Esmaül Hüsna ve anlamları nedir? Allah'ın 99 İsmi ne demek? Esma'ül Hüsna sırasıyla okunuşu, zikri ve faziletleri

Güncelleme Tarihi:

Esmaül Hüsna ve anlamları nedir Allahın 99 İsmi ne demek Esmaül Hüsna sırasıyla okunuşu, zikri ve faziletleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 17:41

Allah resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadislerinde de belirtmiş olduğu Esmaül Hüsna ve faziletleri, ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Esma’ül Hüsna Kuran’da da geçmektedir. Peki, Allah’ın en güzel isimleri olarak bilinen Esma’ül Hüsna ne demek ve anlamları nedir? Allah’ın isimleri ve anlamları nelerdir? Allahın 99 İsmi Türkçe okunuşu, zikri ve faziletleri..

Haberin Devamı

Esmaül Hüsna Allah’ın en güzel isimlerini belirtir. Allah’ın bu isimlerini bilmek, anlamlarını öğrenmek hem Allah’ı daha iyi tanımaya hem de faziletlerine nail olmayı sağlar. Allah’ın isimlerinin bilinmesinin, ezberlenmesinin ve anlamlarının bilinmesinin önemi Allah resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadislerinde belirttiği üzere çok önemlidir. Hem sağlık açısından hem de manevi açıdan çok büyük önemi olduğu hadislerde vurgulanmıştır.

Esmaül Hüsna Allah'ın 99 (C.C) ismi ve anlamları

Esmaül Hüsna Allah'ın isimleri ve anlamları şu şekildedir:

 • Allah(C.C.): Bütün eksikliklerden uzak, eşi benzeri bulunmayan, bütün isimleri kapsayan tek isim, tek ilah. İsimlerin sultanı.
 • Er-Rahmân: Dünyadaki bütün yaratılmışlara merhamet eden.
 • Er-Rahîm: Ahirette, müminlere sonsuz ihsanda, lütufta ve ikramda bulunan.
 • El-Melik: Kainatın sahibi, mülk ve saltanatı sürekli olan.
 • El-Kuddûs: Her türlü eksiklikten uzak olan.
 • Es-Selâm: Her tehlikeden selamete çıkaran.
 • El-Mü'min: Güven veren, koruyan.
 • El-Müheymin: Her şeyi gören gözeten.
 • El-Azîz: İzzet sahibi, her şeyin galibi.
 • El-Cebbâr: Kudret ve azamet sahibi.
 • El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi ve benzeri olmayan.
 • El-Hâlık: Yaratan.
 • El-Bâri: Her şeyi uyumlu ve kusursuz yaratan.
 • El-Musavvir: Varlıklara şekillerini veren.
 • El-Gaffâr: Çok mağfiret eden.
 • El-Kahhâr: Her şeye hakim ve galip olan.
 • El-Vehhâb: Karşılıksız hibeler veren.
 • Er-Rezzâk: Rızkını veren.
 • El-Fettâh: Darlıktan kurtaran.
 • El-Alîm: Her şeyi en küçük detaylarını bilen.
 • El-Kâbıd: Dilediğine darlık veren.
 • El-Bâsıt: Dilediğine bolluk veren.
 • El-Hâfıd: Dereceleri alçaltan.
 • Er-Râfi: Şeref vererek yükselten.
 • El-Mu'ız: Dilediğini aziz eden.
 • El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.
 • Es-Semi: Her şeyi işiten.
 • El-Basîr: Her şeyi en iyi gören.
 • El-Hakem: Mutlak hakim olan. Hikmetle hükmeden.
 • El-Adl: Mutlak adil olan.
 • El-Latîf: Bütün incelikleri bilen.
 • El-Habîr: Her şeyden haberdar.
 • El-Halîm: Cezada, acele etmeyen.
 • El-Azîm: Pek yüce.
 • El-Gafûr: Mağfireti bol.
 • Eş-Şekûr: Çok sevap veren.
 • El-Aliyy: Yüceler yücesi.
 • El-Kebîr: Çok büyük olan.
 • El-Hafîz: Her şeyi koruyan.
 • El-Mukît: Her yaratılmışın rızkını veren.
 • El-Hasîb: Kulların hesabını gören.
 • El-Celîl: Azamet sahibi olan.
 • El-Kerîm: Çok ikram eden.
 • Er-Rakîb: Her an gören gözeten.
 • El-Mucîb: Duaları kabul eden.
 • El-Vâsi: İlmi ile her şeyi kuşatan.
 • El-Hakîm: Her işi hikmetli.
 • El-Vedûd: Kullarını seven, sevilmeye en layık olan.
 • El-Mecîd: Övgüye layık bulunan.
 • El-Bâis: Ölüleri dirilten.
 • Eş-Şehîd: Her yerde her zaman hazır olan.
 • El-Hakk: Var olan, hakkı gösteren.
 • El-Vekîl: Kendisine tevekkül edenlerin her işini yoluna koyan.
 • El-Kaviyy: Kudreti en üstün.
 • El-Metîn: Çok güçlü.
 • El-Veliyy: İnananların dostu.
 • El-Hamîd: Hamd ve senaya layık olan.
 • El-Muhsî: Tüm varlıkların sayısını bilen.
 • El-Mübdi: Örneksiz yaratan.
 • El-Muîd: Yeniden diriten.
 • El-Muhyî: Can veren.
 • El-Mümît: Ölümü yaratan.
 • El-Hayy: Sonsuz hayat sahibi.
 • El-Kayyûm: Varlıkları diri tutan.
 • El-Vâcid: İstediğini bulan.
 • El-Macîd: Kadri ve şanı büyük.
 • El-Vâhid: Fiillerinde, sıfatlarında ve zatında eşi benzeri olmayan.
 • Es-Samed: Herkesin muhtaç olduğu.
 • El-Kâdir: Dilediğini yapan.
 • El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden.
 • El-Mukaddim: Dilediğini yükselten.
 • El-Muahhir: Dilediğini alçaltan.
 • El-Evvel: Ezeli olan.
 • El-Âhir: Ebedi olan.
 • El-Zâhir: Varlığı açık olan. 
 • El-Bâtın: Yüceliği gizli olan.
 • El-Vâlî: Kainatı idare eden.
 • El-Müteâlî: Yüce olan.
 • El-Berr: İyilik ve ihsanı bol.
 • Et-Tevvâb: Günahları bağışlayan.
 • El-Müntekim: İntikam alan.
 • El-Afüvv: Affı çok olan.
 • Er-Raûf: Çok merhametli.
 • Mâlik-ül Mülk: Her varlığın sahibi.
 • Zül-Celâli vel ikrâm: Celal, azamet sahibi.
 • El-Muksit: Her işi birbirine denk yapan.
 • El-Câmi: Mahşerde bir araya toplayan.
 • El-Ganiyy: İhtiyacı olmayan.
 • El-Mugnî: Müstağni kılan.
 • El-Mâni: Dilemediği şeyi engelleyen.
 • Ed-Dârr: Zarar verenleri yaratan.
 • En-Nâfi: Fayda verenleri yaratan.
 • En-Nûr: Alemleri nurlandıran.
 • El-Hâdî: Hidayet veren.
 • El-Bedî: Eşsiz yaratan.
 • El-Bâkî: Ebedi olan.
 • El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi olan.
 • Er-Reşîd: Doğru yolu gösteren.
 • Es-Sabûr: Cezada acele etmeyen.

