Çocuk ve resim

Biz büyükler için dil neyse, resim yapmak da çocuklar için aynı anlatım ve ifade yoludur.