Yin Yoga Üzerine

Merhaba... Bu hafta itibariyle online olarak yin yoga uzmanlık programına başladım. Bu çalışma için türlü kitaplar okuma fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum.

Haberin Devamı

Tao, Yin ve Yang felsefesi, tarih, sembolizm, meditasyon, enerji tıbbı derken, kitapların yazarlarına, çeviri yapan arkadaşlara karşı içimde takdir ve sevgi duyguları ile teşekkür ettiğim bir akşamın ardından oturup kendi yorumum ile yazdım.

Binlerce yıldan bugüne kadar gelmiş olan yoga anlamı köküyle birleştiricidir. Yuj kökünden gelen kavram zaman içinde görüyoruz ki kişiyi kişisel olan insani doğal ve öze ait her şeyle birleştiriyor.

Bunu bir şeyin üzerine başka bir şeyi geçirir gibi değil, bir şey ile bir başka şeyi kapatmak için değil en içeriden gözlemleyerek yapıyor. Bir tür ip gibi, ağ gibi bilinç ile onun temas ettiği her şeyle bağlanıyor.

İnsana ait olan ve olmayan şeyler arasında gözlemle oluşmuş bir köprü kuruyor.

Bizim o köprü ile katı ve canlı öğelere bedene, kemik, kas, damar ve dokulara aynı zamanda formsuz, hissi ve tasavvur edilebilir öğelere yani, nefese, yaşamdaki deneyimlerin his, algı ve düşünce oluşlarına, enerji kanallarına bağlanmamızı sağlıyor. Köprüdeki yol oluyor. 

Haberin Devamı

Yoga, yaşama ve insana ait her şeyi içine alan bir kavram, düşünme ve yaşama pratiğidir. Bundan dolayı bir anlamı bir başka anlamını da çağrıştırır.

Farklı yoga tarzları uygulayarak deneyimlediğimiz anlamlarda değişecektir.

Aktif, bedensel güç ve performans odaklı bir yoga tarzı uygularken ki bu genelde başlangıç için seçtiğimiz bir yoldur, bedenimize ait zindelik ve güç ile kendi deneyimini aşmak için efor sarf ederiz. Bu bir yandan kendi bedensel gücümüzü hissettiğimiz için cesaretimizi destekler. Kendi sınırlarımızı keşfedip bunun üstüne çıktığımız için dengemizi yeniden gözden geçiririz. Böylece gündelik yaşam alışkanlıklarımızda doğal olarak değişmeye niyetlerimiz için sürdürülebilir motivasyonumuz da içeride uyanmaya başlar. Bu yoganın Yang tarafıdır; bizi harekete geçirir, bizi kendimizle sınar, sabrımız ve isteğimizin çabamıza eşlik etmesini ister ve bunlar hep güçlü şeylerdir. Kendi içimizdeki enginliği burada keşfederiz. İstek, istikrar ve incelikli bir rehberlik ile yöntem geliştiririz.

Haberin Devamı

Yogi, (yoga sever veya yoga yapan olarak da ifade ediyorum) deneyiminden aldığı hazla çabasız bir çaba içine girmeye başladığında yoganın bir diğer tarafıyla karşılaşır. Artık yoga dışarıda deneyimlenen bir şey olmaktan çıkar ve içeriden ifade bulur. Burası pasif, kişinin kendisi ve yüzeye çıkan her türlü bedensel zihinsel duygusal deneyimleri ile de baş başa kaldığı bir yerdir.

Yin hali ruhumuzun derinliğinden bize seslenir. Nefeste, alış, veriş ve boşluk hallerinde, duyguların geliş gidişlerinde, bedenin sınırları içerisinde dile gelir.

 Yang konuşmaksa Yin’de dinlemektir. Olanı olduğu gibi dinleyebilme ve onunla baş başa kalan kendini gözlemleme sanatıdır Yin.

Haberin Devamı

Yang kalpteki tutkunun ateşi ise yin tutkuyu hissetmenin derinliğidir.

Yin yoga bize neler katar? 

Yoganın yin hali, bizi fiziksel, zihinsel ve duygusal bir denge haline getirir. Hayatımıza sakinlik ve anlayış katar. Hayatta karşılaştığımız zorlayıcı haller için değiştiremediklerimizi kabul etmemize, değiştirebileceklerimizde ise kalbimizin hislerimizin rehberliğini almamıza yardımcı olur.

Tıpkı şu Hitit duası gibi:

"Tanrım, bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret,

Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sabır

ve ikisinin arasındaki farkı anlayabilmek için bilgelik ver." 

Kararlar alırken, başlangıçlar yaparken elbette yang enerjinin o aktif canlı ve tutkulu tarafından destek alırız.  Fakat bu tutkunun dengeye gelmesini sağlayan şey hayatımıza kattığımız yin enerjidir. Yin olan yaşamımıza, yumuşak, hassas ve kabullenici bir bakış açısını böylelikle yaratıcı olan doğamızı olgunlukla görme deneyimi de getirir. Yin olan iç dünyamıza ait dikkat ile farkedilen anlayıştır.

Haberin Devamı

Söze dökülmeyeni işitebilen, yollarımız çıkmaza girdiğinde hissettiğimiz karamsarlıkta bizi ışığa götüren doğamızın üstün değerlerini sezmektir. Bizi olanı olduğu gibi kabule, olması gerekenin zaten şu anda mevcut olduğu bilincine davet eder. Her şey şu anda var, mümkün ve tamdır. Bu bizi hayatta yapan eden olan olduran olmanın kutupsal ayrılığından uzaklaştırır. Bizi benliğimizin doğal olan ile andaki dansına kaldırır. Hayatımıza enginlik, ahenk, yaratıcılık ve şifa getirir. 

Yin yoga neler ile çalışır?

Yang yoga daha çok kasları çalıştırır ve kas gücüne odaklanır.  Yin yoga ise eklemleri, ligamentleri, fasya ağlarını ve kemiklerimizin yarı sert dokularını çalıştırır.

Haberin Devamı

Bununla beraber Yin yoga çalışırken hangi amaç için bu alanı seçtiğinizi bilmeniz çalışmanızın içinde olan değerleri de görmenizi sağlar. Seçtiğiniz şeyler yaşamınızda tam şu anda her ne sebeple olursa olsun seçmiş olduğunuz şeylerdir. Bu seçimler sizin için gevşeme, dinlenme, fiziksel sağlığa ulaşma, dengeye gelme gibi anlamlar barındırabilir.

Yin yoga bir tür kendini dinleme hali de olduğu için pratiğimizde içimizden geçen sesleri duymaya başlarız. Bu sesler şu anda mevcut olan durumumuza zihinsel olarak nasıl yaklaştığımızı ortaya çıkartır. Burası tam olarak yin olan andır. Bu süreçten sonra bir metoda ihtiyaç duyarız. Yoga bir tür rehberlik, iç ile dışın birliği, hareket ile durgunluğun uyumudur. Metodunuzun size rehberlik etmesine izin verdikçe yaşamınızdaki uyumun içinizde ve içinizden çevrenize doğru dalga dalga yayıldığını hissedebilirsiniz.

Yazarın Tüm Yazıları