Öğretmen veli ilişkisi öğrenci başarısını nasıl etkiler?

Güncelleme Tarihi:

Öğretmen veli ilişkisi öğrenci başarısını nasıl etkiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 09:01

Okul, öğrencilerin öğrenim yaşamında oldukça önemli bir yere sahip. Bu nedenle de velilerin öğretim sürecine katılması çok mühim. Haliyle okul-veli ilişkisi de öğretim sürecinin her aşamasında gerekli. Çünkü bu ilişki okulda düzenlenecek etkinliklerde, farklı çalışmalara katılmalarında, okulun amaçlarına ulaşmalarında ve öğrencilerinin davranışlarında olumlu değişimler meydana getirir.

Haberin Devamı

Özellikle eğitim kademesinin ilki olan ilköğretim aşamasında bu önem daha da artar ve öğrencinin gelecekteki yaşamına etki eder.

ÖĞRETMENLERİN KİLİT BİR ROLÜ VAR
Okul tek başına öğrencide meydana gelmesini istediğimiz davranış değişikliğini gerçekleştiremez. Kazandırılacak davranışların önemli bir kısmı da ailenin katkısını gerektirir. Çünkü velinin katkısı eğitime verdiği önemi gösterir bu da öğrencinin akademik başarısına olumlu etki eder. Eğitimin kalitesi sağlıklı bir veli-öğretmen ilişkisi ve işbirliğinden geçer. Diğer yandan öğretmen-veli arasında açık iletişim kurulması her iki tarafın öğrenciye verdiği değeri gösterir. Velilerin çocuklarının ilk eğitimcileri olduğu düşünüldüğünde de okulda verilen eğitim ile evdeki eğitim bütünleşmiş olur. Okul veli ilişkisi ya da işbirliğinde öğretmenlerin kilit bir rolü var. Çünkü öğretmenin veliyle kurduğu açık ve sağlıklı ilişki öğrenci başarısının artmasını sağlar. Alanda yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor.

Haberin Devamı

HEM VELİ HEM ÖĞRETMEN SINIFLARINI BİLMELİ
Velilerin bu sürece katılımı öğrencilerin sadece başarısını artırmakla kalmaz aynı zamanda çocuklarda görülebilecek olumsuz davranışların azalmasında da etkili olur. Tabii ki şunu da belirtmek gerekir. Bu işbirliğinde ailenin sosyo-kültürel durumu, beklentileri, çocuğa ayrılan zaman ve çocuğun içinde bulunduğu çevre de önemli. Sadece öğretmen veli ilişkisi değil okul yönetimi, karşılıklı anlayış ve güven de önem arz eder. Şunu da vurgulamakta yarar var; velilerin çocuklarının gelişim ve eğitim öğretim sürecinde öğretmenlere ve okulun işleyişine karışmadan işbirliği yapması öğrencinin akademik başarısını olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda istenmeyen davranışlar da azalır. Bu velinin bilinçli, tutarlı, eğitim öğretimi destekleyici, pekiştirici, saygılı tutumları ile mümkün olur. O nedenle hem veli hem de öğretmen sınırlarını bilmeli. Diğer yandan velilerin öğretmenle iletişime geçme isteğini öğretmen uygun zamanda kabul etmeli. Veliler de okulda yılda en az iki kez yapılan veli görüşmelerine mutlaka katılmalı. Bu hem çocuklarına değer verdiklerini hem de okulu ve eğitim öğretim sürecini dikkate aldıklarını gösterir.

Haberin Devamı

SORGULAYAN VELİ-ÖĞRETMEN İLİŞKİSİ
Şu anda uygulanan öğrenci merkezli eğitim, veli öğretmen ilişkisinin ve işbirliğinin önemini gösteriyor. Önceleri öğrencileri öğretmene emanet ederken “Eti senin kemiği benim” anlayışının hakim olduğu öğretmen veli ilişkisinin yerini sorgulayan bir veli öğretmen ilişkisi aldı. Bu durum birtakım sorunları güven ve teslimiyetin ağırlıkta olduğu öğretmen-veli ilişkileri günümüzde ise sorgulayan ve eleştiriye açık bir hale evrildi. Bunun tam tersi olarak velilerin öğretmenlere güven duymamaları, sorumluluk almamaları, aşırı koruyucu tutum sergilemeleri, eğitim işini okula bırakmamaları, öğretmenlerin değersizleştiren söylemlerde ya da davranışlarda bulunmaları, evdeki sorunları okula taşımaları, değerlerin çatışması öğretmen veli çatışmalarına neden oluyor. Bu da öğrenciye ve dolayısıyla akademik başarıya olumsuz etki ediyor.

Haberin Devamı

PROF. DR. SEHER BALCI ÇELİK KİMDİR?
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında yüksek lisansını tamamladı. Doktorası Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 1992 yılında tamamlayan Çelik, 2009 yılında aynı üniversitede doçent unvanını alarak göreve başladı. 2014 yılından beri Ondokuz Mayıs üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünde profesör unvanıyla görevine devam ediyor. Çelik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalında; psikolojik danışmanlık eğitimi, okul psikolojik danışmanlığı ve aile danışmanlığı alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Çelik’in alanında yazdığı ulusal ve uluslararası yayınlarda yayımlanan 60’tan fazla makalesi bulunuyor.

BAKMADAN GEÇME!