İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bursluluk sınav sonuçları bekleniyor

İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak MEB bursluluk sınav sonuçları bekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bursluluk sınavı sonuçları için açıklamaları merakla bekleyen öğrenciler, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce gencin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler...

Haberin Devamı

İOKBS olarak da bilinen bursluluk sınavı için gözler kurumun resmi internet sitesine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alan bilgilere göre 22 Temmuz Cumartesi günü erişime açılması beklenen İOKBS sınav sonuçları, henüz erişime açılmaması dolayısıyla birçok kişinin gündeminde yer aldı. Peki, İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 22 Temmuz tarihinde erişime açılması bekleniyordu. Sonuçların, diğer sonuç açıklama takvimlerine denk gelmesi dolayısıyla salı günü itibariyle erişime açılması öngörülüyor.

ADAYLAR SINAVDA NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Haberin Devamı

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

Haberle ilgili daha fazlası: