Geri Eğitim Beşinci yılında YÖKAK
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Beşinci yılında YÖKAK

Beşinci yılında YÖKAK

Ülkemizde yükseköğretim alanında kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesi amacıyla, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün yetki devri çalışmaları kapsamında 2015 yılında kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), yine YÖK’ün çabalarıyla 2017 yılında idari ve mali açıdan bağımsız bir kuruluş haline geldi.

2020 yılı itibariyle beşinci yılını tamamlayan YÖKAK, faaliyetlerini, yükseköğretim kurumlarının sürekli ve kalite odaklı gelişimine, mezunların evrensel yeterliliklere ulaşmasına ve yükseköğretim alanının tüm paydaşlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesine katkı sağlamak misyonuyla sürdürüyor.

ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARINA ODAKLANAN AYNI ZAMANDA DÜNYAYLA AYNI DİLİ KONUŞAN BİR KURUL
Kalite Kurulu’nun, yükseköğretimde kalite güvencesi alanında etkin ve uluslararası düzeyde tanınan bir kuruluş olmak vizyonuyla, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA)’ne tam üyelik başvurusu, 18 ay süren bir değerlendirme ve saha ziyaretlerinin sonucunda, 28 Nisan 2020 tarihli ENQA Yönetim Kurulu’nda kabul edildi. Resmi statü, politika, dış değerlendirme faaliyetleri, bağımsızlık, kaynaklar ve iç kalite güvence sistemi gibi çeşitli kriterler açısından değerlendirilen Kalite Kurulu, beş yıllık üyeliğe hak kazandı. Tüm dünyayla konuşabilen ve aynı zamanda ülkemizin koşullarını dikkate alan bir kalite güvence kuruluşu olmayı hedefleyen Kalite Kurulu, ENQA üyeliğiyle uluslararasılaşma stratejisi kapsamında önemli bir adım attı. Uluslararasılaşma stratejisini kararlılıkla yürüten Kalite Kurulu, aynı zamanda APQN (Asya Pasifik Ağı) ve CHEA-CIQC (Amerika) üyeliği ile INQAAHE (Global) tam üyeliğini de tamamladı.

YÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞİŞİMİ YÖNETMEK
Gelişen küresel bilgi toplumu ve kompleks hale gelen dünyada, bilgi ve becerilerle donatılmak için örgün ve yaygın eğitime, sürekli öğrenme fırsat ve araçlarına gerek duyuluyor. Yaşam boyu öğrenme artık evrensel bir insan hakkı olarak görülüyor, yetenek gelişimi ve yaratıcı düşünme bilgi ve beceriler kadar önemli kabul ediliyor. Böyle bir sistemi yönetmek için de kalite süreçlerinden yararlanmak her zamankinden daha önemli ve zorunlu hale geldi.

PANDEMİ KOŞULLARINDA KALİTE GÜVENCESİ
2020 yılının başında dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi tüm toplumsal sistemler gibi yükseköğretim alanında da etkili oldu ve hızlı bir çevrimiçi dönüşüm gereğini beraberinde getirdi. YÖKAK bu ani değişime çevik biçimde uyum sağlayarak tüm faaliyetlerini çevrimiçi ortama taşıdı. Bu kapsamda çeşitli paydaşlarla farklı düzeylerde gerçekleştirilen tüm toplantıların yanı sıra dış değerlendirme süreçleriyle ilgili eğitim faaliyetleri ve saha ziyaretleri de çevrimiçi ve karma biçimlere dönüştürüldü. Hatta pandemi sürecinin koşulları krizden öte fırsat olarak değerlendirilerek, çevrimiçi olanakların yardımıyla bu dönemde eğitim ve toplantı faaliyetlerinde oldukça önemli bir genişleme sağlandı.

