YÖK'ten kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin 32 sorusuna yanıt

Güncelleme Tarihi:

YÖKten kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin 32 sorusuna yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2016 01:14

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin işlemleri ilgili sıkça sorulan soruları ve cevaplarını yayınladı. YÖK, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan üniversitelerin öğrencileri ilgili usul ve esasları 18 Ağustos’ta yayınlamıştı.

Haberin Devamı

Buna göre Kapatılan üniversitelerdeki öğrenciler kapatılan üniversitelere kayıt yaptıkları tarihlerdeki puanları ile tekrar tercih yapacak. Tercih işlemi tamamlanana dek öğrencilere dair belge ve kayıtlar koordinatör üniversitelere aktarılacak.

YÖK’ün bu usul ve esasların uygulanması sürecine dair sıkça sorulan 32 soruya yanıtları şöyle:

Tercih sonrası tüm öğrenciler yerleştirilecek mi?

Evet

Puanım, Türkiye’deki aynı isimdeki tüm programların taban puanından daha düşük bu durumda ne olacak?

Bu durumda da mutlaka yerleştirme olacak. (bkz. Usul ve esaslar Madde 6)

Bursluluk durumum veya ücret ödeme miktarı nasıl olacak?

Tercih esaslı merkezi yerleştirme ile yapılan yerleştirmelerde üniversitenizdeki mevcut bursluluk durumunuz ve ödemekte olduğunuz ücret aynen korunacak. Yıllık ücret artışları TÜFE oranında olacaktır.

Haberin Devamı

Yatay geçiş esaslı bireysel yerleştirmede, yatay geçiş yapılan üniversitenin koşulları uygulanacak.

Tercihlerimizi devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarından yapabilir miyiz?

Evet

Tercihlerimizde hangi yılın giriş puanları esas alınacak?

Kapatılan programa kayıt olduğunuz yıldaki (yatay geçişle gelenler geldikleri programa ilk kayıt oldukları yıldaki) kılavuzdaki taban puanlar esas alınacak.

Vakıf yükseköğretim kurumlan tercihlerinde bursluluk durumuna (100%, 50%, 25%, ücretli) göre mi yapılacak?

Hayır, her bir program için tek bir taban puan olacak ve bu puan ilgili programın en düşük yerleştirme puanı olacak.

Kontenjan limiti olacak mı?

Evet. Ancak her giriş yılı için ayrı kontenjan olacak ve bu kapsamda, aynı giriş yılındaki öğrenciler birbirleri ile rekabet edecek. Bu nedenle öğrenciler 24 tercihte bulunabilecek.

Seçilecek programlarda tercih etme yöntemi nasıl olacak?

Öğrenci yerleştirilme puanından daha düşük taban puanı olan programları tercih edilebilecek.

Tercihlerimde aynı program var ancak eğitim-öğretim dili açısından farklılık var. Bu durumda ne olacak?

Usul ve Esaslarda Madde 4 kapsamındaki koşullar uygulanarak tercih yapılabilecek.

İzmir’de kurulan yeni iki devlet üniversitesi kapatılan üniversitelerin yerine mi kuruldu? Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin bir kısmı bu üniversitelere mi yerleştirilecek?

Haberin Devamı

Hayır. Tüm öğrenciler, YÖK’ün daha önce belirlemiş ve yayınlamış olduğu usul ve esaslara göre yerleştirilecek.

Tercihlerimde mevcut programım dışında farklı bir program seçebilir miyim?

Hayır (Sadece Usul ve Esaslardaki benzer isimli programlar hariç) (bkz. Usul ve esaslar Madde 4).

Halen İngilizce Programdayım. Bunun için kapatılan üniversite de İngilizce dil yeterliliğim uygun bulunmuştu veya hazırlık eğitiminde başarılı olmuştum. Yerleştirileceğim yükseköğretim kurumda tekrar dil sınavına tabii tutulacak mıyım? Hayır.

Dikey Geçiş sınavı (DGS) ile yerleştirildim. Tercihte bulunabilecek miyim?

Evet.

Derslerini tamamlamış, ancak staj vb. sebeple diplomalarını henüz almamış öğrenciler de tercih yapacak mı?

Haberin Devamı

Hayır. Bu öğrenciler diplomalarını koordinatör üniversiteden alacak.

Yaz okulunda öğrenci iken üniversitenin kapatılması durumunda, yaz okulu hakkı nasıl sağlanacak?

Koordinatör üniversite tarafından yaz okulu veya bütünleme imkanı sunulacak. (bkz. Usul ve Esaslar Madde 12)

Yatay geçişte ne esas alınacak?

Yatay Geçiş yönetmeliği kapsamında iki tip yatay geçiş bulunmaktadır.

