Sözlü mülakat ve sınav yok.. Ulaştırma Bakanlığı 91 personel alımı yapıyor

Güncelleme Tarihi:

Sözlü mülakat ve sınav yok.. Ulaştırma Bakanlığı 91 personel alımı yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 09:51

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözlü ve yazılı mülakat yapılmaksızın 91 personel alımı yapıyor. Mühendis, büro personeli, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, bahçıvan, boyacı, garson, kaloriferci, tesisatçı, temizlik görevlisi alımı yapacak olan Ulaştırma Bakanlığı, ilan detaylarını yayımladı. İşte, Ulaştırma Bakanlığı 91 personel alımı için başvuru detayları

Haberin Devamı

Ulaştırma Bakanlığı personel alımı sürecinde aranan şartlar şu şekilde olacak; 

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  askerlik  çağına  gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
9. Tam zamanlı ve/veya vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
10. Başvurunun son günü itibariyle ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

Haberin Devamı
PozisyonKontenjanTeşkilatİlÖğrenim DurumuKPSS
Puan Türü
KPSS
Taban Puanı
Öğrenim Koşulu ve Aranan Nitelikler
Mühendis1MerkezAnkaraLisansP360Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Mühendis1TaşraTekirdağLisansP360
Mühendis1TaşraBursaLisansP360Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Mühendis1TaşraTekirdağLisansP360
Mühendis1TaşraAnkaraLisansP360Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Mühendis1TaşraAdanaLisansP360
Mühendis1MerkezAnkaraLisansP360Elektronik Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Mühendis1TaşraİzmirLisansP360
Mühendis2MerkezAnkaraLisansP360İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Mühendis1TaşraAdanaLisansP360
Mühendis1TaşraAntalyaLisansP360
Mühendis2TaşraBursaLisansP360
Mühendis1TaşraBoluLisansP360
Mühendis1TaşraİstanbulLisansP360
Mühendis1TaşraİzmirLisansP360
Mühendis1TaşraSamsunLisansP360
Mühendis1TaşraAnkaraLisansP360Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Mühendis1TaşraAntalyaLisansP360
Mühendis1TaşraBursaLisansP360
Mühendis1MerkezAnkaraLisansP360Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Tekniker1TaşraTekirdağÖn LisansP9360Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker1TaşraİstanbulÖn LisansP9360Güverte, Deniz Ulaştırma ve İşletme ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker1TaşraSamsunÖn LisansP9360
Tekniker1MerkezAnkaraÖn LisansP9360İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Büro Personeli1MerkezAnkaraLisansP360Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik,
Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları
lisans programlarının birinden mezun olmak.
Büro Personeli1MerkezAnkaraÖn LisansP9360Adalet ön lisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
Büro Personeli1TaşraAnkaraÖn LisansP9360
Büro Personeli1TaşraDiyarbakırÖn LisansP9360
Büro Personeli2TaşraİstanbulÖn LisansP9360
Büro Personeli1MerkezAnkaraÖn LisansP9360Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe ön lisans programlarının birinden mezun
olmak.
Büro Personeli1TaşraAnkaraÖn LisansP9360
Büro Personeli1TaşraAntalyaÖn LisansP9360
Büro Personeli1TaşraÇanakkaleÖn LisansP9360
Büro Personeli1TaşraEdirneÖn LisansP9360
Büro Personeli1TaşraİstanbulÖn LisansP9360
Büro Personeli1TaşraTrabzonÖn LisansP9360
Koruma ve Güvenlik Görevlisi1TaşraAntalyaÖn LisansP93601) Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
2) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu ve 14’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımak ve son başvuru tarihi itibariyle
geçerlilik süresi dolmamış silahlı
