Sonu ey ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli ey ile biten kelimeler

Güncelleme Tarihi:

Sonu ey ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli ey ile biten kelimeler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 13:42

Ey kelimesi seslenme ve hitabet cümlelerinde sıklıkla kullanılır. Örnekler: 1- Ey Türk Gençliği! 2- Ey, dur biraz. Ey ile biten birçok kelime ise tarih boyunca unvan ve lakap olarak kullanılmıştır. Örneğin: 1- Karacabey 2- Şahinbey 3- Ulubey. Sonu ey ile biten 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli sözcükleri sizler için derledik.

Haberin Devamı

Ey ile biten yerleşim yerleri ve bulundukları şehirler şunlardır.

 1- Dursunbey - Balıkesir

 2- Karacabey - Bursa

 3- Atabey - Isparta

 4- Ulubey - Ordu

 5- New Jersey - Amerika Birleşik Devletleri

 Ey ile Biten Kelimeler Listesi

 Ey ile Biten 3 Harfli Kelimeler

 1- Hey - Uzakta olan birine seslenmek için kullanılan söz

 2- Şey - Eşya, madde, cisim

 3- Ney - Yedi delikten oluşan üflemeli bir çalgı

 4- Bey - İlk Anlamı: Erkek İkinci Anlamı: Bir beyliğin kurucusu

 5- Rey - Bir konuda öne sürülen görüş, oy

 6- Pey - İlk anlamı: Güvence için karşı tarafa verilen para

 İkinci Anlamı: Kısım, parça

 7- Tey - Bir şeyi tam manasıyla idrak etmek

 8- Mey - Divan edebiyatında şarap anlamında kullanılan kelime

 Ey ile Biten 4 Harfli Kelimeler

 1- Üvey - Öz olmayan

 2- Oley - Sevinçli bir haber alındığında gösterilen tepki

Haberin Devamı

 3- Okey - İki ya da dört kişi ile oynanabilen bir masa oyunu

 4- Eşey - Tüm organizmalarda bulunan ve cinsiyeti belirleyen yapı

 5- Epey - Çokça, fazlaca

 Ey ile Biten 5 Harfli Kelimeler

 

 1- Dikey - Dik bir konumda bulunan, yatay olmayan

 2- Düşey - Dik bir açıyla yeryüzüne düşen güneş ışığı

 3- Behey - Birini paylarken ya da hayıflanırken kullanılan söz

 4- Yüzey - Bir cismin ya da nesnenin en üst kısmı

 5- Birey - Toplumu oluşturan fertlerden her biri

 6- Kuzey - Güneyin tam aksi istikametinde bulunan yer

 7- Bitey - Bir şehre ya da bölgeye özgü olan bitki örtüsü

 8- Deney - Bir şeyi araştırmak için yapılan çalışma

 9- Güney - Yüzünü kuzeye dönen birinin arkasında kalan yer

 10- Direy - Sadece bazı bölgelerde yaşayan ve avlanan hayvan topluluğu

 11- Düzey - Seviye, merhale, aşama

 12- Jokey - At binicisi

 13- Sprey - Deodorant ve parfüm gibi püskürtülen sıvılara verilen ortak ad

 14- Bütey - Eski dilde şikayet ve yakınma

 

 Ey ile Biten 6 Harfli Kelimeler

 

 1- Bir şey - Sadece bir tane olan nesne

 2- Ağabey - Büyük erkek kardeş

 3- Atabey - Eski çağlarda yaşça büyük ve saygıdeğer kişiler için kullanılan bir unvan

Haberin Devamı

 4- Heyhey - Halk ağzında çok sinirli ve öfkeli kişiler için kullanılan bir kelime

 5- Marley - Zeminlerin çok daha dayanıklı olması için kullanılan plastik bir madde

 6- Aparey - Tıbbi cihaz, aygıt, araç

 7- Konsey - Bir konuda karar vermek için toplanan kurultay ya da jüri

 

 Ey ile Biten 7 Harfli Kelimeler

 

 1- Peyapey - Bölüm bölüm, parça parça

 2- İçbükey - İçe doğru kıvrılan ve derinliği bulunan nesneler

 

 Ey ile Biten 8 Harfli Kelimeler

 

 1- Dışbükey - Girintili çıkıntılı ve şişkince olan nesne

 2- Gökçebey - Selçuklular döneminde kullanılan bir unvan

 

 Ey ile Biten 9 Harfli Kelimeler

 

 1- Hiçbir şey - Yokluk, hiçlik

 2- Peyderpey - Kısa aralıklarla, azar, azar, kısım kısım

 

BAKMADAN GEÇME!