Uzmanlar LYS-3’ü yorumladı: Şiir yorumlama öne çıkan konulardı

Güncelleme Tarihi:

Uzmanlar LYS-3’ü yorumladı: Şiir yorumlama öne çıkan konulardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2017 14:10

LYS maratonunun son oturumu LYS-3’ü (Edebiyat-Coğrafya) uzmanlar yorumladı. Eğitimcilere göre, sorular müfredata uygun ve öğrencilerin YGS’de alıştığı tarzdaydı. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ve şiir yorumlama soruları öne çıkan konulardandı. İşte uzmanların yorumları:

Haberin Devamı

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI:

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ÖN PLANDA

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Sorular genel olarak müfredata uygun. Öğrenciyi zorlayan sorulara pek yer verilmedi. Türkçe soruları öğrencilerin YGS’de alıştığı tarzda soruldu. Cumhuriyet Dönemi  Türk  Edebiyatı  ve şiir yorumlama soruları Edebiyat bölümünün öne çıkan konularını oluşturdu. 

COĞRAFYA-1: Geçmiş yılların sınavlarına paralel. Konu dağılımı müfredata uygun. Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Çalışan öğrencinin rahatlıkla yapabileceği bir sınav.

SEVİNÇ OKULLARI UZMANLARININ YORUMLARI:

AÇIK UÇLU SORU ORTA DÜZEYDEYDİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre Türk dili ve edebiyatı testinde 23 dil ve anlatım, 33 Türk edebiyatı sorusu soruldu. Dil ve anlatım soruları müfredat dahilinde ve 2017 YGS düzeyinde. Noktalama ve anlatım bozukluğu konularından soru gelmedi. Paragraf sorularının bazıları eleyici düzeyde zordu. Müfredat dışı soru gelmedi. Geçen yıla göre biraz daha ayrıntılı olan sorular, sınavı bir nebze zorlaştırdı. İki tane açık uçlu soru soruldu, genel olarak öğrenciler bu soruların yanıtlarını bulmakta zorlanmadı. Bu soruların yanıtları ‘şarkı’ ve ‘devriye’ olacak.

Haberin Devamı

COĞRAFYA: Soruların zorluk derecesi genel olarak kolaydı. Birkaç soru orta düzey denilebilecek özellikte. Sorular müfredata uygun. Soruların zorluk derecesi ve müfredata uygunluğu geçen yıllardaki sınav sorularıyla paralellik gösterdi. Açık uçlu soru orta düzeydeydi, 2017 YGS’de sorulan izohips yöntemi konusundan “Sırt-Vadi” ayrımını gerektiren bir soruydu. Coğrafya testi sorularının genel olarak coğrafya bilgilerini doğrudan kullanmayı gerektiren sorulardan ağırlıklı olmakla birlikte, bilgileri yorumlamayı, güncele uygulamayı gerektiren, yalın ifadeli, net ve iyi nitelikte sorulardan oluştuğu görüldü.

AÇI EĞİTİM KURUMLARI UZMANLARININ YORUMLARI:

ÖĞRENCİLERİ ZORLADI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Sınav, beklenenin aksine öğrencileri zorladı. İlk etapta bakınca kolay gibi görünen sorular aslında öğrencileri uğraştırdı. Edebiyatta sanatçıların az bilinen eserlerini sorup sanatçıyı sordular. Bilindik eserlerine de şıklarda yer vermediler ve öğrenciler kaygılanarak emin olmadan işaretlemeler yaptılar. Cumhuriyet edebiyatında beklenmedik yazarların çıkması öğrencileri şaşırttı. Her yıl soru çıkan Tanzimat Edebiyatı-Servet-i Fünun- Milli Edebiyat’tan soru çıkmadı.

Haberin Devamı

COĞRAFYA: Coğrafya birkaç belirleyici soru dışında orta-kolay düzeydeydi. Müfredat dışı soru çıkmadı. Konu soru dağılımı özellikle debiyatta önceki yıllardan çok farklıydı.

NESİBE AYDIN OKULLARI UZMANLARI:

ANLATIM BOZUKLUĞUNA YER VERİLMEDİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Soru dağılımında olağanüstü bir duruma rastlanmadı, farklı tipte ve müfredat dışı sorulara yer verilmedi ve önceki yıllara göre daha dengeli bir sınav hazırlandığı gözlendi. Sınavdan çıkan öğrencilerimizden gelen yorumlar doğrultusunda, bu yılki edebiyat sorularının kolay olduğu, Türkçe sorularının edebiyat sorularına göre daha zor olduğu ancak genel olarak zorluk derecesi çok zor soru sorulmadığı belirlendi. Batı edebiyatı sanatçılarına yönelik sorulara bu yıl da yer verilmediği gözlendi. Açık uçlu sorular, nazım şekli ve türünden soruldu. Son dönem sanatçılarına yönelik sorulara ve anlatım bozukluğu sorularına yer verilmedi.

Haberin Devamı

COĞRAFYA-1: Sınavdan  çıkan öğrencilerimizden gelen aktarımlar doğrultusunda, bu yılki Coğrafya-1 sınavının geçen yıllara göre, daha bilgiyi yorumlamaya yönelik, ayrıntılı harita bilgisi gerektiren sorulardan oluştu. Soruların bilgiyi kullanmaya gereksinim duyacak şekilde hazırlandığı ve yapılabilmesi için 9, 10, 11, ve 12’nci sınıf coğrafya konularına hakim olunması gerektiği görüldü. Geçen yıllara göre harita üzerinde dağılış prensibinin vurgulandığı daha çok sorunun  olduğu  ve 11’inci sınıf müfredat konularının ağırlıkta olduğu tespit edildi. Bu yıl ilk kez uygulanan, açık uçlu soru, YGS müfredatı dahilindeki Harita Bilgisi Ünitesinden çıktı. Daha önceki yıllarda bu sorunun benzeri çoktan seçmeli olarak kullanıldı. Soruların zorluk derecesi orta düzeyde.

Haberin Devamı

DOĞA KOLEJİ UZMANLARININ YORUMLARI ŞÖYLE:

ORHAN PAMUK’A AİT ESER SORUSU AYIRT EDİCİ 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: LYS 3’teki Türk dili ve edebiyatı testinin Türkçe bölümünde gelen dilbilgisi soruları öğrencilerimizi zorlayıcı nitelikte değildi. Bu kısımdaki paragraf soruları beklenen uzunlukta geldi. YGS’ de sorulmayan anlatım bozukluğu konusundan LYS’de de soru gelmedi.  LYS 3’teki Türk Dili ve Edebiyatı sınavının edebiyat bölümü bilindiği üzere bilgi düzeyini ölçen bir sınavdır. Bu sınavda da bu durum değişmemiş, beklentinin dışında bir durumla karşılaşılmadı. Edebiyat soruları, bir önceki seneki soru zorluk düzeyi ile benzerlik gösterdi. Cumhuriyet dönemi edebiyatı bu sınavda en fazla soru sorulan dönem. 2017’de de durum değişmedi. Soru sayısı önceki yıllarla benzerlik gösteriyor. Ayırt edici sorular, genellikle Cumhuriyet dönemi edebiyatından sorulur. Orhan Pamuk’a ait eser sorusu ayırt edici soru olarak nitelendirilebilir. İlk defa uygulanan kısa cevaplı sorulardan her ikisi de nazım biçimi sorusuydu. Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimde kısa cevaplı sorunun yanıtının birisi Divan edebiyatı nazım biçimi “şarkı“ diğeri Halk edebiyatı nazım biçimi “devriye” olduğu bilgisi geldi.

Haberin Devamı

COĞRAFYA: Coğrafya soruları, tüm lise müfredatından LYS formatını kapsayacak şekilde hazırlanmış, müfredat dışı soru bulunmuyor. Hem yorum hem de bilgiyi ölçmeye yönelik sorular geldi. Geçmiş yıllarda LYS-3’te harita yorumlamak üzere gelen sorular bu sınavda da karşımıza çıktı.  İlk kez bu yıl uygulanan kısa cevaplı soru, hem müfredata uygun hem de öğrencilerimizin topoğrafya (izohips) haritalarını okuma ve yorumlama becerilerini değerlendirecek şekilde hazırlanmış. Coğrafya branşında YGS, LYS-3 ve LYS-4 konuları arasında geçişler olmaya başladı. Özellikle sıcak çatışma bölgeleri ve doğal kaynaklar konuları buna örnek olarak gösterilebilir. Buradan yola çıkarak gelecek yıl üniversiteye hazırlanacak tüm adaylara, coğrafya dersini bir bütün olarak ele almalarını ve bu doğrultuda çalışmalarını tavsiye ederiz.

UĞUR OKULLARI UZMANLARININ YORUMLARI ŞÖYLE:

EDEBİYAT YORUMA DAYALIYDI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: LYS-3 Türk dili ve edebiyatı testi sorularının geçmiş dönemlerden çok farklı olmadığı görüldü. 56 sorunun 24’ü dil ve anlatım, 32’si ise edebiyat sorularından oluştu. Dil ve anlatım sorularında geçen yıllardan farklı olarak dil bilgisi sorularının sayısının azaldığı görüldü. 24 dil ve anlatım sorusunun 18’i anlam bilgisi (3 sözcükte anlam, 4 cümlede anlam, 2 anlatım yöntemleri, 11 paragrafta anlam), 4‘ü ise dil bilgisi konusundan seçildi. Genel olarak dil ve anlatım bölümündeki soruların kolay çözülebilecek nitelikte olduğu söylenebilir. 32 soruluk Türk edebiyatı sorularının bulunduğu bölümde ise Türk edebiyatının tüm dönemlerinden sorulara yer verilmesiyle birlikte ağırlığın Cumhuriyet döneminden (10 soru) olduğu görülüyor. Türk dili ve edebiyatı testi geçmiş yıllardan farklı olarak ezber bilgiden ziyade bilgileri yorumlamaya dönük olmasıyla MF öğrencilerinden çok, TM ve TS öğrencilerine yakın bir sınavdı. Özellikle bazı soruların çözülebilmesi için eserlerin içeriği hakkında da öğrencinin bilgi sahibi olması gerektiği anlaşılıyor. Kısa cevaplı sorularda ise 55’nci soruda halk edebiyatı nazım biçimi olan ‘devriye’, 56’ncı soruda ise divan edebiyatı nazım biçimi olan ‘şarkı’ soruldu.

COĞRAFYA: Coğrafya-1 sorularının özenle hazırlandığı, öğrenci açısından sıkıntı oluşturacak soruların olmadığı anlaşılıyor. Sınavda dört yıllık lise müfredatı taranmış ve soruların büyük kısmı 11’nci ve 12’nci sınıf müfredatı kapsamında hazırlanmış. Kısa cevaplı soruda ise bir izohips haritasının kullanıldı. 2017 yılında hem YGS hem de coğrafya-1, coğrafya-2 sınavlarında sorunsuz sınav hazırlayarak biz öğretmen ve öğrencilerimizi rahatlatan, tartışmalara yer vermeyen sınav komisyonunu kutlamak isteriz.

KÜLTÜR EĞİTİM KURUMLARI UZMANLARININ YORUMLARI ŞÖYLE:

NİTELİKLİ BİR SINAVDI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Edebiyat soruları beklentilere uygun ve kolay bir sınav. Müfredata uygun, ayırt edici birkaç sorunun bulunuyor. Türkçe sorularının sorgulandığı bölümde gelenek değişmediği, ‘anlam’a yönelik sorular ağırlıktaydı. ‘Yazım kuralları, ses bilgisi’ gibi her sene soru sorulan konularla bu sene de karşılaştık, dil bilgisi konuları yine 2 soruyla sınırlı tutuldu. ‘Anlam’a yönelik sorular; adayın zihnini bulandıracak nitelikte değildi, son derece açık ve kolaydı. Dil bilgisi soruları ise anlam sorularına nispeten biraz daha zordu. Edebiyat sorularının sorgulandığı bölümde ise her sene olduğu gibi bu sene de Cumhuriyet dönemine ağırlık verildi. 11 ve 12’nci sınıf müfredatlarının ağırlıklı olarak sorgulandığı sınavda; üç sorunun eser içeriğiyle, iki sorunun toplumcu gerçekçilerle, bir sorunun postmodernizmin özellilleriyle ilgili oldu ve günümüz sanatçılarından Orhan Pamuk’un ‘Kara Kitap’ adlı eseri soruldu. Bu yıl ilk kez uygulanan kısa cevaplı soruların cevapları net ve anlaşılırdı. Tartışmalı soruyla karşılaşmadık. Geçen yıla oranla daha nitelikli bir sınavdı.

COĞRAFYA: Coğrafya soruları birkaçı dışında oldukça kolaydı. Daha önceki yıllarda LYS- 4 sınavında sorulan Türkiye ekonomisiyle ilgili soruların bu yıl bu sınava alındı. Sınavda Türkiye coğrafyası ağırlıklı olarak sorgulandı, turizm, tarım, sanayi konularına ağırlık verildi. Harita üzerinden sorulan sorular dikkat çekiciydi. Bu durum, harita bilgisinin öğrenci açısından olmazsa olmaz olduğunu gösteriyor. Tartışmalı soruyla karşılaşmadık, kısa cevaplı sorunun ise cevabı ‘sırt’ olacaktı. Sonuç olarak zor olmayan sorulardan oluşan bir sınavdı.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!