İnşirah Suresi Okunuşu - Elemneşrahleke Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Fazileti (Diyanet Meali)

İnşirah Suresi Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu sayfamız üzerinden İnşirah suresi anlamı, fazileti, Arapça yazılışı ve Diyanet Meali okunabilir. Halk tarafından Elemneşrahleke suresi olarak bilinen sure hakkında tüm detaylar..

Haberin Devamı

Mekke döneminde müşriklerin giderek değişik şekildeki işkencelere kadar varan baskılarından acı çeken Hz. Peygamber ve arkadaşlarına inen İnşirah Suresi, sıkıntıların ardından ferahlığın olduğunu vurgulamıştır. İnşirah Suresi için tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Elem neşrah leke sadrek, Ve vada'na 'anke vizreke, Elleziy enkada zahreke, Ve refa'na leke zikreke, Feinne me'al'usri yüsren, İnne me'al'usri yüsren, Feiza ferağte fensab, Ve ila rabbike ferğab.

İNŞİRAH SURESİ ANLAMI (DİYANET TÜRKÇE MEALİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla, (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

Haberin Devamı

İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI


inşirah suresi arapça yazılışı

İnşirah Suresi Konusu

İnşirah Suresi Hz. Muhammed'e ve onun üzerinden tüm Müslümanlara seslenmektedir. Kuran-ı Kerim'in birçok ayetinde geçtiği üzere Allah insanları açlık ve korkuyla sınar. Bununla birlikte bazı kullarına rızkını bolca, bazılarına kısarak verir. İnşirah Suresinin ilk 4. ayeti muhatap olarak Hz. Muhammed'i alır. Onun göğsünün genişletildiği ve üzerindeki ağır yükün kaldırıldığından bahsedilir. Sonraki dört ayette ise zorluklardan, sıkıntılardan sonra mutlaka bir kolaylığın getirileceğinden bahsedilir.

İnşirah Suresi Önemi

Bu sure maddi ve manevi olarak sıkıntı çeken Müslümanlara sabırlı olmalarını öğütlemesi itibariyle son derece önemlidir. Allah kullarını bollukla da yoklukla da sınayabilir. Önemli olan bollukta dünya nimetlerine kanıp Allah'ı unutmamaktır. Yoklukta ise sabırlı olunmalı, Allah'ın merhametinden ve rahmetinden ümit kesilmemelidir.

Surenin ilk kısmında Hz. Muhammed'in kendisine vahyedilen ayetleri insanlara nasıl aktarması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu zorlu görevde nazil olan ayetlerin insanlara aktarımı çeşitli sıkıntılara yol açmıştır. Peygamberimiz sözlü hakaretlere uğramış, tehdit edilmiş ve en nihayetinde Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda bırakılmıştır. Mekkeli müşrikler ve kafirler, Hz. Muhammed'in şair ve mecnun olduğunu iddia ederek dini yalanlamıştır. O dönemde Mekke'nin güçlü isimleri ticari kaygılarından ötürü Allah'ın birliğini reddediyor ve putlara tapıyordu. Kuran-ı Kerim böyle bir ortamda ve atmosferde indiği için Hz. Muhammed üzerinde ağır bir yük hissetti.

Haberin Devamı

Hicr Suresinin 97. ayetinde ise peygamberimize ''Senin göğsünün daraldığını biliyoruz'' diye seslenilmektedir. Dolayısıyla her ikisi de Mekke döneminde indirilmiş olan Hicr ve İnşirah Sureleri anlam bakımından birbirini tamamlamaktadır.

İnşirah Suresi Kaç Ayet ve Sayfa? Ne Zaman İndirilmiştir?

İnşirah Suresi toplam 8 ayetten oluşmaktadır ve Kuran-ı Kerim'in en kısa surelerinden biridir. Tek sayfa olan bu sure, peygamberimizin Kuran'ı tebliğ etmeye yeni başladığı bir dönemde indirilmiştir. Hz. Muhammed Allah'ın tekliğini ve ahiret gününü bildirdiğinde Mekkeliler bundan hoşnut olmadı. Önce peygamberimizin amcası Ebu Talib'in yanına giderek ikaz ettiler. Çünkü Mekke'de yaşayan büyük çoğunluk yeniden dirilmeye ve ahiret gününe inanmıyordu. Bir Kureyş'li ''Senin Allah'ın bu topraktan mı bizi tekrar diriltecek'' diyerek'' peygamberimizin mübarek yüzüne toprak fırlattı.

Haberin Devamı

Bu eziyetlerin dışında Hz. Muhammed Taif'te taşlanmıştır. Sadece kendisinin değil ilk Müslümanların da büyük zilletlere maruz kaldığı bir dönemde inen İnşirah suresinde peygamberimiz teselli edilir ve kendisine tebliğ görevine devam etmesi gerektiği bildirilir.

