GeriGündem Adalet Bakanlığı 78 sözleşmeli personel alacak.. İşte başvuru şartları ve ücret detayları
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Adalet Bakanlığı 78 sözleşmeli personel alacak.. İşte başvuru şartları ve ücret detayları

Adalet Bakanlığı 78 sözleşmeli personel alacak.. İşte başvuru şartları ve ücret detayları

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 78 (yetmişsekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. İşte ilanın detayları ve başvuru şartları

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2018-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan YDS dengi) puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz  etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adalet Bakanlığı 78 sözleşmeli personel alacak.. İşte başvuru şartları ve ücret detayları

Adalet Bakanlığı 78 sözleşmeli personel alacak.. İşte başvuru şartları ve ücret detayları

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm
mezunları sadece D Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibarıyla ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

A GRUBU:

1. Kıdemli Yazılım Mimarı (2 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 7 (yedi) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

c) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Veritabanı sistemleri konularında en az 7 (yedi) yıllık tecrübe sahibi olmak,

e) Big Data konusunda tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

f) J2EE mimarisinde deneyim sahibi olmak,

g) Visio, Enterprise Architect, Rational Rose gibi yazılım araçlarından biri ile yazılım modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

i) Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

j) Agile yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

k) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak,

m)Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

n) Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Satın alma süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Takım çalışmasına yatkın olmak,

q) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

r) Tercihen CMMI süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

2. Kıdemli Çözüm Mimarı (1 Kişi)

a) En az 1.000 (bin) uç birim ve en az 100.000 (yüz bin) (IP host) iç kullanıcısı bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 30.000 (otuz bin) iç veya 100.000 (yüz bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya sistem yöneticisi (admin) olarak en az 7 (yedi) yıl çalıştığını belgelemek,b) En az 1.000 (bin) uç birim ve en az 70.000 (yetmiş bin) iç kullanıcılı büyük ölçekli bilgi işlem merkezinde bilişim ağları topolojisi tasarımı ve yapılandırması (konfigürasyon)
konusunda başarıyla sonuçlanmış en az 2 (iki) proje gerçekleştirmiş olmak ve belgelemek,

c) Başarıyla sonuçlanmış büyük ölçekli veri merkezi kurulumu veya yenilenmesi projesinde çözüm ve mimarinin oluşturulması, rekabet ve değerlendirme çalışmaları ile rekabet ortamının hazırlanması, teknik şartname hazırlanması, ihale süreci, kurulum ve yapılandırma, göç süreçleri ile muayene ve kabul süreçlerinin yönetimi konusunda tecrübeli olmak ve belgelemek,

d) Kamu İhale Mevzuatı ve satın alma süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Uluslararası tecrübe konusunda en az 1 (bir) adet çok uluslu proje yönetimi tecrübesi olmak ve belgelemek,

f) Yurt dışı proje tecrübesi açısından en az 1 (bir) adet farklı bir ülkede gerçekleştirilen veri merkezi projesi konusunda tecrübesi olmak ve belgelemek,

g) En az Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP) eğitimlerinden herhangi birini aldığını belgelemek,

h) Yönlendirme (routing), anahtarlama (switching), VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

i) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri (IDS/IPS), antivirüs, yük dengeleme sistemleri, e-posta güvenlik sistemleri, vekil sunucu (Proxy) ve sistemleri ve sıfırıncı gün (zero day) sistemleri konularında tecrübeli olmak,

j) Ses ve görüntü (video konferans) sistemleri ve çözüm mimarileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

k) Sunucu sistemleri ve mimarileri ile sunucu sanallaştırma (VMware veya Red Hat Virtualization) teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,

l) Disk sistemleri ve mimarileri ile disk sanallaştırma teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,

m)Veri iletişim (F/O, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının planlaması ve yapılandırılması ile SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak,

n) Wired LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

o) Merkezi ağ/sistem yönetimi ve performans izleme sistemleri, hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübeli olmak,

p) PMP ve CISSP konusunda bilgi sahibi olmak ve belgelemek,

q) ITILv3 ve CEH konusunda bilgi sahibi olmak,

r) Microsoft Windows Server, UNIX/AIX/Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

s) Pardus işletim sistemi konusunda bilgi sahibi olmak ve belgelemek,

t) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

u) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

v) Tercihen (Cisco Certified Internetwork Expert) CCIE, Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP), Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikalarından herhangi birine sahip olmak.

