Yapay zekâ dersinin müfredatı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

Yapay zekâ dersinin müfredatı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 14:10

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokullarda seçmeli dersler kapsamına alınan 'yapay zekâ uygulamaları' dersinin müfredatını hazırladı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 7 ve 8’inci sınıflar için hazırlanan müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti. Öğrenciler, bu derste hem teorik hem uygulamalı eğitim alacak.

Haberin Devamı

MEB’in müfredat değişikliği hazırlıkları çerçevesinde, ortaokul 7 ve 8’inci sınıflarda her bir düzeyi 72 saatlik öğretim programını içeren yapay zekâ uygulamaları dersi, seçmeli dersler kapsamına alındı. Öğrencilerin yapay zekâyı etkili bir şekilde kullanmalarının amaçlandığı yeni derste önce birinci düzeyi içeren Yapay Zekâ Uygulamaları-1, sonra da ikinci düzey olarak belirlenen Yapay Zekâ Uygulamaları-2 okutulacak. Dersin müfredatında, öğrencilerin yapay zekâ problemlerinin çözümü için blok tabanlı program geliştirme ortamlarından en az birini öğrenmeleri hedefleniyor. Derste ayrıca Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde yer alan yetkinliklerin yanı sıra ‘bilimsel süreç’, ‘yaşam’ ve ‘mühendislik’ becerilerinin geliştirilmesi için de konular yer alıyor.

YAPAY ZEKA UYGULAMALARI GELİŞTİRECEKLER
Ders süresince öğrenciler, günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin yapay zekâ uygulamaları geliştirecek. Derslerde, öğrencilere teorik bilgiler yanında uygulama geliştirmeleri için uygun eğitim ortamları oluşturulacak. Yapay zekâ uygulamaları dersinin öncelikle bilişim teknolojileri sınıflarında veya etkileşimli tahta üzerinden uygulamalı biçimde yürütülmesi bekleniyor. Derslerin uygulama aşamasında her öğrenciye en az bir uygulama yapabileceği fırsat sunulacak. Öğretmenler; keşfetme, sorgulama, argüman oluşturma, farkındalık geliştirme, sorumluluk alma ve ürün tasarlama süreçlerinde öğrencilere rehberlik edecek.

YAPAY ZEKÂ DERSİNİN ÜNİTELERİ
Dersin birinci düzey müfredatı, 'yapay zekâya giriş', 'yapay zekânın kullanım alanları ve alt boyutları', 'yapay zekâ ve etik', 'yapay zekânın önemi', 'blok tabanlı geliştirme ortamları', 'blok tabanlı örnek proje geliştirme' olmak üzere altı üniteden oluştu. İkinci düzey müfredattaki üniteler ise 'makine öğrenmesi ve örüntü tanıma', 'yapay sinir ağları', 'bulanık mantık', 'blok tabanlı ortamda örnek projeler geliştirme' olarak sıralandı.

YAPAY ZEKÂ VE ETİK KONUSUNA AYRI BAŞLIK
MEB, yapay zekâ uygulamalarında son dönemde en çok tartışılan 'yapay zekâ ve etik' konusuna ayrı bir ünitede yer verdi. Öğrencilerin bu teknolojileri etik ilkelere uygun olarak kullanmaları hedeflenen ünitede, etik ihlaline neden olan önemli teknolojiler tanıtılacak. Yapay zekâ uygulamalarında büyük veri ve veri madenciliği kaynaklı etik ihlallerini örnekler üzerinden açıklanacağı derslerde, yapay zekâ uygulamalarında karşılaşılan ihlallere karşı bilişim güvenliği ilkeleri uygulamalı gösterilecek.

BAKMADAN GEÇME!