RESMİ GAZETE KARARLARI 17 NİSAN 2024 | Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi... Bugünkü Resmi Gazete kararları!

Güncelleme Tarihi:

RESMİ GAZETE KARARLARI 17 NİSAN 2024 | Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi... Bugünkü Resmi Gazete kararları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 01:51

Resmi Gazete atama kararları 17 Nisan 2024 yayınlandı. Atama kararları, yönetmelikler ve tebliğlerin günlük olarak yayınlandığı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yer aldı. 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete kapsamında meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararlar halkla paylaşılıyor. Peki, bugün Resmi Gazete atama kararları neler? İşte, 17 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları ve ayrıntılı bilgiler.

Haberin Devamı

Bugünkü Resmi Gazete kararları 17 Nisan 2024 belli oldu. Vatandaşların yakından takip ettiği Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 16 Nisan günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te ise "İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir." ifadeleri yer aldı. İşte, 17 Nisan 2024 Resmi Gazete'de yer alan kararlar ve ayrıntılar.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre; 16 Nisan günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi. 

Haberin Devamı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, " “Beşinci sınıfın sonunda, yalnız bir dersten “FF” veya “FD” notu almış olan ve bu nedenle intörn olma koşullarını sağlayamayan öğrencilere söz konusu dersi için, tüm derslerden başarılı olduğu halde genel not ortalaması 2.00 olmadığı için intörn olma koşullarını sağlayamayan öğrencilere ise daha önce aldıkları dersler arasından seçecekleri bir ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlarda portfolyo ve benzeri yıl içi değerlendirme ölçütleri dikkate alınmaz. Bu maddede öngörülen ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.” ifadeleri yer aldı.

17 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

–– Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Basri BAĞCI’nın Seçilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/96, K: 2023/222 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2021/89, K: 2024/8 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2024 Tarihli ve 2018/10782 Başvuru Numaralı Kararı