Çocuk ihmali nedir?

Çocuk ihmali en genel tanımıyla, çocuğun gelişimsel tüm ihtiyaçlarının, bu ihtiyaçları karşılamakla yükümlü olan birey veya kurumlar tarafından karşılanmamasıdır.

Haberin Devamı

Günlük yaşantıda çoğunlukla birlikte kullanılan istismar ve ihmal kavramları birbirinden farklı ancak birbiri ile ilişkili iki kavramdır.

İstismar çocuğun bir şeye maruz kalması iken ihmal çocuğun bir şeyden mahrum bırakılmasıdır. Bir çocuğun aldığı nottan dolayı ebeveynleri tarafından hakarete uğraması duygusal istismar iken, yine aldığı nottan dolayı takdir edilmemesi duygusal ihmaldir.

İhmalin tanılanması istismara oranla daha zor olmasına rağmen görülme sıklığı istismardan fazladır. Ancak ihmal konusundaki farkındalığın oluşmamış olması, göz ardı edilmesine ve müdahale edilmemesine neden olmaktadır. İstismar vakalarının birçoğuna ihmal eşlik ederken, ihmal tek başına da görülebilir. Başka bir ifadeyle her istismar vakasının içinde ihmal görülebilirken her ihmalin içinde istismar görülmeyebilir.

Haberin Devamı

İHMAL TÜRLERİ NELERDİR?

Çocuk istismarı gibi çocuk ihmali de farklı türlere ayrılmaktadır.

Duygusal ihmal; çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi, takdirin verilmemesi, isteklerinin reddedilmesi, başarılarının görmezden gelinmesi, çocuğun yok sayılması duygusal ihmal olarak nitelendirilmektedir.

Fiziksel ihmal; çocuğun en temel ihtiyaçları olan barınma, beslenme, giyinme, öz-bakım gibi ihtiyaçlarının karşılanmaması ile karakterize ihmal türüdür.

Eğitim ihmali; çocuğun okula gönderilmemesi, okula gönderilen çocuğun durumunun takip edilmemesi, eğitsel materyallerin (defter, kitap, kalem gibi) alınmaması gibi davranışlar eğitsel ihmali oluşturmaktadır.

Sağlık ihmali; çocuğun bir hastalık durumunda sağlık kuruluşlarına götürülmemesi, götürüldükten sonra reçete edilen ilaçların alınmaması, muayene edilmemesi, ihtiyacı olan tıbbi cihazların temin edilmemesi sağlık ihmali olarak nitelendirilmektedir.

Yazarın Tüm Yazıları