Esmaül Hüsna nedir?

Allah'ın isimleri için kullanılan bir tabirdir. Allah'ın 99 ismi olarak nitelendirilir.

Esmaül Hüsna Ne demek?

Esma kelimesi İsim kelimesinin çoğuludur. Hüsna en güzel demektir. Böylelikle Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına gelir. Bu aynı zamanda Hz. Allah'ın isimlerinin hepsi için kullanılır.

Haberin Devamı

Esmaül hüsna zikri nasıl çekilir?

Tesbih ile Esmaül Hüsna'dan belirli Allah'ın isimleri zikredilebileceği gibi baştan sona başlanarak da zikir çekilebilir. Esmaül Hüsna zikri için sırasıyla Allah'ın isimlerini söyleyebilirsiniz.

Esmaü'l Hüsna Allah'ın 99 isminin faziletleri nelerdir?

Arapça kökenli olan Esma’ül Hüsna anlam olarak en güzel isimler demektir. Her şeyin yaratıcısı olan Allah’ın 99 tane her biri birbirinden güzel olan ismi bulunur. Bu isimlere genel olarak Esma’ül Hüsna denilir. Her bir isimde yerin, göğün ve arasındaki her şeyin yaratıcısı olan Allah’ın özellikleri yer alır.

Her şeyin tek hakimi olan, herkesin O’ndan geldiği ve O’na dönecek olduğu Allah’ın 99 isminin, anlamlarının bilinmesinin önemi hem Kuran’ı Kerim’de hem de hadislerde belirtilmiştir. Mümin olan her kulun Allah’ın isimlerini dilinden düşürmemesi ve Allah’ı zikretmesi gerekmektedir. Esma’ül Hüsnaları okuyan, ezberleyen ve mümin kişiler ahirette cennet ile müjdelenmişlerdir. Allah Kuran’da her müminin kendisine Esma’ül Hüsnalar ile dua etmelerini bildirmiştir.

Esmaül Hüsna İle Birlikte Okuyabileceğiniz Dualar ve Sureler

Ayetel Kürsi

Yasin Suresi

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!