 *Kurumlararası Yatay Geçiş: Genel Not Ortalaması esaslı ( bkz. Usul ve Esaslar Madde 16)

 *Ek-1 Madde Kapsamında, Yerleştirilme Puanı esaslı (bkz. Usul ve Esaslar Madde 9)

Yatay geçişte hangi ücreti ödeyeceğim, bursluluk durumum devam edecek mi?

Yatay geçişte, geçiş yapılan üniversitenin koşulları uygulanır, bursluluk durumu ilgili üniversiteye bağlı.

Haberin Devamı

Kurumlararası yatay geçiş için belgelerimi Koordinatör üniversite henüz tarafıma sağlayamıyor. Bu durumda ne olacak?

Beyana dayalı başvuru yapılabilecek (Koordinatör üniversiteden alınacak durum belgesi ile birlikte). (bkz. Usul ve esaslar Madde 17).

Yatay geçiş başvurusu sürecinde eş zamanlı olarak tercih yapabilir miyim?

Evet. (bkz. Usul ve Esaslar Madde 18).

Tüm öğrencilere özel öğrenci statüsü verilecek mi?

Tercih esaslı merkezi yerleştirme sonucunda yerleştirilen tüm öğrencilere özel öğrenci olabilme statüsü verilecek.

Yatay geçiş yapan öğrenciler de özel öğrenci statüsünden faydalanabilir mi?

Bu usul ve esaslar kapsamında hayır.

Yurt dışı yatay geçişle yerleşen öğrencilerde nasıl bir usul izlenecek?

Haberin Devamı

Usul ve Esasların 6. Maddesi uygulanacak.

Özel öğrencilik statüsü sadece kapatılan üniversitenin bulunduğu ilde mi, yoksa Türkiye’nin herhangi bir üniversitesinde de olabilir mi?

Türkiye’nin herhangi bir yükseköğretim kurumunda olabilir.

Öğrencisi olunan program o ilde sadece kapatılan üniversitede mevcut idi, bu durumda ne olacak?

Kapatılan üniversitenin bazı programları kapatıldığı ilde sadece kapatılan üniversite de bulunuyordu ise, koordinatör üniversite de program açılacak ve öğrenciler bu programa merkezi yerleştirme sonrası, özel öğrenci olarak katılabilecek.

Özel öğrencilikte kontenjan olacak mı?

Evet. Ancak kapatılan üniversitenin öğrencileri o ilde mutlaka özel öğrenci statüsü bulabileceği bir yükseköğretim kurumu bulacak. O ilde tek üniversite varsa, bu duruma kontenjan uygulanmayacak, gerektiğinde ek sınıf açılabilecek.

Özel öğrencilikte dönemde ders alma limiti olacak mı?

KHK kapsamındaki merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerde Hayır.

Özel öğrencilik statüsünde ücret ödenecek mi?

Öğrenci yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret durumunu devam ettirecek. Özel öğrenci olarak devam ettiği kuruma bir ödeme yapmayacak. Bu üniversitelere ödemeler, YÖK’ün belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında iki yükseköğretim kurumu arasında gerçekleşecek.

Kapatılan üniversitelerde eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin diplomalarında kapatılan üniversitenin adı yazılacak mıdır?

* Tercih sonrası merkezi veya yatay geçiş yaparak yerleştirilecek öğrencilerin eğitimlerini başarı ile tamamlamaları sonrasında diplomalarında, kapatılan üniversitenin ismi yazmayacak.

*Diplomasını hak etmiş ve tercih işleminde bulunmayacak öğrencilerde ise Usul ve Esaslar Madde 14 uygulanacak.

Çift diploma öğrencilerinin durumu ne olacak?

Esas programına yerleştirilme sonrasında, yerleştirildiği üniversitede ilgili ÇAP programının bulunması durumunda ilgili üniversitenin yönetmelikleri dahilinde çift diploma programına intibak ettirilebilecek.

Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında nasıl bir yöntem izlenecek?

Derslerin transferinde, programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacak. Buna yönelik olarak YÖK, ayrıca usul ve esasları belirleyerek tüm yükseköğretim kurumlarını bilgilendirecek.

Yabancı uyruklu öğrencilerin yerleştirme işlemi nasıl olacak?

Yabancı uyruklu öğrenciler ÖSYS sonuçları ile merkezi olarak yerleştirilmediğinden, bu öğrencilerin yerleştirilme süreci YÖK’ün belirlemiş olduğu Usul ve Esaslar kapsamında Koordinatör Üniversiteler tarafından yürütülecek olup ihtiyaç halinde YÖK değerlendirecek.

Gelecek yıllara yönelik ödenmiş kayıt ücretleri varsa ne olacak?

Bunun belgelerle kanıtlanmış olması durumunda öğrenciden ilgili akademik yıl için ücret talebinde bulunulmayacak. (BK)

* Usul ve esaslara buradan ulaşabilirsiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!