Uzmanlardan TEOG yorumları: “Matematik seçici, Türkçe çeldirici”

Güncelleme Tarihi:

Uzmanlardan TEOG yorumları: “Matematik seçici, Türkçe çeldirici”
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2016 16:33

TEOG sistemi kapsamında, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk günkü oturumlarını uzmanlar yorumladı. Uzmanlara göre, matematik testi önceki TEOG sınavlarıyla karşılaştırıldığında bugüne kadar uygulanan en seçici sınav oldu. Türkçe testinde çeldirici ve düşündürücü sorular göze çarparken, din kültürü ve ahlak bilgisi ise geçen yıla göre daha kolay ve anlaşılır sorulardan oluştu.

Haberin Devamı

 

 

Sevinç Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan Sevinç Koleji ve Sevinç Temel Okulu eğitim uzmanları öğrencilerden aldıkları duyumlara göre, TEOG sınavını şöyle değerlendirdi:

TÜRKÇE SORULARI ÖĞRENCİ DÜZEYİNE UYGUN

Sevinç Eğitim Kurumları Türkçe Bölüm Başkanı Özlem Kük:

“Türkçe soruları incelendiğinde soruların ağırlıklı olarak öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik olduğu görüldü. Sınavda sözcük, cümle ve paragraf anlamından 15, yazı türlerinden 1, eylem çatısından 1, yazım kurallarından 1, noktalama işaretlerinden 1, cümle öğelerinden 1 soru soruldu. Genel olarak seçici soruların yer aldığı sınavda özellikle A kitapçığının 10’uncu sorusu dikkatli okuma, anlama ve yorumlama; 12’nci sorusu soru kökünün dikkatli okunması açısından oldukça seçici. A kitapçığının 17’nci sorusu cümle türlerinden birden fazla bilgiyi ölçüyor. Yine A kitapçığının 18’inci sorusu cümle öğeleri ve cümle vurgusuna yönelik. Sorular müfredata ve öğrenci düzeyine uygun ancak öğrencinin okuma, anlama, yorumlama gücünü, yazım ve noktalama bilgisini, dil bilgisi birikimini ölçme açısından diğer TEOG sınavlarına göre daha seçici.”

Haberin Devamı

MATEMATİK SORULARININ YÜZDE 20’Sİ ELEYİCİ

Sevinç Eğitim Kurumları Matematik Bölüm Başkanı Güler Aybakış:

“Matematik sorularının iki tanesi birinci sınavın kapsamında yer alan konulardan. Sınavda yer alan sorulardan; 11’i geometri, 9’u matematik ünitelerine ait. Soruların dili net ve anlaşılır, içeriği müfredata uygun. Sınavın dikkat çekici özelliği, sorumlu olunan son geometri ünitesinden seçici 4 sorunun gelmiş olması. Sınavda yer alan 20 sorunun yüzde 50’si; öğrenciye öğretilen kazanımların analiz, sentez, yorumlama yeteneği ile birleştirilerek sonuca ulaşılabilen, seçici ve eleyici sorular. Sınavın zorluk derecesi en yüksek olan soruları; A kitapçığında 5’inci sırada yer alan prizma açınımı, 8’inci sırada yer alan piramitte alan, 11’inci sırada yer alan prizma açınımı, 12’nci sırada yer alan olasılık ve 17’nci sırada yer alan doğrunun eğimi soruları. Sınav önceki TEOG sınavlarıyla karşılaştırıldığında bugüne kadar uygulanan en seçici ve zor sınav olmasının yanı sıra seviye bakımından SBS, hatta OKS’ye dönüş olduğu gözlemlendi.”

Haberin Devamı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİNDE ZOR SORU YOK

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Ufuk Masat:

“Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları incelendiğinde soruların genel olarak okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik olduğu görülüyor. Sınavdaki üç soru ise bilgiyi ölçmeye yönelik. Konu dağılımında 2’nci dönem ünitelerine ağırlık verilen sınavda sorular, öğrencinin düzeyine ve müfredata uygun. Zor diyebileceğimiz soru bulunmuyor. Dikkatli okuyan ve düzgün yorumlayan öğrenciler soruları kolaylıkla yanıtlayabilirler.”

