündür. Rahim kaslarına olması gerektiği gibi çalışması için izin verdiğimizde tıpkı kolumuzu kaldırdığımızda ağrı olmadığı gibi doğumda da ağrı olmayacaktır. Bunun yerine hissedilecek şey bebeği anneye doğru getiren doğum dalgaları olacaktır.


SUNİ SANCI

Doğum yolculuğumda beni korkutmayın

Doğum esnasında bazı gereken durumlarda anneye “suni sancı” verilmesi gerekebilmektedir. Suni sancı olarak bilinen şey, doğumun en önemli hormonlarından olan ve rahmin gerektiği gibi çalışmasına yardımcı olan oksitosin hormonunun yapay olarak dışarıdan verilmesidir. Normalde beden kendi ritminde bu hormonu doğum süresince belirli aralıklarla salgılamaktadır. Dışarıdan bu hormon verildiğinde kasılmalar daha yoğun olarak hissedilebilmektedir. Bu terminoloji de değişmeli ve sancı beklentisi yaratılmamalıdır bunun yerine “Yapay Oksitosin” denebilir. Böylelikle daha nötr bir algı oluşacaktır.

Haberin Devamı

SU KESESİNİN PATLATILMASI

Doğum yolculuğumda beni korkutmayın

Bir de meşhur su kesesinin “patlatılması” konusu var. Bebek doğuncaya anne rahminde içinde amniyotik sıvı bulunan zarımsı bir kesenin içinde büyür ve gelişir. Zamanı gelip doğum başladığında bu kese açılı ve içindeki sıvı boşalmaya başlar. Teknik olarak suyun gelmesi denilen durum basitçe budur. Kese doğumun başında ya da herhangi bir evresinde açılabileceği gibi bazen doğumun kolaylaşması için doktor veya ebe tarafından da açılabilir. Bu doğumu hızlandıracaktır. İşte su kesesinin patlatılması denen olay budur. Patlatılma kelimesi kulağa oldukça korkutucu gelmektedir. Pek çok olumsuz duygu çağrıştırmaktadır. Bunun yerine “Su Kesesinin Açılması” denirse durum korkutucu olmaktan çıkacaktır.

Haberin Devamı

Doğumları daha az korkutucu ve daha olumlu hale getirmeye terminolojiden başlamak epey yardımcı olacaktır. Sözcüklerin gücünü küçümsememek gerekir. Sözcükler algımızı, algımız duygularımızı, duygularımız da davranışlarımızı belirler.