İSTİHARE DUASI OKUNUŞU - İstihare Namazı Duası nedir, nasıl yapılır? Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı (Diyanet Meali)

Güncelleme Tarihi:

İSTİHARE DUASI OKUNUŞU - İstihare Namazı Duası nedir, nasıl yapılır Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı (Diyanet Meali)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 14:11

İnsanlar hayatlarının pek çok kısmında istihare yapma gereği duyarlar. Doğru yolu bulmada kararsız kaldıklarında, yol gösterenlerin yardımları yetersiz olduğunda istihare yaparlar. İstihare için sünnet namazının kılınması lazımdır, yalvarıp kararsızlığını gidermesi için Allah'a dua ederler. Sizler için İstihare duası nedir? İstihare duası Arapça Türkçe Okunuşu hakkında bilgileri bir araya getirdik.

Haberin Devamı

İstihare, niyet edilen hayırlı bir işin hayırla sonuçlanması için Allah'a dua etmek, namaz kılmak ve rüya ile yardım almak yolları ile ilahi makamlara danışmaktır. Hayatın birçok evresinde hayırlı işlerin sonuçlanması beklenir, gerek iş hayatında gerekse de aile hayatında iyi niyetle bir şeyler planlanırsa da istihareye başvurulup, hayırlı sonuçlanabilmesi için yardım alınabilir. Öte yandan iyi niyetle girişilen herhangi bir şey hakkında da işaret için istihare yapılır. Sırf iyi niyetle çıkılan yolun hayra sonuçlanması duası da istihare namazı ile sağlanırken, hangi yolun hayra erdiğine yönelik de istihare yapılır

İstihare Duası Okunuşu

Allâhümme innî estehîrüke bi-‘ılmike ve estakdirüke bi-kudretike ve es’elüke min fadlike’l-‘azîm. Fe-inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemü ve lâ a’lemü ve ente ‘allâmü’l-ğuyûb.

Haberin Devamı

Allahümme in künte ta’lemu enne hâze’l-emre hayrun lî fî dînî ve me’îşetî ve ‘âkıbeti emrî fe yessirhü lî. Sümme bârik lî fîh. Ve in künte ta’lemü enne hâze’l-emre şerrun lî fî dînî ve me’îşetî ve ‘âkıbeti emrî, fa’srifhü ‘annî vasrifnî ‘anhü vakdir liye’l-hayra haysü kâne. Sümme ardınî bihî.

İstihare Namazı Duası Türkçe Anlamı (Diyanet Meali)

Ey Allah’ım! Senin ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum ve kudretine sığınarak senden kudret istiyorum ve senin sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum; çünkü sen, her şeye kadirsin, ben bir şeye kadir değilim. Sen bilirsin, ben bilmem, Sen bilinmeyenleri bilirsin.

Allah’ım! Senin ezelî ilminde, yapmayı düşündüğüm bu iş benim dinim ve dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezelî ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında -erken veya geç olmasında- şerli ise onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdîr et, sonra beni ona râzı kıl.” (Tirmizî, Salât, 349; Buharî, De’avât, 48;)

İstihare nedir?

Sözlükte hayır ve iyilik istemek, bir şey hakkında hayır talep etmek anlamlarına gelen istihâre, bir kimsenin yapmayı istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağını Allâh’ın kendisine bildirmesi maksadıyla yatmadan önce iki rek’at namaz kılarak Allâh’a dua etmesidir. İnsanlar, bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacağı zaman dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremezler. Bunu anlayabilmek için istihâre ederler ve Allah’tan yardım dilerler. Bu bakımdan istihâre, bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını; hayırlı ise gerçekleşmesini Allâh’tan dilemek ve O’ndan tercih konusunda yardım istemek demektir.

Haberin Devamı

İstihare duası nedir ve nasıl yapılır?

Peygamberimizin öğrettiği duanın anlamından da anlaşılacağı gibi istihâre, bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını veya hayırlı ise gerçekleşmesini Allah’tan dilemek ve O’na danışmak demektir. İstihâre yapmak isteyen kişi, kalbinden her şeyi atarak ve kalbini bütünüyle bu işe teksif ederek iki rekat namaz kılmalı, ardından Peygamberimizin öğrettiği bu duayı yapmalıdır. Samimi olarak yapıldığı takdirde, Allah’ın hayırlısını lütfedeceğine ümit bağlanır.

İbadet ve sevap işlemek gibi iyi olduğu, haram ve günah gibi kötü olduğu bilinen şeylerde istihare yapılmaz. İstihâre, yapılmasının doğru olup-olmadığında tereddüt edilen şeylerde yapılır ve üç veya yedi geceye kadar devam edilebilir. İstihâreden sonra, insanın gönlüne bir açıklık gelir ve ilk defa kalbe doğan şeyin hayırlı olduğu kabul edilerek ona göre hareket edilir. Çeşitli nedenlerle istihare namazının kılınamaması hâlinde, sadece duası okunmakla yetinilir.

Haberin Devamı

İstihare duası muhakkaktır ki iki rekat namazın ardından okunur. Namaz kılamayacak durumda olanlar içinse Allah'a hamd ederek, istihare namazı duası okunur. Namaz kılmadan da istihare duası okunur, ancak böylesinin daha hayırlı olduğu da bilinmektedir. İstihare duası direkt Allah'a yalvararak; işlerinin hayırla sonuçlanmasını, işinin hayırlı olup olmadığına yönelik ilham alınmayı, hangi işlerin daha hayırlı olacağını şeklinde farklı amaçlarla dua ile yardım istenir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de geçen İstihare duasının pek çok geçmiş işlere de hayırlı geldiği söylenmektedir. İki rekat kılınan namazın ardından aşağıdaki istihare duası okunur. En hayırlı günlerde, önceki gecesinde ve o günün gecesinde(Cuma, perşembe gecesi, cuma gecesi) okunan istihare duası Allah katında daha kıymetli olup, yardım isteyen, yol isteyenlerin göstericisi olunmaktadır.

Haberin Devamı

İstihare Namazı Fazileti

Namaz kılabilecek durumda olanlar için İstihare namazı; Birinci rekatta fatiha suresi ve kafirun suresi okunur. İkinci rekatta ise fatiha suresinin yanı sıra ihlas suresi okunur ve iki rekat namaz tamamlanır. İstihare namazını bitirdikten sonra istihare duası okunur. Arapçası okunan istihare duasının yanı sıra Türkçesi de okunabilir. Namazı bitirip secdeden kalkmadan Türkçe meali de okunup, kıbleye dönerek uyunur. Âlim kişilere göreyse ''Muhakkak ki doğru uygulayıp, gönülden isteyenlerin, Allah dualarını kabul edermiş.''

Gündelik Hayatta Okunabilecek Dualar

Ettehiyyatü Duası

Nazar Duası

Rabbena Duası

İsmi Azam Duası

Ezan Duası

Haberin Devamı

Amentü Duası

BAKMADAN GEÇME!