Uzmanlardan TEOG yorumları: “Matematik seçici, Türkçe çeldirici”

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Uzmanları şöyle yorumladı:

TÜRKÇE İLK TEOG’A GÖRE DAHA DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE ÇELDİRİCİ

Haberin Devamı

Türkçe bölümünün yüzde 70’ini (14 soru) anlam konuları; yüzde 30’unu (6 soru) ise dil bilgisi konuları ve edebî türler oluşturdu. Geçen senelerde de MEB’in anlam konularına ağırlık verdiği bilindiği için konu dağılımlarında beklenmedik bir durum söz konusu olmadı. Sınavdaki 6 sorunun (yüzde 30) kolay, 10 sorunun (yüzde 50) orta, 4 sorunun (yüzde 20) ise zor düzeyde olduğu belirlendi. Daha önceki TEOG sınavlarında da benzer bir dağılım söz konusu. Ancak, paragraf soruları ilk TEOG sınavına göre daha düşündürücü ve çeldiricisi daha kuvvetli nitelikte hazırlanmış. Dil bilgisi sorularında ise beklenmedik bir soru tipi yok. Sınav sorularında dikkat çeken bir diğer unsur ise görselli sorulara bu yıl da hiç yer verilmemiş olması. Sınavda beklenmedik herhangi bir soru şekliyle karşılaşılmadı. MEB’in internet sitesinde paylaşmış olduğu ‘Kazanım Değerlendirme Testleri’ de sınav sorularıyla kazanım ve zorluk dereceleri açısından paralellik gösteriyor.

Haberin Devamı

MATEMATİĞİN BELİRLEYİCİLİĞİ DAHA ÖNE ÇIKTI

Matematik bölümünde kazanımlara uygun şekilde soru geldi. Sadece, boyasız küp sayısının istendiği prizma sorusunun, 8’inci sınıf kazanımlarıyla örtüşmediği, öğrencinin genel yeteneğini ölçen bir soru olduğu görüldü. Soruların zorluk dereceleri önceki yıllardaki TEOG sınavlarına göre artırıldı. Sınavda hatalı bir soruya rastlanmadı. Matematik bölümünde soruların yüzde 50’sinin (10 soru) kolay, yüzde 35’inin (7 soru) orta ve yüzde 15’inin (3 soru) zor düzeyde olduğu görüldü. Bilgi düzeyindeki sorulara ek olarak yetenek düzeyinde de soruların olduğu gözlendi. Ağırlık olarak geometrik cisimlerden daha fazla soru sorulduğu görüldü. Diğer kazanımlardan eşit sayıda sorular soruldu. MEB’in internet sitesinde paylaşmış olduğu ‘Kazanım Değerlendirme Testleri ve Deneme Sınavları’ da sınav sorularıyla kazanım ve zorluk dereceleri açısından paralellik gösteriyor. Matematik sorularının belirleyiciliği önceki TEOG’larda olduğu gibi bu TEOG’da da öne çıktı.

Haberin Devamı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KALİTELİ SORULARDAN OLUŞTU

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları müfredata ve kazanımlara uygun, kaliteli sorulardan oluşmuş. Bilgiyi kullanmayı gerektiren anlaşılır ve çoğunlukta nitelikli sorular sorulduğu gözlemlendi ve geçen yıla göre daha kolay ve anlaşılır sorulması dikkat çekti. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının yüzde 35’i (7 soru) Hazreti Muhammed’in örnek ahlakı, yüzde 25’i (5 soru) kurban, hac, zekat, sadaka, yardımlaşma ve dayanışma, yüzde 15’i (3 soru) evrenin yasaları, yüzde 15’i (3 soru) Kur’an’ın bilgiye ve akla verdiği değer, yüzde 10’u ise (2 soru) kötü alışkanlıklar ve kurtulma ünitelerinden soruldu. 9 soru kolay, 7 soru orta, 4 sorunun ise zor düzeyde olduğu görüldü.

