Öğrenci affı kimleri kapsayacak? Aftan kimler yararlanacak? Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi

Güncelleme Tarihi:

Öğrenci affı kimleri kapsayacak Aftan kimler yararlanacak Öğrenci affı TBMMde kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2022 00:54

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınan yasa kabul edildi. İşte, öğrenci affı hakkında son bilgiler...

Haberin Devamı

Öğrenci affının kapsamı da belli oldu. Şartları taşıyan öğrencilerin, yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Kanun teklifi ile öğrenci affı getiriliyor. Bu kapsamda; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınıyor.

Buna göre; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Haberin Devamı

Genel Kurul’da teklife eklenen önergeyle, akademik hayatla ilgili ağır bir suç olan, ’intihal’ suçu sebebiyle yükseköğretim kurumlarından ilişkisi kesinlerin aftan yararlanmamaları amaçlanıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası: