Eğitimin geleceği tartışılıyor

Eğitimin geleceği tartışılıyor

Eğitimde Gelecek Konferansı (EGK19), Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de başladı. Türkiye’nin farklı yerlerinden 600’e yakın eğitimcinin katıldığı EGK19’da iki gün boyunca Eğitimde Gelecek konuşulacak.

Haberin Devamı

Boğaziçi Üniversitesi, MEF Üniversitesi Eğitim Fakülteleri iş birliği ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) içerik ortaklığı ile yapılan Eğitimde Gelecek Konferansı, (EGK19), ‘Eğitim Politikaları ve Sınıfa Yansımaları’ teması ile Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampusu’nda başladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan EGK19’da yaptığı açılış konuşmasında “Eğitimde Gelecek son derece önemli bir konu. Herkesin duyduğunda kafasını o yöne çevireceği ilgi duyacağı bir konu. Yükseköğretim kurumunda sürekli icra ettiğimiz eğitimi bu konferans aracılığıyla bugün burada tartışacağız. Gelişen teknoloji ve değişen süreçler ışığında yeni nesle yapılabilecek en önemli şey ‘Öğrenmeyi Öğrenmek, Öğrenmeyi Öğretmek’ olmalıdır” dedi.

‘EN ÖNEMLİ GÜÇ SİZSİNİZ’
MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, şunları söyledi:
“Değişenle ilk karşılaşansınız, değişime de hazırlayansınız. Daha iyi bir Türkiye, daha bir dünya, daha iyi bir gelecek için en önemli güç, sizsiniz. Değerinizi bilin, kendinizi önemseyin!  Bununla birlikte, sorumluluğunuzu da bilin. Bu salonu dolduran sizler, sorumluluğunuzu unutmadığınızı buraya gelerek göstermiş oldunuz. Eğer, Atatürk’ün yokluklar içinde kurduğu Cumhuriyet’in ilk yıllarında eğitime ve öğretmenlerimize verilen değer devam edebilmiş olsaydı biz de bugün o mutlu ülkeler sıralamasında en önlerde olurduk.”

‘İŞBİRLİĞİ KÜLTÜRÜ ARTMALI’
Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Işık Tüzün ise “ERG olarak kurulduğumuz günden bugüne eğitim politikası süreçlerini ve sonuçlarını izliyoruz; politikaların veriler temelinde, katılımcı bir biçimde ve farklı taraflar arasında diyalogla belirlenmesini çok önemsiyoruz. Bu konferansın da tüm çocukların iyi olma haline ve öğrenme deneyimlerine katkı sunacak bir alan olmasını diliyoruz” dedi. Açılış konuşmalarında organizasyon komitesi adına konuşan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erktin “Eğitimde güncel bilimsel araştırmalar, eğitim politikalarının izlenmesi kadar, alınan kararların öğrenme ortamlarına nasıl yansıdığının irdelenmesini, aksayan noktalar için çözüm önerileri tasarlanmasını ve bilimsel çalışmalara dayalı ve bilimsel bilgiye katkı sağlayacak bu tasarımların değerlendirilmesini gerektiriyor’’ diye konuştu. Eğitim Reformu Girişimi Eğitim Laboratuvarı Koordinatörü Suat Kardaş “Eğitimde dönüşüm çabalarının istenen derecede başarılı olabilmesi için en önemli etkenlerden biri birlikte düşünme, birlikte tasarlama ve birlikte hayata geçirme yaklaşımının, başka bir deyişle işbirliği kültürünün artmasıdır” dedi. MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan ise yaptığı açılış konuşmasında eğitim fakültelerinin yeninden yapılandırılması gerektiğinden bahsederek şöyle devam etti:
“Öğretmen eğitimi, alanda tezli yüksek lisans düzeyinde olmalı. Öğretmen mezun olmadan mutlaka bir bilimsel araştırma yapmalı. Öğretmen eğitiminin en az iki yılı okul ortamında, uygulamalı olmalı. Öğretmenleri bilgili, becerili ve erdemli olmayan bir vatanda gelecek aydınlık olamaz öğretmeni sevmek vatanı sevmektir’’ dedi.

Haberin Devamı

600’E YAKIN EĞİTİMCİ KATILIYOR
Birbirinden önemli birçok sunum ve içerikle Türkiye’nin farklı yerlerinden 600’e yakın eğitimcinin katıldığı EGK19’da iki gün boyunca Eğitimde Gelecek konuşulacak. ‘Eşit, Adil ve Kapsayıcı Eğitim’, ‘Eğitimde Katılım ve İşbirliği’, ‘Dijital Çağın Eğitime Yansımaları’, ‘Veri Temelli Eğitim Politikaları’ alt temalarıyla ve üç önemli kurumun bilgi, birikim ve deneyimleriyle gerçekleşecek olan konferansın, eğitim politikaları ve politikaların sınıf içerisindeki yansımalarını konu alan önerilerin değerlendirildiği ve geliştirildiği ulusal düzeyde bir platform sağlaması hedefleniyor. Konferans, ülkemizde eğitimin geleceğine ışık tutmak, gelecekte sürdürülebilir eğitim hayatına katkı sunacak değişimlere ilham olmak, yaratıcı çözümler üreten eğitimcileri yüreklendirmek ve onlara yeni bakış açıları katarak okul öncesinden yükseköğretime tüm eğitimcilere yeni ufuklar açmak hedefleniyor.