Şenay Yangel
Şenay Yangel
Şenay Yangel

Korkmayın, hiçbirimizin burcunda değişiklik yok!

Astrolojinin temeli takımyıldızlar olduğuna göre sistemi de bunlara göre kurmak daha doğrudur.

Haberin Devamı

Burçların kayması ve 13. burçla ilgili gelen mailler ve tereddütlerinizi ortadan kaldırabilmek için bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum. Kaldı ki bu yazım 19.11.2011 tarihlidir. Yine o dönemde aynı iddianın ortaya atılması üzerine yazmıştım.

Korkmayın, hiçbirimizin burcunda değişiklik yok

Birkaç gün önce gazetelerde Babiller’in haritalarının farklı olduğu ile ilgili bir yazı çıktı. O dönemlerde, yılların ve sezonların ölçümü için iki farklı ölçüt kullanılırdı. Bunlardan biri solar diğeri de aysal ölçütü. Kameri yıl, her biri 28 günden oluşan 13 aydan ve bir artık günden oluşuyordu. Solar Zodyak’ta ise her bir 36 derecelik on evden ibaretti. Zodyak takımadaları ilk önce 10 taneydi, bu sonra değişip Akrep ve Başak burçlarının ikiye bölünmesiyle 11, ardından Akrep ve Terazi bölünmesiyle 12’ye çıkmıştır. M.Ö 410 yılında Babiller gezegenlerin konumlarını kullanmışlardı. Bizim şu anda kullandığımız kadar geniş bir ev sistemleri yoktu. Bu sistem Batlamyus zamanında geldi, yaklaşık olarak M.S 170’te. Yunanistan’da eskiler bizim bugün kullandığımız evler gibi her burcu konumlar olarak adlandırılan, sıfırdan 30 derecesini kullandılar. Fakat bu yok sayılarak bu açıklamalar yapılıyor. Bundan yıllar önce yine bu konu gündeme geldi ve insanların kafası karıştırıldı, simdi olduğu gibi. Bundan yıllar sonra da aynı senaryolar tekrarlanmaya devam edecek.

Haberin Devamı

“Amerika kıtasını yeniden keşfettim” diyerek dikkat çekmek isteyen ve yeterli astrolojik bilgiye sahip olmayan kişiler insanların kafasını karıştırmaktan öteye gidemez. Astrolojinin yazılı tarihi insanlığın yazılı tarihinden öncelere dayandığını göz önünde bulundurursak, bunlar sürekli olarak gündeme gelmeye devam edecektir.

Yıldızıl Zodyak (Sideral Zodiac), “Sabit Zodyak” adı da verilir ve burçları oluşturan takımyıldızların hep aynı noktada konumlanmalarına karşılıktır. Bilindiği gibi Zodyak’ın ilkbahar başlangıcı olan Koç burcu noktası (aries) gerçekte her yetmiş yılda 1 derece geriye doğru kaymaktadır. Ekinoks presesyonundan meydana gelen kayma miktarı Tropik Zodyak sisteminde hesaplanarak horoskop sistemine uyarlanmaktadır. Hint astrolojisinde ise Zodyak başlangıç noktası daima aynıdır.
Astroloji dünyasında hangi zodyak sisteminin kullanılmasının doğru olacağı hep tartışılmıştır.

Haberin Devamı

Astrolojinin temeli takımyıldızlar olduğuna göre sistemi de bunlara göre kurmak daha doğrudur. Neden Ptolemy‘in kaydırma yöntemini (Tropik Zodyak) uygulamak doğru sayılmalıdır diyenler çoğunluktadır. Yine de bir sistemin diğerine üstün olduğunu söylemek olanaksızdır. Astrolojide tüm sistemler farklı hesaplamalara dayansa da eğitimli astrologlar, 6000 yıllık bir sistemin hesaplamalarını doğru olarak yapar ve kullanırlar. Batı Vedic ve Çin astroloji sistemlerinde binlerce yılın bilgi ve analiz birikimi vardır.

Özetle fizikçilerin STP (Standart Temperature and Pressure) diye farazi kabul ettikleri bir sistem vardır. Türkçede buna NŞA (Normal Şartlar Altında) denir. Bu fizikçilerin kabul ettiği bir standarttır. Matematikçilerin çıkıp neden bu farazi noktayı böyle kabul ettiniz demeleri, bunu eleştirmeleri; ne kadar doğru ise astronomların da astrologların kabul ettiği standartları ve sistemleri eleştirmesi o kadar doğru olur.