Twitter ve Facebook yavaşlamasına suç duyurusu

Güncelleme Tarihi:

Twitter ve Facebook yavaşlamasına suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2015 18:13

Ankara'da Barış, Emek ve Demokrasi mitingine yönelik bombalı saldırının ardından başta Facebook ve Twitter olmak üzere, internette yaşanan yavaşlama mahkemelik oldu. Yargıçlar Sendikası Kurucusu ve Ankara Barosu avukatı Ömer Faruk Eminağaoğlu, internette yaşanan yavaşlama üzerine TİB yetkilileri ile "soruşturma sırasında ortaya çıkacak MİT ve Emniyet görevlileri dahil tüm görevliler" aleyhine suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

"İNTERNETİN BOĞAZINI SIKIYORLAR..."

Eminaoğlu, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "İnternet üzerinden belirli adreslere giriş, adeta 3 şeritli yolun diğer şeritlerini kapatıp tek şeride indirmek gibi yöntemler kullanılarak yavaşlatılıyor. Ülke geneli için sosyal ağlar üzerinden iletişimi kısıtlayarak fiili bir sansür yaratılıyor. Yani internetin boğazı sıkılıyor" dedi.

Yapılan işlemin "hukuk dışı" olduğunu kaydeden Eminağaoğlu, "Bu hukuk dışılıkların bir daha yaşanmaması için suç duyurusunda bulundum" dedi.

Eminağaoğlu, saldırı sonrası Facebook ve Twitter gibi sitelere Türkiye üzerinden girmek çok zorlaşırken, yurt dışı url adresleri kullanılarak, yabancı ülke yoluyla bağlanmasının ise sorunsuz gerçekleştiğine dikkat çekti.

Eminağaoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruda, TİB, MİT ve Emniyet yetkilileri hakkında "haberleşmenin engellenmesi" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarında bulundu.

Haberin Devamı

Eminağaoğlu'nun suç duyurusu metni şöyle;

"AÇIKLAMALAR
1. 10.10.2015 tarihinde Ankara’da saat 10.04’te gerçekleşen Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısı sonrasında, internet ortamında(https://twitter.com/https://www.facebook.com/ gibi url adresleri olan) sosyal ağlara erişim konusunda sorunlar yaşanmaya başlanmıştır.

2. Sosyal ağlara, yurt dışı üzerindenhttp://www.vpnbook.com/freevpn gibi url adresleri kullanılarak, nüfus ve kullanıcı yoğunluğu Türkiye’den daha fazla olan bir başka ülke yoluyla bağlantılarda bile, hiçbir sorun yaşanmamaktadır.

3. Türkiye’den yani TİB üzerinden yukarıda url adresleri verilen sosyal ağlara gerçekleştirilen bağlantılarda, adeta erişimin engellenmesine ilişkin bir yargı kararı veya verilmiş bir idari kararın onaylanmasına ilişkin bir yargı kararı varmışçasına, farklı saatlerde farklı düzeylerde ancak her durumda erişim sorunları yaşanmaktadır. Bu sayfalar bazen çok yavaş açılmakta, açıldıktan sonra bu yavaşlık saatlerce dahi sürmekte, sayfa akışı gerçekleşmemekte, böylece kullanım sorunları ortaya çıkmaktadır.

4. Sosyal ağlar dışında herhangi bir sorun yaşanmamış ve yaşanmamaktadır.

5. Sadece sosyal ağlardaki hız sorunu nedeniyle ve farklı düzeyde yaşanan bağlantı sorunları da yalnızca TİB üzerinden sosyal ağlara gerçekleştirilen bağlantılarda yaşanmaktadır.

6. Bu durum, suç duyurusu yapılır yapılmaz ve başvuru kayda alınır alınmaz, yukarıda belirtilen her iki sosyal ağa ilişkin url adresleri verilen sayfalarla ilgili olarak tutulacak tutanakla açıkça saptanacaktır. Ancak bu dilekçe 12.10.2015 tarihinde internet ortamında saat 20.00 sonrasında oluşturulduktan sonra, her iki url adresine TİB üzerinden erişim sorununun ortadan kalktığı görülmüştür.

