Algoritma nedir ve ne işe yarar?

Algoritma nedir ve ne işe yarar

Algoritma, günlük hayatımızın pek çok alanında bize kolaylık sağlar. Aslında biz farkında olmasak bile hayatımızın birçok alanında algoritma örnekleri bulunuyor. Fakat, daha çok bilgisayar ve matematikle ilgili alanlarda kullanılıyor. Peki algoritma ne demek ve algoritma örnekleri nelerdir? İşte algoritmayla ilgili bilmeniz gerekenler...

Haberin Devamı

Algoritmalar günlük hayatımzda pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Bir matematik problemini çözmek veya yemek hazırlamak da birer algoritma örneğidir. Peki algoritma nedir ve ne işe yarar? Algoritme örnekleri nelerdir? İşte algoritma hakkında bilgiler...

Algoritma nedir?

Bilgisayarla ilgili bir işin doğru olarak yapılabilmesi için izlenmesi gereken adım sırasına algoritma denir. Kısaca, bir amaca ulaşmak veya bir problemi adım adım çözme yöntemi de denilebilir. Eğer işlem bu adımlar takip edilerek yapılmazsa bir sorunla karşı karşıya kalınabilir. Algoritmalar, programlama veya matematikte bir işi yapmak için kullanılan sonlu işlemler kümesidir. Sonlu işlemler kümesi, bir başlangıç durumundan başlayarak belirli bir bitiş durumunda sona erer. Algoritmalar, sadece matematik veya programlamada değil günlük hayatta da karşımıza çıkar ve birçok alanda bize yardımcı olur.

Haberin Devamı

Bilgisayar programlamasında karşılaşılan sorunları tıpkı bir insan gibi çözen algoritma, üç temel bölüme ayrılır; giriş bölümü, işlemlerin bir döngüye girerek sonucu ulaşılan bölüm ve çıkan sonucun aldındığı bölüm. Algoritmaların daha sade şekilde ifade edilebilmesi için akış diyagramları kullanılır. Şekillerden oluşan akış diyagramında yer alan her şekil bir anlam ifade eder. Algoritmanın bütününü görmemizi sağlayan akış diyagramı yardımıyla izlenecek yol daha kolay bir şekilde bulunup işler daha hızlı bir şekilde halledilebilir.

Algoritma örnekleri

Algoritmalar günlük hayatımızda pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Bir matematik problemini çözmek veya yemek hazırlamak da birer algoritma örneğidir. Örneğin bir yemeği hazırlarken tarifte gösterilen adımların takip edilmesi gerekir. Bu da herkesin kullandığı bir algoritmadır. Basit bir şekilde algoritmaya örnek vermek gerekirse, aşağıda iki sayının ortalamasını yazdıran programın akış diyagramını inceleyebilirsiniz.

Değişkenler
X: Birinci sayı
Y: İkinci sayı
Z: Üçüncü sayı
Toplam= Sayıların toplamı
Ortalama= Sayıların ortalaması

İki sayının toplamını ekrana yazdıran bir programın algoritma örneği:

Haberin Devamı

Algoritma
Adım 1: Başla
Adım 2: X sayısını oku
Adım 3: Y sayısını oku
Adım 4: Z sayısını oku
Adım 5: Toplam=X+Y+Z
Adım 6: Ortalama: Toplam/2

Uzay teknolojisiyle geliştirilen ayakkabı: Adidas Ultraboost 20