YÖKAK’DAN BİR İLK: KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI
2020 yılının önemli kilometre taşlarından biri 2015 yılından itibaren sürdürülen Kurumsal Dış değerlendirme programının yanısıra, ulusal kalite güvence sistemine farklı bir katkı sunacak olan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ve daha önce değerlendirilen kurumlarda kalite odaklı gelişmeyi değerlendirmeyi amaçlayan İzleme Programı’nın (İP) da hayata geçirilmiş olması. Kurumsal akreditasyon programında dış değerlendirmeden farklı olarak artık bir karar da verilecek ve kamuoyuyla paylaşılıyor olacak. Küresel eğilimlerin ve ülkemiz yükseköğretim kurumlarının ihtiyaçlarına odaklanarak gerçekleştirilen bu uygulamaların, kalite güvencesi ekosistemini güçlendireceğine ve yükseköğretim kurumlarında farklı bir dinamizm yaratacağına inanıyoruz.

EN ÖNEMLİ PAYDAŞLAR OLARAK KALİTE SÜREÇLERİNE ÖĞRENCİ KATILIMI
2018 yılından beri uluslararası örneklerde olduğu gibi dış değerlendirme takımlarında bir öğrenci üye de görevlendiriyoruz. Öğrenci katılımı boyutunu güçlendirmek üzere Kurul bünyesinde bir Öğrenci Komisyonu’da oluşturduk. Ülkemizdeki farklı üniversitelerden kaliteye ilgi duyan öğrencilerle bir araya gelerek çok sayıda etkinlik, uluslararası işbirliği ve çalışmalar yürütüyorlar, bu şekilde kalite güvence kültürünün yaygınlaştırılmasına ve öğrencilerin farkındalığının arttırılmasına katkı veriyorlar.

GELECEĞE BAKIŞ
YÖKAK, kurumsal özerklik ve liderliğin kalite güvencesi sisteminin kalbini oluşturduğu inancıyla, yükseköğretim kurumlarının gayretlerinin sonuçlarına odaklanan, ülkemizin koşullarını dikkate alan ve dünyayla konuşan bir sistemin kurulması yönünde çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca yükseköğretimde ortaya çıkan ve eğitim öğretimi çok ciddi şekilde etkileyip değiştiren, kısa, uzun dönem derece programları, dijital krediler, teknolojideki gelişmeler, yapay zekâ, arttırılmış gerçeklik gibi yeniliklerin nasıl değerlendirileceği de dikkate almaya devam edecek. Gittikçe karmaşık hale gelen dünyamızda, bugüne ve geleceğe yön verme çabasında olanların, kalite süreçlerinden daha çok yararlanma ihtiyacı olacak.

PROF. DR. MUZAFFER ELMAS KİMDİR?
1956 yılında Giresun’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede, 1983 yılında yüksek lisans ve 1988 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1980 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde asistan olarak göreve başladı.1988 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçent, 1994 yılında doçent ve 2000 yılında profesör unvanını aldı. 2002 yılında başladığı rektör yardımcılığı görevinde 'üniversitede stratejik planlama, kalite, eğitim öğretim ve yatırımlar' alanında çalışmalar yaptı. 2010 yılında aynı üniversiteye rektör olarak atandı. Bu süre içinde yükseköğretimde kalite, Üniversitelerde kurumsal değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini ulusal ve uluslararası alanda kolaylaştıracak üniversite yönetim sistemi kurulmasına öncülük etti. Bu sürede çalıştığı kurumda Türkiye mükemmellik ödülü, EFQM Excellence Award, Global Excellence Award ödül süreçlerini, EUA IEP ve YÖKAK’ın dış değerlendirme süreçlerini ve ulusal/uluslararası akreditasyon ajansları ile 50’ye yakın program akreditasyon süreçlerini yönetti. Ayrıca AFAD Deprem Danışma Kurul Üyesi, YÖK Mesleki Yeterlilikler Kurumu Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Eğitim Komisyonu Başkanı ve Türkiye Bilimsel Akademisi Asil Üyesi.

False