B GRUBU:

1. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (5 Kişi)

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) J2EE mimarisinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

c) XML konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) UML tecrübesine sahip olmak,

e) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak ve ayrıca tasarım kalıplarını etkin olarak kullanabilmek,

f) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL (tercihen PL/SQL) bilgisine sahip olmak,

g) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

h) Versiyonlama araçlarından (Git, SVN, vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

i) Tercihen HTML, CSS, JAVASCRIPT kullanarak en az 2 (iki) adet web projesi gerçekleştirmiş olmak,

j) Tercihen mobil platformlar için (Android, IOS ) en az 1 (bir) uygulama geliştirmiş olmak,

k) Tercihen Java JAX-WS veya JAX-RS ile en az 1 (bir) web servis uygulaması geliştirmiş olmak,

l) Tercihen Spring framework’de tecrübe sahibi olmak,

m)Tercihen SOA Mimarisi veya Microservices hakkında tecrübe sahibi olmak,

n) Tercihen XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

o) Tercihen Oracle Certified Expert (OCE) veya Oracle Certified Master (OCM) sertifikasına sahip olmak,

p) Tercihen Video Streaming konusunda tecrübe sahibi olmak,

2. Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya yazılım geliştiricisi olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,

c) Herhangi bir alanda en az “Intermediate” seviyede Global Information Assurance Certification (GIAC) sertifikasına veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Sertifikasına sahip olmak,

d) Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak,

e) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

f) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

g) Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

h) Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,

i) Kod analizi konusunda tecrübeli olmak,

j) ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,

k) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

l) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

m)Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

n) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.

3. Kıdemli Sistem Uzmanı (2 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

c) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,

d) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisler hakkında tecrübe sahibi olmak,

f) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Tercihen en az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,

h) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

i) Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

j) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

4. Kıdemli Sistem Yazılımları Uzmanı (2 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,

c) Konteyner teknolojileri (Docker) ve Kubernetes yönetimi konusunda en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak,

d) DevOps (Dev: Software Development and Ops: Information-Technology Operations) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) DHCP, DNS ve Proxy servisleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

g) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

i) Tercihen en az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,

j) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

k) Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

l) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

m)Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

5. Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (2 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde veritabanı yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) En az 2 (iki) yıl süre ile Oracle 10g/11g/12c veya üstü veritabanı yönetimi ile SQL ve PL/SQL programlama tecrübesine sahip olmak,

c) SQL/ PLSQL iyileştirme (tuning) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Oracle RAC konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) UNIX ve Linux türevleri (tercihen IBM AIX, Oracle Linux ve Red Hat Linux) işletim sistemleri yönetimi (admin) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) RMAN veya Shell scripting ile Cold ve Hot backup scripting konularında bilgi sahibi olmak,

h) DataGuard, CDC gibi veri yedekleme sistemlerinde deneyime sahip olmak,

i) Oracle ASM konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Tercihen IBM GPFS konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Tercihen felaket kurtarma veri merkezi sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

l) Tercihen Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certifed Master (OCM) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak.

C GRUBU:

1. Yazılım Geliştirme Uzmanı (14 Kişi)

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) J2EE mimarisinde çalışan proje(ler)de aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) XML işleme (XSLT, XSD) konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) UML tecrübesine sahip olmak,

e) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak ve tasarım kalıplarını etkin kullanabilme tecrübesine sahip olmak,

f) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,

g) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

h) Versiyonlama araçlarından (Git, SVN vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

i) Java Swing tecrübesine sahip olmak,

j) Raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

k) JUnit test framework’ünde tecrübe sahibi olmak,

l) Tercihen Oracle Certified Associate (OCA) veya Oracle Certified Professional (OCP) sertifikalarından birine sahip olmak,

m)Tercihen SOAP ve REST Web Servis tecrübesine sahibi olmak.

2. Uygulama Sunucusu Uzmanı (2 Kişi)


a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde uygulama sunucusu yöneticisi (admin) düzeyinde en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak,

b) Java konusunda proje geliştirmiş olmak,

c) LINUX/UNIX işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

d) SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) WEB sunucu (APACHE veya IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

f) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Tercihen WebSphere Application Server yönetiminde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

h) Tercihen Continous Delivery/Deployment/Integration yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

i) Tercihen Jenkins, Gradle, Maven araçlarında tecrübe sahibi olmak.

3. Bilgi Güvenliği Uzmanı (2 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya yazılım geliştiricisi olarak en az 4 (dört) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında bilgi sahibi olmak,

c) Herhangi bir alanda en az “Intermediate” seviyede Global Information Assurance Certification (GIAC) eğitimi veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) eğitimi almış olmak ve belgelemek,

d) Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak,

e) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

f) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Kod Analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,

k) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

l) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

m)Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

n) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

4. Sistem Uzmanı (4 Kişi)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,

c) Red Hat Linux Yönetimi konusunda eğitim aldığını belgelemek,


d) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

g) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

h) Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

i) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

j) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

V- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan 6.756,12 TL’nin aşağıda
belirtilen cetvelde gruplar dâhilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmayayetkilidir

Adalet Bakanlığı 78 sözleşmeli personel alacak.. İşte başvuru şartları ve ücret detayları

İLANIN DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False