Cildimiz Her Yaşta Ayrı Bakım İster

Derimiz genetik, güneş, alerjiler, sigara, stres, kötü beslenme ve nicesiyle doğumdan itibaren karşılaşarak bir ömür sorunlar yaşar. Yaşla beraber yıpranan cildin ihtiyaçları da farklılaşır. Gençliğimizi uzun yıllar boyunca korumak için yaşımıza uygun doğru ve bilinçli cilt bakımını ihmal etmemeliyiz. Çünkü cilt değişkendir, her yaşta ayrı bakıma ihtiyaç duyar.

Haberin Devamı

Her daim dinç, sağlıklı bir cilde sahip olabilmenin sırrı yaşa uygun yapılan cilt uygulamalarıdır. Cilt, 20’li yaşlarla beraber nem, 30’lu yaşlarla beraber yağ kaybetmeye başlar. 20’li yaşlarla beraber hafif bir nemlendirici ile cildin günlük bakımı yeterli olabilir. Yaşlanmanın daha ileriki evrelerinde karşılaştığımız kızarıklık, derinleşen kırışıklıklar, cilt lekeleri ve sarkmalarına karşı cildin yeniden yapılandırılmasını sağlayacak dermokozmetik işlemler ve bakım ürünlerini tercih etmek gerekir.

20'li yaşlar...

20'li yaş­lar­da cilt güç­lü, pü­rüz­süz ve ger­gin­dir. Bu dönemde stres ve hor­mon­ların etkisi ile ak­ne ve si­yah nok­ta prob­le­mi daha sık ya­şa­nır. Sivilcelere bağlı kızarıklıklar, lekeler ve oluşan izler ileriki yaşlar için büyük sorun oluşturur. Sivilcelere karşı nemlendirmek ve yumuşak tutmak için yağ içermeyen nemlendiriciler ve hafif göz jelleri önerilir. Cilt temizliği ve makyajı çıkarmak için yumuşak ve sabun içermeyen temizleyiciler kullanılmalıdır. Bu dönemlerde akne ve kızarıklıklar için doğal maskeler yapılabilir. Alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, kabuklanma oluyorsa cilt doktoruna başvurulup uygun ürünler kullanımı için geç kalınmamalıdır.

Haberin Devamı

30'lu yaşlar...

Otuzlu yaşlarda cilt, zayıflık belirtilerini göstermeye başlar. Hücre yenilenmesi ve kolajen üretimi azalır. İlk kırışıklıklara karşı etkili önlemler alınmalıdır. Sa­bah­la­rı güneş ko­ru­ması ve hyaluronik asit   içe­ren krem­ler, ak­şam­la­rı ise cil­di nem­len­di­rip ona­ran mey­ve asit­le­ri ve­ re­ti­no­ik asit içe­ren ürün­le­re baş­la­nması önerilir. Pee­ling uy­gu­la­ma­la­rı için de uy­gun za­man­dır. Dermatoloji doktorunuza danışarak hyaluronik asit içeren gençlik serumları, ihtiyaca göre iz ve leke tedavileri yapılabilir. 30'lu yaşlarda başlanan küçük dozlu botokslar, PRP ve mezoterapi uygulamaları ile   ileride sarkmaların, derin çizgilerin önüne geçilebilir.

40'lı yaşlar...

40'lı yaş­lar­da artmış lekeler, değişen cilt yapısı sebebi ile Dermatoloji doktoruna gelinmesi gereken bir dönemdir. Deride belirgin oranda azalmış hyaluronik asit ile dokunun su tutuşu azalır. Yaşlanma be­lir­ti­le­ri be­lir­gin şe­kil­de kar­şı­mı­za çık­ma­ya baş­lar. Le­ke­ler, de­rin­le­şen mi­mik çiz­gi­le­ri, kılcal damar oluşumu ve elas­ti­ki­yet kay­bıy­la birlikte sarkmalarla   sa­vaş­ma­ya baş­la­nır.  Cil­din iskelet tabakasını oluşturan kolajen, elastin tabakası   gi­de­rek aza­lı­r.  Kaybolan nem dengesini düzenleyen, çizgileri yok eden gençlik aşıları, hyaluronik asitli dolgu uygulamaları kırklı yaşların en gerekli cilt bakım uygulamalarıdır.  Cildinizde yaşla artmaya başlayan lekeler için cilt bakımlarına enzim peeling'ler, Q switch lazer uygulaması devreye girer. Karbondioksit fraksiyonel lazer, odaklanmış ultrasonik dalgalar ve beraberinde yapılan radyofrekans uygulamaları ciltteki elastikiyet kaybı için güvenilir etkin uygulamalardır.

Haberin Devamı

50'li yaşlar...

50 ya­şın­dan iti­ba­ren ile cil­din do­ğal ne­mi­ni kay­bet­me­si, kul­la­nı­lan ilaç­lar, ge­çi­ri­len has­ta­lık­lar ve menopoz dönemi ile   incelme ve kı­rı­şık­lık­lar yo­ğun­laş­ma­ya baş­lar. Cilt için kullanılan ürünlerde   bi­raz da­ha yağ­lı, ona­rı­cı ve kı­rı­şık gi­de­ri­ci özel­lik­le­ri­n bu­lun­ma­sı ge­rekir.   Ya­şın iler­le­me­si ile botoks, dol­gu, peeling, la­zer uy­gu­la­ma­la­rı­na ila­ve ola­rak sark­ma­la­rı ve elas­ti­ki­yet kay­bı­nı ön­le­mek cilt içi­ne mezoterapi ve hyaluronik asidi yoğun   içeren uygulamalar ya­pılır.

Cilde uygulanan iyi bir ev bakımı kaç yaşında olursak olalım karşılaşabilecek sorunlara karşı yeterli olabilir.  Cilt yapısına uygun nemlendirici özellikli cilt temizleyici ile yüzümüzü sabah akşam yıkamak, yaz kış güneş koruma faktörü içeren cilt nemlendirici kullanmak gerekir. Stres, sigara, hazır paket gıdayla beslenme alışkanlıklarından uzak durmak; sporu, su içme alışkanlığını, dengeli beslenmeyi hedef almak bile cildimizin kendini yenilemesine olanak sağlar.  Her yaşta cildinizde oluşacak her tür renk ve şekil değişikliğini önemseyin. Şüpheli görüntülerde cilt kanseri açısından kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.

Haberin Devamı

INSTAGRAM

Yazarın Tüm Yazıları