Beceri eğitimi ve staj planlı yürütülmeli

Güncelleme Tarihi:

Beceri eğitimi ve staj planlı yürütülmeli
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2019 10:17

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri 54 alan 199 dalla örgün mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumları. Bu okullarımızda Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları yer alıyor. Anadolu meslek programında; bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında genel bilgi dersleri de bulunurken, Anadolu teknik programlarında bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri dört yıl boyunca ağırlıklı olarak veriliyor.

Haberin Devamı

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler; mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri için işletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarına katılıyor. İşletmelerde beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu meslek programı meslek alanlarında öğrenim gören öğrencilerin 12'nci sınıfta haftada üç gün beceri eğitimlerini işletmede; iki gün teorik eğitimlerini okulda aldıkları bir eğitimdir.

İşletmelerde beceri eğitimi, ders yılının başında başlayıp sona ermesiyle bitiyor. Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumları dikkate alınarak bazı meslek alanlarında, işletmelerde beceri eğitimini yoğunlaştırılmış olarak da alabilmelerine olanak vermesi. Anadolu teknik programı öğrencileri ise yaz tatillerinde 40 iş günü staj yaparak beceri eğitimlerini tamamlıyorlar.

Haberin Devamı

BECERİ EĞİTİMİ VE STAJ YAPTIRACAK İŞLETMELER
Öğrenciler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda, işletmelerde beceri eğitimi ve staj yapabiliyor. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği 10 veya daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personelin yüzde 5'inden az olmamak üzere beceri eğitimi ve staj yaptırıyor. Öğrenciler, işletmelerde beceri eğitimi ve staj yapmaya başlamadan önce okul yönetimiyle işletme arasında mesleki eğitim sözleşmesi imzalanıyor. İşletme, okul ve öğrenciler sözleşmede belirtilen hükümlere uymakla yükümlü. Mesleki eğitim ve staj gören öğrenciler, iş yerlerinin şartlarına ve çalışma düzenine uymak zorunda. İşletmelerin ve öğrencilerin görev ve sorumlulukları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde açıkça ifade ediliyor. 

KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLER REHBERLİK EDİYOR
İşletmelerde beceri eğitimiyle staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla okulda alanı atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenler arasından koordinatör öğretmen görevlendiriliyor. Koordinatör öğretmenler, öğrencilerin yapmış oldukları işlerle ilgili iş dosyasını kontrol ediyorlar. Öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarını takip ediyorlar. Öğrencilere, işletmeye gitmeden önce öğretmenler tarafından mesleki eğitim için gidilecek işletmenin şartları, çalışma koşulları ve işletmede iletişim kurulacak yetkililerle ilgili konuda rehberlik yapıyorlar.

Haberin Devamı

ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİK
3308 sayılı Kanun gereği işletmelerde beceri eğitimi ve staj yapan öğrencilere asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan az olmamak kaydıyla işletme tarafından ücret veriliyor. Ödenen ücretin üçte ikisi devlet katkısı olarak ödeniyor. Ayrıca öğrenciler, alan eğitimine başladıkları andan itibaren iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor, sigorta primleri bakanlık tarafından karşılanıyor. Öğrencinin eğitimi sırasında iş yerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumlu oluyor.

İşletmelerde beceri eğitimi ve stajın daha etkili yürütülebilmesi için;
1- Kamu ve özel kurum ve kuruluşları işletmelerde beceri eğitimi ve staj yapan öğrenciler için gerekli tedbirleri almada hassasiyet göstermeli.
2- Kamu ve özel kurum ve kuruluşları merkez ve taşra birimlerinde işletmelerde beceri eğitimi ve staj yapan öğrencilere ödenecek ücretleri bütçelendirmeli.
3- Mesleki ve teknik eğitimde amaca ve ihtiyaca yönelik il bazlı ihtiyaç analizi yapılarak sektör projeksiyonları oluşturulmalı ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları alan açma-kapama taleplerini bu projeksiyonlar çerçevesinde ele almalı.

Haberin Devamı

PROF. DR. KEMAL VARIN NUMANOĞLU KİMDİR?
Rize Çamlıhemşin nüfusuna kayıtlı Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, 15 Temmuz 1968’de Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimi Ankara’da tamamladı. 1991'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1997'de de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. 1997-1999 yıllarında Ankara Dr. Sami Ulus Eğitim Araştırma Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yaptı. 11 Ağustos 1999’da Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi yardımcı doçent kadrosuna atandı.

1999-2003 yıllarında tıp fakültesi dekan yardımcılığı; 2002-2015 yıllarında anabilim dalı başkanlığı; 2000-2003 yıllarında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyeliği, 2001-2003 yıllarında tıp fakültesi eğitim baş koordinatörlüğü ve deney hayvanları yürütme kurulu başkanlığı; 2007-2008 yıllarında cerrahi tıp bilimleri bölüm başkan yardımcılığı ve 2015-2016 döneminde de bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü.

Haberin Devamı

23 Ocak 2009'da ‘doçent’ unvanını aldı. 2010-2015 yılları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini yaptı. 2015'te 'profesör' ünvanı aldı. 2012-2017 yılları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Senato üyeliği ile 2015-2017 yılları arasında üniversite yönetim kurulu üyeliği görevleri yaptı. 2015-2017 yılları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü ve yine aynı dönemde Rektör Yardımcılığı yaptı. 2017-2018 yılları arasında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı; Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 27 makale, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan beş bildiri, ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 10 makale, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 16 bildiri olmak üzere toplam 58 bilimsel çalışması mevcut. Bu çalışmalarından toplam 280 alıntı yapıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!