Nüsret Arsel

AB’ye giriş çalışmaları için bazı öneriler

17 Ocak 2005
1-En kısa zamanda ve etkin uygulamalar ile KAYIT DIŞI EKONOMİ’nin kayıt altına çekilmesi. 2- Ülkemizin en önemli problemi olarak gördüğümüz işsizlik sorununun, özel sektör ve kamu sektörünün gayret ve fedakarlıklarıyla (yatırımlar yoluyla istihdam edilerek) en düşük seviyeye indirilmesi

3- Almanya ve AB’ye dahil pek çok ülkede uzun yıllardır başarı ile uygulanmakta olan ülke içi göçlerin tam bir denetimini sağlayan, kayıt olmak-kayıt sildirmek anlamına gelen ‘anmeldung-abmeldung’ sisteminin uygulanması için en kısa zamanda girişimlerde bulunması. Keza yerli ve yabancı olup yerleşmek maksadıyla göç eden kişilerin çalışma ve oturma izinlerinin çok sıkı bir denetime tabi tutulması. Zira birliğe dahil olmak isteyen bir ülkenin bunu gerçekleştirmesi bir zarurettir.

KAÇAKÇILIK ÖNLENMELİ

4-Her türlü kaçak kullanım ve kaçakçılığın alınacak etkin önlemlerle süratle önlenmesi.

a) Avrupadaki yaklaşık %34-%35 oranındaki dolaylı ve dolaysız vergi oranlarının ülkemizde hiç değilse %50-%55 düzeylerine indirilerek kısa dönemde etkin önlemlerle vergi kaçaklarının önüne geçilmesi. AB ve özellikle ABD’deki uygulamalar örnek alınarak, azami vergi tahsilatının gerçekleştirilmesi.

b) Ülke sınırlarından her iki yönde, insan, hayvan, akaryakıt, emtea ve her türlü madde ve arkeolojik kazılarda elde edilen toprakaltı sanat eserlerinin kaçırılmasının önlenmesi.

c) Gerek şehirlerde gerekse kırsal kesimlerde yaygın hale gelmiş olan kaçak elektrik ve su kullanımının önüne geçilmesi.

5- Kamu ve özel sektör kuruluşlarından başlayarak, toplumumuzun lüks ölçülere varan israf ve savurganlığı konusunda, başta ekmek, su ve her türlü gıda maddeleri olmak üzere, ülke çapında her konuda azami tasarrufların gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin bir an önce alınması (her kademedeki büyük savurganlıkların etkin yöntemlerle önüne geçilmesi)

6- Halen ülkemizdeki milletvekili sayısının (%30’u kadın olmak üzere) 400 kişiye indirilmesi ve bu vesileyle de dokunulmazlık sorununun en ideal ölçülerde çözülmesi. Mecliste yer alacak üyelerin de tercihan yüksek okul mezunu ve en az bir yabancı dili gerçekten iyi kullanabilen kişiler arasından seçilmesi.

7- Son 2-3 yılda büyük ölçüde artış gösteren ihracatımızın her halükarda ithalat miktarı üzerinde tutulmasına gayret edilmesi ve ithal maddelerinin de imkan ölçüsünde yatırım mallarından oluşmasına özen gösterilmesi.

TARIMDA YAPILACAKLAR

8-Tarım bakanlığının özellikle büyük ölçeklerde ekimi yapılan ürünlerden başlamak üzere, ülke çapında, imkanlar ölçüsünde, mevcut stok ve ihtiyaçlar gözönünde bulundurularak, üreticilere değişik üretimler için, tabiat şartları da dikkate alınarak, minimum ve maksimum ekim alanları belirlenerek, öneride bulunması. Yıllardır bir türlü beklenilen düzeye çıkartamadığımız tarım sektöründeki üretimlerde verim ve kalite düşüklüğü problemine, daha etkin önlemlerle el uzatılması (80 yıllık bu ülkede bizler bir dönümden ortalama halen 150 kg buğday alırken AB ortalamasının 600-650 kg olması, hastalığın ne kadar önemli olduğunun acı bir gerçeğidir.)

9- Ülkemizin en kıymetli değerlerinden olan yeraltı kaynaklarımızdan BOR madenlerine devletimizin sahip çıkması, hammadde olarak ihracı yerine ülkemizde en son teknolojilerle işlenerek mamul halde iç ve dış satışa sunulması ve bu konuda, sigarada olduğu gibi bir duruma düşülmemesi.

10- Ülkemizde adeta yaygın hale gelmiş bulunan her türlü deniz, göl ve akarsu kirlenmelerinin önlenmesi ciddi şekilde ele alınması. TURMEPA vs gibi kuruluşların çalışmalarının özendirilmesi ve bu tarz kuruluşların sayılarının çoğaltılması.

ORMAN YANGINLARI

11- Büyük bir felaket halini alan orman yangınlarının çok daha etkin önlemlerle kontrol altına alınması, halkın kullanımına açık piknik ve ören yerlerinin gerek temizlik gerekse tehlikeye neden olabilecek kullanımlarda cezai yaptırım uygulanması (her ülkede bu gibi yerler her zaman tertemizdir).

12- Endüstriyel hayvancılıkta standartların AB düzeyine çıkarılması.

13- Başta pamuk olmak üzere, yurtiçi iplik ve kumaş vs maddelerin üretim fiyatlarının, dış ülkelerle rekabet fiyatları düzeyine düşürülmesinin çareleri aranması.
Yazının Devamını Oku