 

 

 

Uzmanlardan TEOG yorumları: “Matematik seçici, Türkçe çeldirici”

 

ERA Kolejleri uzmanlarının TEOG-2 ile ilgili değerlendirmeleri ise şöyle:

TÜRKÇE YORUMA DAYALI

Türkçe Bölüm Başkanı Meral Aycibin:

Türkçe sınav soruları MEB kazanım ve müfredatına uygun şekilde sene başında açıklanan çizelgedeki konulara uygun olarak soruldu. Bu yılın sorularını geçen yılla karşılaştırdığımızda kolaylık- zorluk açısından belirgin bir farklılık olmadığını gözlemlerken soruların açık ve net olduğunu, çelişkili soruların yer almadığını görüyoruz. Konulara göre dağılımda anlam bilgisi 15 soru; fiil çatısı, cümle çeşitleri, cümlenin öğeleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri ise birer soru ile sınavda yer aldı. Türkçe soruları geçen yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi ağırlıklı olduğundan yoruma dayalı. Anlam bilgisi konularında kullanılan paragraflarda öğrencilerin genel kültürlerine katkısı olabilecek nitelikte metinlerden yararlanıldığı görülüyor.

MATEMATİĞİN ZORLAYICI VE SEÇİCİ NİTELİĞİ YÜKSEK

Matematik Bölüm Başkanı Dilek Karagür:

Matematik sınav soruları geçen yıllarda yapılan TEOG sınavlarına göre öğrencileri zorlayıcı ve seçici niteliği yüksek. Ayırt edici sorular, bilgi sahibi olan öğrencilerin bilgiyi yorumlama ve işleme becerilerini ölçmeye dayalı. Bu yılın soruları ikinci dönem konularını içeriyor. Temel bilgiler gerektiren kolayca çözülecek soruların olması ile birlikte yorum gerektiren ve orta düzeyin üzerinde özellikle 5 sorunun belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Matematik dersi, bilginin öğrenilmesi ve kullanılabilmesi için geçmiş yıllardan gelen bilgilerin öğrenilmiş olmasına ve öğrencinin bu bilgileri kullanılabilme becerisine bağlı. Soruların çözüm oranının düşük olması sadece 8’inci sınıf konularının öğrenilmemiş olmasından kaynaklanmıyor. Ayrıca öğrencinin öngörüsü ve yorumu önemli. Sorularda yer alan dikdörtgenler prizmasının açık şekli sorusu ve birim küplerden oluşan dikdörtgenler prizması sorusu tamamen öğrencinin yorumuna bağlı. Karekök, üçgenin çevresi, kenarortay ve yüksekliğin çizildiği sorular, eğim sorusu, fidan dikme, bozuk baskül, olasılık soruları öğrencinin kendi yorumunu katmadan çözemeyeceği sorulardan. Piramidin yan yüz, yüksekliğinin sorulduğu soru seçici olanlardan biri ve geçmişten gelen bilgilerin yardımıyla çözülüyor. TEOG ikinci sınavının en kolay matematik sorusu üç bölü yedinin küpünün sorulduğu soru, en zor sorusu olasılık sorusu.

ÖNCEKİ YILA GÖRE DAHA KOLAY

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Sultan Özkaya:

TEOG sınavının din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ait sorular incelendiğinde bir önceki yıla göre daha kolay olduğu anlaşılıyor. Sorular genel olarak yoruma dayalı olup öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini ölçmeye yönelik. 20 soruluk testte 2 soruda öğrencilerin bilgi seviyesinin ölçülmek istendiği söylenebilir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim-öğretim döneminin başında yayınladığı din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konu ve kazanımlarının dağılım çizelgesine uygun olarak belirtildiği şekilde sorular, ilk 5 üniteden geldi. Sınav soruları incelendiğinde müfredat dışı ve çelişkili soru olmadığı gözlemlendi. Sorular genel olarak öğrencilerin yapabileceği seviyede olup 9’uncu ve 17’nci sorularda öğrencilerin gerekli bilgileri kullanarak çözebileceği görüldü. Ayet ve hadislerle ilgili soruların yanı sıra Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verilmiş ve bu örneklerin öğrenciler tarafından yorumlanması istenmiş.

Uzmanlardan TEOG yorumları: “Matematik seçici, Türkçe çeldirici”

Özel SEV İlköğretim Kurumları uzmanları ise sınavı şöyle değerlendirdi:

TÜRKÇE’DE OKUMA ANLAMA BECERİSİ ÖLÇÜLDÜ

Türkçe soruları, müfredat kazanımlarına uygun sorulardan oluşuyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, okuma-anlama becerilerini ölçen sorular ağırlıkta. ‘Sözcük hazinesi, neden-sonuç ilişkisi, paragrafın yapısı, ana düşüncesi, yardımcı düşünceleri, düşünceyi geliştirme yolları, metnin türü ve öznel anlatım’ a yönelik sorularda da bu beceriler arandı. Dil bilgisi becerilerini ölçen beş soru, sınavın yüzde 25’lik bölümünü oluşturuyor. ‘Yazım kuralı, noktalama, eylemin çatı özelliği, cümle türleri, cümlede vurgulanan öge’ ile ilgili sorularda çelişki ya da bilimsel yanlışlık yok. Anlam soruları belli bir birikimi değerlendirirken dilbilgisi soruları bilgiyi yorumlamayı gerektiriyor. Paragraf sorularında bulunan metinler, dil ve anlatım yönünden gayet açık ve anlaşılır. Muhakeme ve analiz etme gücü yüksek olan, okuma alışkanlığı edinmiş öğrencilerin zorlanmadan yapabilecekleri bir sınav. Sonuç olarak niteliği bakımından hedefleri karşılayan bir sınav olarak değerlendirilebilir.

MATEMATİKTE SORULAR KALİTELİ                                                     

Önceki yıllara oranla bilginin yanı sıra akıl yürütme, yorumlama ve ilişkilendirme becerilerinin daha ön planda olduğu seçici bir sınav hazırlandığı görülüyor. Sınav matematiksel temel kavram ve becerileri ölçüyor. Öğrencinin problem çözme stratejilerini kullanmasını gerektiren sorular da bulunuyor. Sınavda matematik programında yer alan öğrenme-alt öğrenme alanları ve kazanımlar dışında bir soru bulunmuyor. Okuduğunu anlayan, düşünen ve sözel ifadeleri çok iyi yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği nitelikte sorular yer alıyor. Bunun en büyük göstergesi ise geometri sorularının çizilerek değil, sözel ifadeler ile tanımlanarak sorulması. Geçen yıllardan farklı olarak geometrik cisimler konusunda öğrencilerden kuralları doğrudan ezberlemek yerine, kuralların arkasında yatan kavramlarla ilişki kurmaları beklenmiş. Sorularda öğrencilerden soyut ve somut temsil biçimleri arasında ilişkilendirme yapmaları istenmiş. Geçen senelere göre geometrik cisimler sorularının ağırlığının ve zorluk seviyesinin arttığı gözlemlendiğinden dolayı bu yılki sınav daha ayırt edici. Sorular öğrencinin hayal gücünü ve yorum yeteneğini kullanması gereken tarzda seçilmiş eleyici ve kaliteli.

 DİN KÜLTÜRÜNDE SORULAR MÜFREDATA UYGUN

Din kültürü ve ahlak bilgisinde 8’inci sınıf müfredatına uygun sorular soruldu. 20 soru içerisinde ağırlık 7 soru ile ‘ Hz. Muhammed’in örnek kişiliğinde bireylerin kazanması gereken davranışlar’ konusu oldu. 2 soru Kur’an-ı Kerim’den ayetlerle,11 soru okuma anlama ve bir soruda kavram bilgisine yönelik hazırlanmış.

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!