Kızlar daha fazla liseli oldu

Güncelleme Tarihi:

Kızlar daha fazla liseli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 07:00

Türkiye, 25-34 yaş grubunda lise diplomasına sahip olma oranını arttıran iki OECD ülkesinden biri oldu. Bu artışta kadınlar ön plana çıktı. OECD raporuna göre, Türkiye’de 2015’te 25-34 yaş grubundaki kadınların yüzde 52’si lise diplomasına sahip değilken, 2022’de bu oran yüzde 34’e geriledi.

Haberin Devamı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yeni yayınladığı “Bir Bakışta Eğitim 2023” başlıklı rapora göre, OECD ülkelerinde 25-34 yaş grubunda bulunanların yüzde 14’ü lise mezunu değil. Raporda söz konusu yaş grubunda lise eğitimine sahip olmayanların oranını düşürmede Türkiye ve Portekiz başarılı olan iki ülke olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 25-34 yaş grubunda lise diploması olmayanların oranı yüzde 15’e geriledi. Lise diploması olmayanların oranındaki düşüş, kadınlar özelinde daha da yüksek oldu. Türkiye’de 2015’te 25-34 yaş grubundaki kadınların yüzde 52’si lise diplomasına sahip değilken, 2022’de bu oran yüzde 34’e geriledi. “Bir Bakışta Eğitim 2023” adlı raporda öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

Haberin Devamı

- Başkentler açısından bakıldığında Ankara’da, yaklaşık dört yetişkinden biri (yüzde 23) yükseköğretim diplomasına sahip.

- Cinsiyet eşitliği açısından lise düzeyinde okul dışı kalma oranları Belçika, Şili, Almanya, Kore ve Türkiye dışında kalan ülkelerde, erkeklerde kızlardan daha yüksek.

- Aynı ülke içinde bile, gerekli asgari yeterlilik düzeyine ilişkin düzenlemeler, erken çocukluk gelişimi hizmetleri ile okulöncesi eğitim arasında farklılık gösterebiliyor. Örneğin, Belçika, Hollanda ve Türkiye’de küçük çocuklarla (genellikle 3 yaş altı) çalışan öğretmenlerin lise yeterliliğine sahip olmaları gerekiyor. Ancak Hollanda’da 4 yaş çocuklarla çalışabilmek için yüksek lisans derecesi talep edilebiliyor.

- İşgücü piyasasına girmek için mesleki bilgi ve yeterlilikleri sağlayan kısa aşamalı yükseköğretim programları, bazı ülkelerde yükseköğretim sisteminin önemli bir parçası. Avusturya, Kolombiya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, yükseköğretime ilk kez girenlerin yüzde 40’ından fazlası önlisans gibi kısa yükseköğretim programlarına kaydoluyor.      

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!