ibareli özel güvenlik kimlik kartına sahip olduğunu belgelemek,
3) Boy ölçümü erkek adaylar için 170 cm, kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.
4) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi1TaşraBoluÖn LisansP9360
Koruma ve Güvenlik Görevlisi1TaşraİzmirÖn LisansP9360
Koruma ve Güvenlik Görevlisi1TaşraMersinÖn LisansP9360
Koruma ve Güvenlik Görevlisi1TaşraMuğlaÖn LisansP9360
Koruma ve Güvenlik Görevlisi1TaşraSinopÖn LisansP9360
Koruma ve Güvenlik Görevlisi4TaşraTekirdağÖn LisansP9360
Destek Personeli (Aşçı)1TaşraAntalyaÖn LisansP9360Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Destek Personeli (Bahçıvan)2MerkezAnkaraOrtaöğretimP9460Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Bahçıvanlık” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Belediyeler veya Üniversiteler
tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek.
Destek Personeli (Boyacı)1MerkezAnkaraOrtaöğretimP9460Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanı - Sınai Boya / Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği
Dalından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Boyacılık” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Belediyeler veya Üniversiteler
tarafından onaylı sertifika ya da ustalık
veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek.
Destek Personeli (Garson)4MerkezAnkaraOrtaöğretimP9460Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve
Dallarından veya Yiyecek İçecek
Hizmetleri Alanı - Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim
kurumundan mezun olup “Garsonluk” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya
Üniversiteler tarafından onaylı
sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek.
Destek Personeli (Kaloriferci)1MerkezAnkaraOrtaöğretimP9460Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi Alanı ve Dalları, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Kalorifercilik” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Belediyeler veya Üniversiteler
tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek.
Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı)2MerkezAnkaraOrtaöğretimP9460Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi Alanı ve Dalları, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Sıhhi Tesisatçılık” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya
Üniversiteler tarafından onaylı
sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek.
Destek Personeli (Temizlik
Görevlisi)
10MerkezAnkaraOrtaöğretimP9460Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Destek Personeli
(Temizlik Görevlisi)
1TaşraAntalyaOrtaöğretimP9460
Destek Personeli (Temizlik
Görevlisi)
3TaşraBalıkesirOrtaöğretimP9460
Destek Personeli (Temizlik
Görevlisi)
1TaşraBartınOrtaöğretimP9460
Destek Personeli (Temizlik
Görevlisi)
1TaşraBoluOrtaöğretimP9460Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Destek Personeli
(Temizlik Görevlisi)
1TaşraÇanakkaleOrtaöğretimP9460
Destek Personeli (Temizlik
Görevlisi)
1TaşraEdirneOrtaöğretimP9460
Destek Personeli
(Temizlik Görevlisi)
1TaşraHatayOrtaöğretimP9460
Destek Personeli
(Temizlik Görevlisi)
3TaşraİstanbulOrtaöğretimP9460
Destek Personeli (Temizlik
Görevlisi)
3TaşraİzmirOrtaöğretimP9460
Destek Personeli (Temizlik
Görevlisi)
1TaşraKastamonuOrtaöğretimP9460
Destek Personeli (Temizlik
Görevlisi)
1TaşraMersinOrtaöğretimP9460
Destek Personeli (Temizlik
Görevlisi)
1TaşraMuğlaOrtaöğretimP9460
Destek Personeli (Temizlik
Görevlisi)
1TaşraSamsunOrtaöğretimP9460
Destek Personeli
(Temizlik Görevlisi)
2TaşraTekirdağOrtaöğretimP9460
TOPLAM91      


