10 kişiden 8’i EBA’dan memnun

Güncelleme Tarihi:

10 kişiden 8’i EBA’dan memnun
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2021 13:28

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) izleme değerlendirme raporunu yayımladı. 12 ilde yapılan toplam 1.400 görüşmede veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin TRT EBA TV, EBA Online Platform, canlı dersler ve dijital eğitim ile yüz yüze eğitime geçişe yönelik değerlendirmeleri alındı. Dijital eğitime yönelik istek ve beklentilerin ortaya konulduğu araştırmada öğretmenlerin yüz yüze eğitimin alternatifi olarak 'dijital eğitimi gördüğü' sonucu çıktı.

Haberin Devamı

Yaklaşık 1.5 ay süren araştırma ve raporlama sürecinde 503 veli, 502 öğrenci ve 395 öğretmenle görüşüldü. İstanbul, Ankara, İzmir’in yanı sıra Adana, Trabzon, Erzurum gibi farklı illerden de görüşler alındı. 2020 senesi ile karşılaştırmaları da içeren araştırmadan şu sonuçlar çıktı:

HER 10 KİŞİDEN 8’İ İÇİN EBA’YI YETERLİ
Yapılan araştırmada koronavirüs salgınıyla birlikte hayata geçen EBA’nın yeterliliği ortaya kondu. Katılımcıların yüzde 52.9’u EBA’yı yeterli, yüzde 28.5’i çok yeterli bulurken yüzde 18.6’lık kesimse yetersiz buldu.

ÖĞRENCİLERİN ÇOĞU DERSE ÖNCEDEN HAZIRLANIYOR
TRT-EBA TV kanalında yayınlanan ders videolarıyla ilgili öğrencilerin değerlendirmeleri olumlu yönde. 2020’ye göre EBA’yı daha iyi bulan öğrenciler, yeni konuların ders anlatım videolarından öğrenilebilmesiyle ders anlatım videolarının ilgi çekici olması konusunda olumlu görüş bildirdi. Ancak buna rağmen ders videolarından önce derse hazırlık yaptığını belirten öğrencilerin oranı 2020’ye göre arttı. Yüzde 90’ın üzerinde öğrenci derse hazırlık yaptığını ifade ederken, ders sonrası tekrar yapanların oranı da yüzde 95’in üzerinde.

Haberin Devamı

VELİLER TRT EBA’YI ANLAŞILIR BULDU
TRT EBA TV kanalında yayınlanan ders videolarıyla ilgili olumlu değerlendirmelerin veliler nezdinde 2020’ye göre arttığı gözlemlendi. Farklı başlıklarda yapılan değerlendirmelerde 2020’ye göre 'ders anlatım videoları çocuğumun ilgisini çekiyor' diyenlerin artışı dikkat çekti. Velilerin neredeyse tamamı çocuğunun ders anlatım videolarını anlaşılır bulduğunu ifade ederken, her 10 veliden 4’ü ise çocuğunun videoları izlemeden önce derse hazırlık yaptığını belirtti.

İÇERİK ÖĞRENCİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR
Öğretmenlerin de EBA TV’ye karşı olumlu görüşlerinin önceki yıla göre arttığı gözlemlendi. Öğretmenler ders anlatım videolarının öğretim programına uygun sıralamayla verilmesi konusunda ortak görüş bildirdi. Ayrıca ders anlatım videoları öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verdiğini düşünenlerin oranı geçtiğimiz yıl yüzde 66 iken bu yıl yüzde 98.5’e yükseldi.

Haberin Devamı

CANLI DERSLER YÜZ YÜZE EĞİTİM KADAR ETKİLİ
Öğretmenlerin, canlı derslerin yüz yüze eğitim kadar etkili olduğu görüşü, bir önceki yıla büyük artış gösterdi. 2020 yılında bu görüşü benimseyen öğretmenlerin oranı yüzde 15’ten yüzde 90’a fırladı. Canlı derslerde yeni konuları anlatmakta güçlük çektiğini belirten eğitimcilerin oranı da yüzde 15 civarında. Öğrencilerinse yüzde 12.3’lük kısmı canlı derslerin günlük hayata dair yeni şeyler öğrenmelerine yardımcı olmadığını düşünüyor. Yeni konuları canlı derslerden öğrendiğini belirten öğrencilerin oranı 2020’ye göre yüzde 50 artış gösterdi.

UZAKTAN EĞİTİM, YÜZ YÜZENİN ALTERNATİFİ OLABİLİR
Dijital eğitimle ilgili değerlendirmelerde 'uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin alternatifi olabilir' diyen öğretmenlerin oranı yüzde 92.2 oldu. Öğrencilerde bu oran yüzde 78.2’de kalırken, velilerin yarıya yakını bu görüşe karşı çıktı. Ayrıca öğretmenlerin tamamına yakını kendilerine canlı ders sunma eğitimleri verilmesini istedi. Öğrencilerin yüzde 31.7’si uzaktan eğitimin tamamen zorunlu olması görüşüne kesinlikle katıldıklarını belirtti.

Haberin Devamı

EVDE TEKNİK SORUNLAR VAR YER YOK
Veli ve öğrencilerin dijital eğitim sürecinde yaşadığı zorlukların başında teknik sorunlar ve evde çalışmak için yer olmaması geliyor. Öğrencilerin yüzde 40’tan fazlası dersleri takip etmenin zorluğu ile mekan ve teknik sorunları gündeme getirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!