7. Sosyal ağlar konusundaki kullanım sorunları nedeniyle, haber alma hakkının ve kişiler arasındaki haberleşmenin fiilen engellenmesi, bir sansür durumu ortaya çıkmıştır.

8. Haberleşmenin engellenmesi ile de kalmayıp bunun da ötesine geçilerek sahip olunan görevlerin hukukun dışına çıkılarak kötüye kullanılması yoluyla, anılan sosyal ağlarla ilgili olarak herkesi kapsamına alacak biçimde genel bir haberleşme kısıtlamasına yol açacak nitelikte yaratılan hız veya diğer sorunlar nedeniyle, görevin kötüye kullanılması durumu da söz konusu olmuştur.

9. Yaşanan tüm bu sorunların yalnızca TİB üzerinden gerçekleşen bağlantılarda ortaya çıkması nedeniyle, suç duyurusuna konu eylemler, yapılacak soruşturmada saptanacak olan bu konu ile ilgili TİB görevlileri yanında, yine yapılacak soruşturma ile saptanacak MİT ve Emniyet görevlileri dahil diğer kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilmiştir.

10. Ortaya çıkan haberleşmenin kısıtlanması ve görevi kötüye kullanma nedeniyle, haberleşme konusundaki haklarımı somut olarak kullanamamam gözetildiğinde, atılı suçlardan zarar görmüş durumdayım.

11. Suçlamanın açıklığa kavuşturulabilmesi için, 10.10.2015 saat 10.04’ten sonra (özellikle 12.10.2015 saat 20.00 ye kadar) hatta bu güne kadarki anılan url adresleri ile ilgili genel ve tarafımın kullanım ve hız durumlarının saptanması, ayrıca 10.10.2015 öncesindeki kullanım ve hız durumlarının saptanması, oluşan erişim sorununun neden ve kaynağının belirlenmesi konusunda, BAŞKA YOLLA KANIT ELDE ETME OLANAĞININ BULUNMAMASI, tek incelemenin TİB kayıtları üzerinde yapılmasının gerekmesi, TİB tarafından geriye de dönük olarak kayıtların tutulması karşısında, 5271 sayılı Yasa’nın 134 üncü maddesi uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

12. 5271 sayılı Yasa’nın 134 üncü maddesi uyarınca bu suçlama nedeniyle, başka yolla kanıt elde etme olanağı bulunmadığından, bu konuda yargıç kararı alınarak işlem yapılmalıdır. Başka yolla kanıt elde olanağının ortaya konulması durumunda, yargıcın takdir hakkı bulunmamakta olup, olayda da bu koşullar gerçekleşmiştir.

13. TİB’in veya bu konu ile hakkında suçlama ilgili bilgisayar kayıtlarının alınması için elkoyma işlemi gerekmemekle, 5271 sayılı Yasa uyarınca kopya ve yedekleme yoluyla bu işlemlerin yapılabilmesi olanaklıdır.

14. Alınacak kayıtlarla ilgili olarak suçlamaya konu dönem ve 10.10.2015 öncesi dönem verileri çözülerek, gerekiyorsa üzerinde uzman yoluyla inceleme yapıldığında, atılı suçların sabit olduğu görülecektir.

15. Bu nedenle öncelikle kanıtların karatılmasının önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, bu bağlamda anılan url adresleri hakkında CMY 134 üncü madde uyarınca karar alınması, bundan sonra ilgililer hakkında 4483 sayılı Yasa uyarınca işlem yapılması ve sonrasında iddianame düzenlenmesi gerekmektedir.


SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle,

Belirtilen kişiler hakkında, anılan ve soruşturmada ortaya çıkacak suçlardan işlem yapılması arz ve talep olunur.

Saygılarımla. 13.10.2015

Ömer Faruk Eminağaoğlu - 1.........2

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!