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Adaylar,  18  Eylül  2023  (saat:00.00)  -  29  Eylül  2023  (saat:17.00)  tarihleri  arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden  e-Devlet  şifreleri  ile  giriş  yaparak  başvuruda  bulunabilecek  olup  şahsen  veya  posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.  Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacaktır.
3. Başvuruda  bulunacak  adayların,  mezuniyet  bilgileri  ve  KPSS  sonuçları,  YÖK  ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumların web  servisleri  aracılığı  ile  temin  edileceğinden  adaylardan  başvuru  aşamasında  bu  belgeler istenilmeyecek  olup  mezuniyet  bilgilerinde  hata/eksik  olan  ya  da  bilgileri  gelmeyen  adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
4. Yurt   dışındaki   öğretim   kurumlarından   mezun   olup,   bu   ilanda   aranılan   öğrenim durumuna  ilişkin  denkliği  olan  adayların,  diploma  veya  mezuniyet  belgesi  yerine  YÖK’ten alınmış denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
5. Adaylar; sertifika, belge istenilen sözleşmeli  pozisyonlar  için bilgi  ve belgelerini  pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
6. Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  pozisyonuna  başvuracak  adaylar,  son  başvuru  tarihi itibariyle  geçerlilik  süresi  dolmamış  silahlı  ibareli  özel  güvenlik  kimlik  kartının  ön  ve  arka yüzünü pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
7. Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son  6  ay  içinde,  yüz  tamamen  görünür  şekilde  ön  cepheden  çekilmiş  ve  adayın  kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)
8. Başvuru  işleminin  hatasız,  eksiksiz  ve  bu  ilanda  belirtilen  hususlara  uygun  olarak yapılmasından,  istenilen  belgelerin  başvuru  aşamasında  sisteme  yüklenmesinden,  başvuruda bulunan  adaylar  sorumludur.  Bu  hususlara  riayet  etmeyen  adaylar  herhangi  bir  hak  talebinde bulunamayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Başvurulan pozisyon için aranılan niteliklere uygunluk yönünden yapılacak inceleme sonucunda ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel  Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar  çerçevesinde,  yazılı  ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubundan 60 (altmış) ve üzeri puan  alanların  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle  her  il  ve  pozisyon  için  en  yüksek  puan  alan adaydan   başlamak   üzere   pozisyon   sayısı   kadar   asıl   ve   2   (iki)   katı   kadar   yedek   aday belirlenecektir.
3. Sıralamaya  esas  olan  KPSS  puanlarının  aynı  olması  halinde;  adaylardan  mezuniyet notu  yüksek  olan,  mezuniyet  notunun  da  aynı  olması  halinde;  mezuniyet  tarihi  eski  olan, mezuniyet   tarihinin   de   aynı   olması   halinde   ise   yaşı   büyük   olandan   başlanarak   sıralama yapılacaktır.
4. KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına  hak  teşkil  etmez.  Pozisyon  için  belirtilen  genel  ve  özel  şartlara  sahip  olmayan  adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Başvurular  sonucunda  belirlenen  asıl  ve  yedek  aday  listesi,  “www.uab.gov.tr”  web adresinden  ilan  edilecek  olup  kişilere  yazılı  tebligat  yapılmayacaktır.  Ayrıca  adaylar,  sonuç bilgilerini    Kariyer    Kapısı    Platformu    “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr”    üzerinden
görüntüleyebilecektir.
6. Belirlenen  asıl  adaylar  arasından;  feragat  eden,  süresi  içerisinde  başvurmayan  veya aranılan   şartları   taşımadığı   sonradan   tespit   edilenlerin   yerine   yedek   adaylardan   sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
7. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımadığı   sonradan   anlaşılan   adayların   başvuruları   ilan-atama   sürecinin   her   aşamasında Bakanlığımızca  geçersiz  sayılacaktır.  Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda bulunduğu  veya  gerçeğe  aykırı  belge  verdiği  tespit  edilenlerin  başvuruları  geçersiz  sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda  bulunduğu  veya  gerçeğe  aykırı  belge  verdiği  tespit  edilenler  hakkında  gerekli  yasal işlemler yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1. Sözleşmeli     Personel     pozisyonlarına     yerleşen     adaylar,     Sözleşmeli     Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  “Yeniden  Hizmete  Alınma”  başlıklı  Ek  1  inci  maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle   kurumlarınca   sözleşmesinin feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içinde  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmesi  halinde,  fesih tarihinden  itibaren   bir  yıl   geçmedikçe  kamu  kurum  ve   kuruluşlarının   sözleşmeli   personel pozisyonlarında  yeniden istihdam  edilemez.”  hükmüne tabidir.  Bu  hükme aykırı  durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.
2. Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  Ek  6’ncı  maddesi  gereği  “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
3. Merkez  teşkilatına  ataması  yapılacak  personelin  görev  yeri  Bakanlığımız  merkez teşkilatı birimleri,  taşra teşkilatına ataması  yapılacak personelin görev yerleri  ise Bakanlığımız; Bölge  Müdürlükleri,  Denizdibi  Tarama  Başmühendislikleri,  Bölge  Liman  Başkanlıkları,  Liman Başkanlıkları,  Ulusal  Deniz  Emniyeti  Başkanlığı  ve  bunlara  bağlı  iller  olup  merkez  ve  taşra teşkilatı birimlerimizi, “www.uab.gov.tr” internet adresimizden inceleyebilirler.
4. Adayların,  il  bazında  tercih  ederek  yerleştiği  illerde  bulunan  Bakanlığımız   taşra teşkilatı birimlerinden herhangi birine ataması yapılabilecektir.
5. Bakanlığımız, başvuru ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
6. Atamaya  hak  kazanan  asıl  adayların  haklarında  yapılacak  Güvenlik  Soruşturması ve/veya    Arşiv   Araştırmasının   olumlu   sonuçlanmasına   müteakip   atama   iş   ve   işlemleri başlatılacaktır.
7. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar,  Kamu  Görevlerine  İlk  Defa  Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar  Hakkında  Genel Yönetmelik,  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanunun  Uygulanmasına  İlişkin  Yönetmelik  ve Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.