TEOG sınav sonuçlar E-Okul'dan sorgulanabilecek | TEOG sınav soruglama

TEOG sınav sonuçları aylardır merakla bekleniyordu. Sonunda öğrencilerin ve velilerin meraklı TEOG bekleyişi son buldu. Bugün sabah saatlerinde MEB, TEOG sınav sonuçlarını açıklayacağını duyurmuştu. Sonuçlar bugün saat 14:00'da resmi olarak açıklandı. Peki TEOG sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayların dikkat etmesi gereken durumlar neler? İşte TEOG hakkında merak edilen herşey

Haberin Devamı

TEOG sınavı sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Binlerce öğrencinin istedikleri liseye gidebilmek için girdikleri sınavın 1. dönem sonuçları, E- okul üzerinden erişime açıldı. TEOG sonuçlarını merak eden adaylar, yoğun ilgi nedeniyle E-Okul TEOG sınav sonucu öğrenme sayfasına erişim sağlamakta güçlük çekti. Peki, sonuçlar nasıl sorgulanıyor? İşte, TEOG sonuç sorgulaması yapabileceğiniz ekran ve detaylı bilgi!

TEOG sınav sonuçları açıklanmadan önce MEB konu hakkında bugün açıklama yapacağını duyurmuş fakat sınav sonuçlarının açıklanacağı saat verilmemişti. MEB saat 14:00'da sınav sonuçlarını açıkladı. İşte TEOG sınav sonuçlarını öğrenebileceğiniz adres ve sonuçlara itiraz hakkında detaylar! Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınav sonuçları açıklandı. TEOG birinci dönem merkezi ortak sınavının sonuçları, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nden öğrenilecek.

TEOG SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberin Devamı

SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILACAK

Sınav sonucunda hata olduğunu düşünen adaylar, sonuçlara itiraz edebilecek. İtirazlarla ilgili yapılması  gerekenleri listeleyen MEB, sonuçlara yapılacak itirazların, yayınlanma tarihi itibariyle en geç 5 gün  içerisinde elektronik ortamlardan yapılması gerektiğini duyurdu. İtirazın gerçekleştirilmesinin ardından  incelemenin başlatılması, T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerine "Kurumsal Tahsilat Programı" adıyla 20 TL'nin yatırılmasıyla gerçekleşecek.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi ve http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

SONUÇLARA İTİRAZ TALEBİNİZ İÇİN TIKLAYINIZ 

PUANLAR NASIL DEĞERLENDİRİLDİ

TEOG sınav sonuçlarında aldıkları puan ile hesapladıkları arasında fark olduğunu düşünen öğrenciler, TEOG  puan hesaplama işleminin nasıl yapıldığını sorguladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre TEOG  puanlarının hesaplanma şekli;

* Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanmaktadır.
* Her soru eşit ağırlığa sahip olmaktadır.
* Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucuyla okutulmuştur.
* Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanmıştır.
* Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilememektedir.
* Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü
ile hesaplanmıştır.

Haberin Devamı

* 8’inci sınıfta her dönem için uygulanan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait  ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması;  ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

* Salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin, kopya sonucu iptal edilen o dersin  sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.

Haberin Devamı

* Engelinden veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav  puanı, yıl sonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanmaktadır. Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılmaktadır.

* Soru iptali olması durumunda ilgili soru o ders sınavına katılan bütün öğrenciler için doğru kabul edilerek değerlendirilecektir. 

 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI NEDİR?

Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlâk  bilgisi için iki katsayısı esas alınır. O dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Bu puanlar toplanarak her öğrenci için 700 tam puan üzerinden AOSP  hesaplanacaktır.

Haberin Devamı

TEOG sınav sonuçlar E-Okuldan sorgulanabilecek | TEOG sınav soruglama

TEOG 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Bir yandan sonuçları araştıran diğer yandan sınava hazırlanmaya devam eden öğrenciler, bir yandan da TEOG  2. dönem sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? TEOG 2.  dönem sınavları 26 Nisan - 27 Nisan 2016 tarihinde yapılacak. Mazeret sınavları ise 20 Mayıs - 21 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşecek.

YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?
Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört tür kitapçık verilecek, sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır.

Haberin Devamı

Ortak sınavlara katılamayan ve yedek salonda sınava giren öğrencilerin bilgileri her ders içinayrı ayrı olmak üzere okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-Okul Sistemi’ne işlenecektir.

Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin, o derse ait sınavpuanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek, e-Okul Sistemi’nde ortak sınav sonuç hanesinde (G)olarak gösterilecek ve ortalamaya dâhil edilecektir. Veli, öğrencisinin ortak sınava katılamama sebebini, sınavın tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde okul yönetimineyazılı olarak bildirecektir.