İnşirah Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüz İçerisinde Yer Alıyor?

İnşirah Suresi 596. sayfada olup 30. cüzün içerisinde yer alır.

İnşirah Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Zorluğun yanında mutlaka kolaylık olduğunu belirten İnşirah suresinde bu ifade üst üste iki kere tekrarlanır. Tekrar edilmesindeki maksat, hem Allah'a ve peygambere iman eden insanlara destek olmak hem de kafirlere göz dağı vermektir. Son iki ayette ise peygamberimizin bir işi tamamladıktan sonra hiç boş kalmadan başka bir işe / ibadete yönelmesi gerektiğini söylenir. Tembellik ve yılgınlık İslam'a göre en büyük günahlardan biridir. Müslümanlara sabırlı olmalarının yanında çalışmaları, mücadele etmeleri ve sadece Allah'a yönelmeleri emredilir.

Haberin Devamı

İnşirah Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu bilgilerde abdestsiz olarak ezberden Kur'an-ı Kerim sure ve ayetlerinin okunmasında bir mahzur bulunmamaktadır. Fakat Kur'an-ı Kerime elle ya da dokunarak abdestsiz okunamaz.

İnşirah Suresi Hikmeti ve Sırları

Kuran-ı Kerim birçok ayette olduğu gibi bu ayetlerde de Hz. Muhammed (S.A.V) ile birlikte Müslümanların tümüne seslenir. O dönemde eziyet gören ve türlü işkencelerden geçirilen müminler, tüm bunlara göğüs germeyi başarmıştır. Bugün yaşayan Müslümanlar da maddi ve manevi zorluklara dayanmak için İnşirah suresini tekrar tekrar okuyabilir.

İnşirah Suresi Ne İçin, Ne Zaman, Neden ve Nasıl Okunur?

Haberin Devamı

İnşirah suresi günlük namaz ibadetlerinde okunur. İsteyen kişiler Cuma namazında surenin önce Arapça sonra Türkçe mealini okuyabilir. Manevi sıkıntıları dindirmek ve Allah'ı anmak maksadıyla okunması makbuldür.

İnşirah Suresi Nasıl Ezberlenir?

Çok kısa bir süre olduğu için sesli bir şekilde tekrar edilerek ezberlenebilir.

İnşirah Suresi Ne Anlatıyor?

İnşirah suresi müminlerin sıkıntılara ve eziyetlere karşı sabırlı olmaları gerektiğini anlatıyor. Aynı zamanda Hz. Muhammed'in (S.A.V) üzerindeki yükün kaldırıldığı ve şanının yüceltildiği de anlatılmaktadır.

İnşirah Suresi Ölülere Okunur mu?

Müslümanlar ölülerine rahmet dilemek için bu sureyi İhlas ve Fatiha sureleri ile birlikte okuyabilir.

İnşirah Suresi Özellikleri

İnşirah gönül ferahlığı ve yürek rahatlığı demektir. İniş sırasına göre on iki suredir. Kurandaki en kısa ve en faziletli surelerden biridir.

İnşirah Suresi Şifa İçin Okunur mu?

Üzüntü içerisinde olan müminler, İnşirah suresini hem kendilerine hem de yakın çevrelerindekilere şifa olsun diye okuyabilir.

İnşirah Suresi ve Uzun Bağışlama Duası

İnşirah suresi çok fazla okunduğu zamanlarda ve namazlardan sonra dua ederken Uzun Bağışlama duası ile birlikte okunabilir.

İnşirah Suresini Üzerinde Taşımak

Müslümanlar İnşirah suresini üzerinde taşıyabilir ve şah damarı kadar kendilerine yakın olan Allah'ın varlığını daha derinden hissedebilir.

İnşirah Suresi Ne Zaman Okunmalı?

İnşirah suresi namaz kılarken ve günlük ibadetleri yaparken okunabilir. Kişiler sıkıntıya düştüğü zaman da bu sureyi Arapça ve Türkçe okuyarak zorluktan sonra bir kolaylığın olduğunu kendilerine hatırlatabilir.

 

 

İNŞİRAH SURESİ TEFSİRİ

Mushaftaki sıralamada doksan dördüncü, iniş sırasına göre on ikinci sûredir. Duhâ sûresinden sonra, Asr sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

İnşirah “açılıp genişlemek, huzura kavuşmak” anlamlarına gelmektedir. İlk âyetinde aynı kökten olan fiil kullanıldığı ve Hz. Peygamber’in gönül ferahlığına ve huzura kavuşturulduğu bildirildiği için sûre “İnşirah” adını almıştır. Ayrıca “Şerh, Elem neşrah” adlarıyla da anılmaktadır.

