HABER

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme... İstanbul Üniversitesi başardı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastalarının belli bir bölümünün tedavisinde kullanılan intravenöz insan immünglobulini (IVIG) uygulaması ile başarılı sonuçlar alındı. Yoğun bakımda entübe olarak tedavi edilen ve hayati risk taşıyan hastalarda IVIG tedavisi sonucunda sağ kalım oranları, IVIG uygulanmayan hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Bu hasta grubunda yüzde 60’ın üzerinde seyreden ölüm oranının IVIG uygulanan hastalarda yüzde 40’ların altına indiği belirtildi.

İmmün yetmezlik ve diğer bazı otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan ve genel ismi IVIG olan kan ürününün koronavirüs tedavisinde ortaya koyduğu sonuçlar sonrası bilimsel makale çalışması başlatan İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Figen Esen yönetimindeki ekibin başarısı, dünyada daha ileri seviye klinik araştırmaların hayata geçirilmesi konusunda öncülük etti.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nden gelen bu olumlu verilerden sonra ABD’de farklı merkezlerde koronavirüs hastalarında IVIG etkililiğini ve güvenilirliğini değerlendiren çok merkezli Faz-3 araştırma çalışmaları başlatıldı.

GÜNCELLENME