Son dakika haberi: Torba yasa teklifinin 42 maddesi kabul edildi

Güncelleme Tarihi:

Son dakika haberi: Torba yasa teklifinin 42 maddesi kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 23:56

Son dakika haberi... Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, ekonomik düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılacak teklifinin ilk iki bölümünde yer alan 42 madde kabul edildi.

Haberin Devamı

Kabul edilen maddelerden biri, liman çıkış belgelerinden alınacak harçlara ve cezalara yönelik yeni tarifenin belirlenmesini içeriyor. Buna göre, Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezasının üst sınırı artırılacak. Gemilerde izinsiz yolcu taşınması ile taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınmasına yönelik cezalar artırılacak.

31 ARALIK 2028'E UZATILIYOR

Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatılıyor.

Yurt dışında verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon gibi bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançların tamamının, elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartı getirilerek, indirim oranı yüzde 50'den yüzde 80'e çıkarılıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'na, istisnaden faydalanılabilmesi için Türkiye’ye transfer edilmesi gereken kazanç tutarını belirleme yetkisi veriliyor.

Haberin Devamı

YABANCI PARA CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER

Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar payları üzerinden yapılacak vergi tevkifatına ilişkin oranı ayrı ayrı veya birlikte yüzde 40'a kadar artırmaya ve oranları her bir sermaye piyasası aracı, ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi, kazanç ve irat türü ile bunların vadesi, elde tutulma süresi ve bunları elde edenler itibarıyla yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre, ayrı ayrı yüzde 40'a kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.

SPORCU ÜCRETLERİ

Sporcu ücretlerinin sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesi ve elde edilen ücret gelirlerinin gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesine ilişkin uygulamanın süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'na oranları artırma ve azaltma yetkisi veriliyor.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için gelir ve kurumlar vergisi açısından istisnanın uygulama süresi de 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor.

Haberin Devamı

KDV İSTİSNASI 31 ARALIK 2028'E KADAR UYGULANACAK

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 41'inci Maddesi kapsamındaki taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devir ve teslimine sağlanan KDV istisnası 31 Aralık 2028'e kadar uygulanacak.

Genel Kurul’da teklifin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmeleri tamamlandı. Teklifin görüşmelerine 43'üncü maddeden başlanacak. 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!