Sûrede Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

Senin kalbini açıp genişletmedik mi?” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “şerh-i sadr” kavramını Râgıb el-İsfahânî, “kalbin ilâhî bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükûnet, bir rahatlık ile genişletilmesi” şeklinde açıklamıştır (el-Müfredât, “şrh” md.). Hz. Peygamber’in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer sûresinin 22. âyeti de dikkate alındığında, onun beşerî idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve âzami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Ayrıca müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, mâneviyat yüksekliği gibi mânalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duhâ sûresinin devamı mahiyetinde olan bu âyetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber’in mâneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.

 2 ve 3. âyetlerde, Resûlullah’ın belini büktüğü bildirilen “yükün kaldırılması”ndan maksadın ne olduğu konusunda yapılan açıklamalar içinde (bk. Râzî, XXXII, 4-5) en zayıf olanı “günahlarının, hatalarının bağışlanmış olması” şeklindeki yorumdur. Çünkü onun Câhiliye döneminde puta tapmadığı bilinmektedir, herhangi bir günah işlediği de sabit değildir. Esasen İslâm tebliğ edilmeden onun yasaklarını çiğnemenin günah olduğundan da söz edilemez. İslâm’dan sonra bazı ictihad hataları olmuşsa bunlar da –miktarı az olsa bile– ecir ve sevap vesilesidir. Çünkü isabetli ictihada on, isabetsiz ictihada bir sevap vardır (Buhârî, “İ‘tisâm”, 13, 21; Müslim, “Akziye”, 15; ayrıca bk. Tevbe 9/43; Fetih 48/2). Bize göre Allah’ın bir lutuf olarak onun omuzlarından kaldırdığı yük iki şekilde açıklanabilir:

a) Arasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlâk yönünden içine düştüğü durumdan dolayı duyduğu ıstırabın İslâm sayesinde kaldırılması;

b) Bâtıla karşı verdiği çetin mücadelede birçok ilâhî destek ve inayete mazhar kılınması.

Hz. Peygamber’in “adının ve sanının yüceltilmesi”ne müfessirler, Resûlullah’ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehâdette onun isminin Allah’ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur’an’da Allah’a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler (bk. Şevkânî, V, 542). Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olması da (bk. Enbiyâ 21/107) onun şanının yüceltildiğini ifade eder. Ayrıca bu âyeti, ileride Resûlullah’ın isminin ve tebliğ ettiği dinin bütün dünyada tanınıp yayılacağını bildiren bir müjde olarak anlamak da mümkündür. Yine, Kur’an’da onun müstesna niteliklerini, Allah katındaki konumu ve değerini açıklayan âyetler de bu bağlamda “adını sanını yüceltme” olarak değerlendirilebilir.

Hz. Peygamber ve arkadaşları Mekke döneminde müşriklerin giderek değişik şekildeki işkencelere kadar varan baskılarından acı çekiyorlardı. Bu durum hem peygamberi hem de müminleri üzüyordu. Yüce Allah resulünü ve müminleri teselli edip gönüllerini rahatlatmak için bu âyetleri indirerek sıkıntılardan sonra ferahlığın ve başarının geleceğini müjdelemiştir. Rivayete göre bu sûre inince Hz. Peygamber, 5 ve 6. âyetlerde güçlüğün yanında kolaylığın da bulunacağının iki defa zikredilmesini göz önüne alarak, kendisine inananlara, “Müjdeler olsun! Size kolaylık geldi; artık bir güçlük iki kolaylığa asla galip gelemez!” buyurmuştu (Muvatta’, “Cihâd”, 6; Taberî, XXX, 151).

Oldukça muhtasar ve değişik şekillerde açıklanmaya elverişli olan “O halde önemli bir işi bitirince diğerine koyul” meâlindeki 7. âyetle ilgili olarak çok farklı yorumlar yapılmıştır (meselâ bk. Taberî, XXX, 152; Râzî, XXXII, 7). Bize göre İbn Âşûr’un, âyeti herhangi bir özel iş ve ibadetle sınırlamadan, “Önemli işlerden birini tamamlayınca ardından başka bir işe yönel ki böylece bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın” şeklindeki açıklaması isabetli görünmektedir (XXX, 416-417). Bu yoruma göre âyette Resûlullah’a ve onun şahsında müslümanlara bütün vakitlerini hayırlı ve yararlı faaliyetlerle değerlendirmeleri, ibadet, dua, tebliğ ve irşad gibi dinî faaliyetlerin de; çalışma, üretme, öğrenme-öğretme, yardımlaşma ve dayanışma gibi dünyevî faaliyetlerin de hakkını vermeleri emredilmiştir. Son âyette ise kişinin, gerek çalışmasında gerekse ibadetinde yalnız Allah’a yönelmesi, her işini öncelikle O’nun rızasını gözeterek yapması, ne diliyorsa O’ndan dilemesi, ne istiyorsa O’ndan istemesi emredilmiştir.

Ezberlemek İsteyenler için Namaz Sureleri

Haberle ilgili daha fazlası: