Sorular havuzdan gelecek

Güncelleme Tarihi:

Sorular havuzdan gelecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2013 09:16

Liseye geçiş sistemi değişti. Bu yıl ortaokul 8’inci sınıfta olanlar farklı bir modelle liseye geçiş yapabilecekler. 2013-2014 eğitim öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8’inci sıfnta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan biri ortak olarak gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak.
Merkezi sınavlar kasım ve nisan ayının sonunda yapılacak. Her sınav dönemi iki okul gününe yayılacak. Sınav zamanı okul tatil edilecek.
Sorular çoktan seçmeli yani 4 seçenekli olacak, yanlışlar doğru cevapları etkilemeyecek. Bakanlık yetkilileri, merkezi sınavların gelecekte açık uçlu soruları da içerek hale dönüştürülebileceği düşüncesindeler.
Ortak değerlendirme kapsamındaki dersler şunlar olacak: Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Hürriyet okurları sordu, bakanlık yetkilileri tek tek yanıtladı:

Haberin Devamı

Ortaöğretime geçiş sistemindeki yeni uygulamalara neden ihtiyaç duyuldu?
-Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel, ortaöğretime geçiş sisteminin sürdürülebilir, dinamik ve esnek bir yapıda güncellenme gerekliliği kaçınılmaz bir durum arz ediyor. Bu doğrultuda; Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek, başarı değerlendirmesini sürece yaymak, eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak, ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak, öğretmenin meslekî performansını arttırmak, öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek, okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak, telafi imkânı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak, sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak, öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek, orta ve uzun vadede ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri değerlendirmek amaçlarını gerçekleştirmek için ortaöğretime geçiş sistemi yenilendi.

Sınavlar gelecekte açık uçlu sorularla olacak

Ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan bu yenilikler neler?
-Temel Eğitimden Ortaöğretime geçişteki yeni uygulamalar, öğrencilerin okullarında girdikleri yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde ortak yapılmasından ibaret. Öğrenci başarısının anlık performansa dayalı olarak değil geniş bir zaman dilimine yayılarak belirlenmesini sağlayan bu uygulama; telafi imkânının sağlanması, merkezî ortak sınavların iki okul gününde yapılması, ortak sınavların, sınav gününe kadar işlenen konuları kapsayacak olması, merkezi sınavların süresinin bir yazılı süresi kadar olması, yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi, merkezî sınavların ilerleyen zamanlarda açık uçlu soruları da içerecek olması, her öğrencinin sınavlara kendi okullarında girebilmesi gibi yenilikleri içeriyor.

Haberin Devamı

Merkezi ortak sınavlar hangi derslerden yapılacak?
-Merkezi ortak sınavlar 2013-2014 eğitim öğretim yılı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmiş “temel dersler” olan Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden yapılacak.

376 öğrenci din sınavından muaf olacak

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan öğrenciler de bu dersin sınavına girecekler mi?
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Talim ve Terbiye Kurulu’nun belirlediği temel dersler arasında bulunmakla beraber, Anayasa'da da zorunlu ders olarak yer alıyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayan öğrencilerin sayısı çok olmamakla birlikte (2012-2013 eğitim öğretim döneminde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini almayan öğrencilerin sayısı 376’dır.) bu dersi almayan öğrenciler Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden merkezi değerlendirmede muaf. Bu öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanı üzerinde 5 temel dersin etkisi olacak. Ayrıca bu durum diğer öğrencilerimiz açısından bir sorun teşkil etmeyecek.

Haberin Devamı

Merkezi ortak sınavlara 6 ve 7.sınıflar girecek mi?
-Merkezi ortak sınavlar, 2013-2014 eğitim öğretim yılında sadece 8’inci sınıfta uygulanacak. Ortak sınavların, ilerleyen yıllarda da bu şekilde devam edeceği öngörülüyor olmakla birlikte -özellikle FATİH Projesi tüm bileşenleriyle hayata geçtiğinde- gerekli güncellemeler yapılabilecek.

Telâfi sınavına kimler girebilecek?
-Yeni uygulamada SBS’ den farklı olarak merkezi ortak sınavlara giremeyen öğrencilere telafi imkânı sağlanması sistemin en önemli artılarından. Merkezi sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebilecekler. Buna rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecek.

Haberin Devamı

Öğretmenlerin izinli, raporlu veya görevli olmaları durumunda işlenmeyen konuların telafisi nasıl sağlanacak?
- Merkezi ortak sınavlar ülke çapında müfredat uyumunu esas alıyor. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, müfredatın eş zamanlı uygulanmasına ilişkin akademik takvim hazırlayarak okullarla paylaşacak. Akademik takvim, yazılıya girecek öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği olmaması için öğretmenlerin müfredatı yetiştirmesi konusunda zorlayıcı olacak. Ayrıca tüm okullarımızda müfredat birlikteliğinin eşzamanlı uygulanabilmesi için 8’inci sınıfta temel derslerdeki öğretmen açıkları mümkün olduğunca giderilecek. EBA üzerinden öğrenciler ders içeriklerini hâlihazırda takip edebiliyor, orta vadede ise FATİH Projesi tüm bileşenleriyle tamamlandığında, öğrencilerin müfredata uygun modülleri tabletlerinden takip ederek eksikliklerinin giderilmesi sağlanacak.

Haberin Devamı

Tek okul bulunan bölgelerde gözetmen öğretmen görevlendirilmesi, öğretmenlerin görev yerlerine ulaşımı vb. sorunlar nasıl aşılacak?
-Tek okullu olan bölge sayımız az olmasına rağmen böyle bir durumun olması halinde İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri’nce belirlenen yetkililer sınavın uygulanmasında görevlendirilecekler. Öğrenciler için ise İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri’nce sınav salonları belirlenecek.

Öğretmenler merkeze soru gönderebilecek

Merkezi değerlendirme sınavlarında öğrencilerden ücret alınacak mı?
-Normal dönemde okulda öğrencilerin girdiği yazılı sınavlarda herhangi bir ücret alınmıyor. Merkezi değerlendirmeler de normal dönemde yapılan yazılılardan farkı olmadığı için harç, sınav ücreti, başvuru ücreti gibi herhangi bir isimle ücret talep edilmeyecek.

Merkezi ortak sınavlarda üst araması vb. uygulamalar olacak mı?
Merkezi ortak sınavlarda öğrencilerin normal dönemde okullarda girdikleri yazılılardan farklı bir güvenlik tedbiri alınmayacak. Ancak sınava kalem, silgi vb. ihtiyaçlar haricinde cep telefonu, kitap, defter vb. malzemeler getirilmeyecek.

Merkezi değerlendirme sorularını kimler hazırlayacak? Öğretmenlerin soru havuzuna katkısı olacak mı?
-Merkezi değerlendirme sınavları için nitelikli ve zengin bir soru havuzu oluşturuluyor. Soru havuzu oluşturulması için mevcut soru hazırlama ekipleri çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca bu soru havuzu hazırlanan modül aracılığıyla öğretmenlerden gelecek sorularla desteklenecek. Modül aracılığıyla gelen sorular alanında uzman kişilerce değerlendirildikten sonra soru havuzuna dâhil edilecek. Öğretmenlere soru havuzuna katkıda bulunmaları amacıyla teşvik tedbirleri üzerinde çalışılıyor.

Yeni uygulama öğretmenin meslekî performansını nasıl etkileyecek?
-Yeni uygulama, öğretmenin eğitim ve öğrenci üzerindeki etkinliğini arttırdığı için okula olan aidiyet duygusu artacaktır. Diğer yandan yeni modele intibak, mesleki donanım, ölçme ve değerlendirme konularındaki olası eksiklikleri gidermek üzere hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenerek öğretmenlere katkı sunulacak. Bakanlığımızın rutin olarak düzenlediği hizmetiçi faaliyetler gerek nitel gerek nicel açıdan daha etkin hale getirilecek. Ayrıca merkezi değerlendirmelerde fırsat eşitliği ve adaletin sağlanması için müfredatın eşzamanlı uygulanma zorunluluğu da meslekî performansa olumlu etki edecek.

Sınav güvenliği nasıl sağlanacak?
•Merkezi değerlendirmeler öğrencilerin normal dönemde girdiği yazılılardan farklı olmayacağı için ek tedbirler alınacak.
•Öğretmenlerin sınav gözetmeni olarak farklı okullarda görevlendirilmesi,
•Gerektiği durumlarda öğrencilerin farklı sınıflara dağıtılması,
•Orta vadede sınav salonlarına kamera sistemi kurulması, tedbirleri öngörülüyor.

YARIN: Kişiye özgü soru kitapçığı gelebilir

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!