154 bin çocuk okul dışında

Güncelleme Tarihi:

154 bin çocuk okul dışında
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2019 08:30

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM’in yayımladığı 2018 Eğitim Değerlendirme Raporu’na göre Türkiye’de öğrenciler ortalama 12.1 yıl okulda kalmalarına rağmen sadece 8.9 yıla eşdeğer bir eğitim alıyor. 6-13 yaş aralığında yaklaşık 154 bin çocuğun okul dışında kaldığı belirtilen rapordaki tespitler şöyle:

Haberin Devamı

DEVAMSIZLIK SORUNU
“Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) sınava giriş zorunluluğunun kaldırılmasına karşın her 100 öğrenciden 81’i sınava girdi. Sınava giren öğrenci sayısında beklenen azalma gerçekleşmedi.

127 bin 480 kişilik boş kontenjan olmasına rağmen bazı okullara öğrencilerin gitmek istemediği gerçeğine dikkat çekilen raporda, tercih edilmeyen okulların merkezi yerleştirilmeye dahil edilmesinin çelişki yarattığının da altı çizildi.

Genel ortaöğretime yönelik veriler, neredeyse her üç öğrenciden birinin 20 gün ve üzeri devamsızlık yaptığına işaret ediyor. 12. sınıfların devamsızlık haklarının arttırılması ve 2018’de de getirilen devamsızlık afları gibi uygulamalar öğrencilerin daha rahat davranmasına sebep oldu. Okul dışı kaynaklara yönelmeyi de dolaylı olarak destekledi.

Haberin Devamı

Açık öğretim lisesinde son 10 yılda yaklaşık yüzde 175 oranında bir artış söz konusu iken ortaöğretimdeki öğrenci sayısındaki artış yaklaşık yüzde 48 ile sınırlı kaldı.

ÜNİVERSİTELİ İŞSİZLER
Temel eğitimde olması beklenen 6-13 yaş aralığında yaklaşık 154 bin çocuk okul dışında kaldı.

Türkiye’de 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin neredeyse yarısı ortaöğretim mezunu değil.

25 - 34 yaş aralığında olup üniversite mezunu olanların oranı son 10 yılda neredeyse ikiye katlanarak yüzde 32 oldu.

İşsizlik oranları incelendiğinde ise yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranının (yüzde 13.1), eğitim düzeyi ortaöğretimin altında olan yetişkinlerin işsizlik oranından (yüzde 11.7) daha yüksek oluşu dikkat çekiyor.

Eğitimsiz ve işsiz gençlerin oranı OECD ortalamasından 2.14 kat daha yüksek. Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki her 100 kadından 43’ü, her 100 erkekten 19’u ne eğitimde ne de istihdamda.”

ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE ARZ-TALEP DENGESİZ
”Türkiye’de Suriyeli öğrencilerin okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 33.59, ilkokulda yüzde 96.30, ortaokulda yüzde 58.13, lisede yüzde 26.38. Toplamda okul çağındaki nüfusun okullaşma oranı ise yüzde 61.69.

Öğretmen yetiştirmede arz-talep dengesizliği devam ediyor. Mevcut öğretmen kadroları da etkin kullanılamıyor. Ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli.

Haberin Devamı

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yüzde 72.9’u ise kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alıyor. Bu durum, okul öncesi eğitimde ve ortaöğretimde kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenci sayısının sınırlı kaldığını gösteriyor.

2013-2014 eğitim öğretim yılında 5 yaş grubu için yüzde 42.54 olan net okullaşma oranı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 66.88’e yükseldi. Mevcut durumdaki derslik sayıları henüz, okul öncesi eğitimde 5 yaş grubu öncelikli olarak, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için yeterli değil.”

MATEMATİKÇİLER SINIFTA KALDI
“2018 KPSS A Grubu ve öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavına ilişkin açıklanan sayısal verilere göre Eğitim Bilimleri testinde adayların 80 soru üzerinden ortalama doğru cevap sayısı 39.

Haberin Devamı

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde (ÖABT) öğretmen adaylarının doğru cevap ortalamaları 50 soruda 12.48 (ilköğretim matematik) ile 29.27 (rehber öğretmenlik) arasında değişiyor. 15 doğru cevap ortalamasının altında kalan alanlar ilköğretim matematik, kimya ve lise matematik. 25 doğru cevap ortalamasının üstünde kalan alanlar ise sosyal bilgiler, Türkçe ve rehber öğretmenlikleri.

Ortaöğretime geçişte uygulanan LGS’de 8. sınıf öğrencilerinin temel matematik bilgisinden yoksun olduğu gözlendi. Matematik testinin başarı oranı 100 üzerinden 24.77’yle diğer alt testler arasında en düşük değere sahip. Matematik testinde öğrencilerin doğru cevap ortalaması ise 20 soruda 4,95. Alan Yeterlik Testi’ne (AYT) katılan öğrencilerin ortalama puanları matematikte 40 soruda 3.923; fizikte 14 soruda 0.467; kimyada 13 soruda 1.109; biyolojide 13 soruda 1.669’dur. Özellikle fen bilimleri alanında elde edilen bu sonuçlar bugüne kadar gerçekleştirilen yükseköğretime geçiş sınavlarında elde edilen en düşük ortalamalar oldu.”

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!