MEB PISA 2015 Ulusal Ön Raporu: Milli gelir performansta etkili

Güncelleme Tarihi:

MEB PISA 2015 Ulusal Ön Raporu: Milli gelir performansta etkili
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2016 11:01

MEB’in PISA 2015 Ulusal Ön Raporu’na göre en başarılı bölge Türkiye ortalamasını geride bırakan Batı Marmara olurken, fen liseleri ise beklendiği gibi en iyi performansı gösterdi. MEB raporda, OECD’nin göstergelerinden çıkarak kimi tespitlerde de bulundu. Buna göre, gayrisafi yurtiçi hasılanın düşüklüğü, okul öncesi eğitime erişimin az olması Türkiye’nin PISA 2015’teki performansını etkiledi.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) PISA 2015 Ulusal Ön Raporu yayınlandı. Raporda Türkiye’nin PISA 2015’teki performansıyla ilgili bölgesel ve okul türlerine göre ayrıntılı bilgilere yer verildi. Buna göre Batı Marmara fen bilimleri ve okuma, Ege ise matematikte en iyi performansı gösterdi. Okul türleri içerisinde fen liseleri üç alanda da birinciliği kimseye bırakmadı. PISA 2015’te yaklaşık yüzde 15 oranında temsil edilen Anadolu imam hatip liseleri ise ortalama bir performans sergiledi. Raporda, MEB OECD’nin göstergelerinden yola çıkarak PISA 2015’teki performansı etkileyen faktörleri şöyle sıraladı:

- Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) oranlarının düşük olduğu ülkelerden biri. Bazı ülkelerin göreceli refahı eğitimle ilgili daha fazla harcama yapmalarına olanak tanırken, bazı ülkeler de kendilerini daha düşük bir milli gelirle sınırlandırılmış bulunuyor. Bu nedenle, ülkeler arasındaki eğitim sistemlerinin performansını karşılaştırırken, ülkelerin milli gelirini göz önünde bulundurmak önemli. Türkiye’nin mevcut bütün yapısı aynı kalırken kişi başına düşen GSYİH’sinin OECD ortalamasıyla aynı olması durumunda, örneğin fen okuryazarlığı ortalamasının 425’ten 456’ya yükselebileceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

DERS SONRASI AYRILAN ZAMAN DİKKAT ÇEKİCİ

-PISA’da okul sonrasında öğrenme için daha fazla zaman harcadığını ifade eden öğrencilerin fen puanlarının daha düşük olduğu görülüyor. OECD üyesi ülkeler içinde okul dışında öğrenme için ayrılan zamanın en az olduğu ülkeler Almanya, Finlandiya, İsviçre ve Japonya. Bu ülkelerde öğrenciler haftalık ortalama 10-15 saat okul sonrasında derslerine zaman ayırıyor. Onların PISA fen okuryazarlığı ortalama puanları açısından üst sıralarda yer alması dikkat çekici. Türkiye’de ise öğrenciler okul sonrasında derslerine haftalık ortalama 24.5 saat zaman ayırıyor.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE TÜRKİYE GERİDE

- Öğrencilerin okul öncesi eğitim alma durumları, PISA’da öğrenci başarılarını etkileyen diğer bir faktör. Türkiye’de PISA’ya katılan öğrencilerin yüzde 46.3’ü okul öncesi eğitim almadıklarını ifade etti. Bu oran OECD’de yüzde 4.5.

Haberin Devamı

- Türkiye’de okulu astığını ve dersi kırdığını söyleyen öğrenci oranlarının OECD ortalamasından yüksek olması dikkat çekiyor. Ancak PISA 2012 verileriyle karşılaştırıldığında tüm gün okulu asan öğrenci oranında yüzde 3.3’lük bir azalma var.

-2006-2015 arasında öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Türkiye, OECD ortalamasına göre daha fazla iyileşme gösterdi.

Fen ve okumada Batı Marmara birinci

PISA programında 15 yaş düzeyinde öğrenciler matematik, okuma ve fen bilimleri alanlarında değerlendiriliyor. Türkiye’de 61 ilden 5 bin 895 öğrencinin yer aldığı programda, fen bilimleri ve okumada en başarılı bölge Batı Marmara, matematikte ise Ege oldu. Genel olarak üç alanda da en başarısız performansı gösteren bölgeler ise Ortadoğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu. Bu iki bölge Türkiye ortalamalarına göre yaklaşık 50 puan geride kaldı.

Haberin Devamı

Sınava en yüksek katılımı yüzde 38.1 ile Anadolu liseleri yaptı. Onu mesleki ve teknik Anadolu liseleri yüzde 36.4 ve Anadolu imam hatip liseleri yüzde 14.4 ile takip etti. Fen liselerinden katılım yüzde 2.1’de kaldı. En düşük oransa yüzde 0.7 ile güzel sanatlar liselerine ait. Ayrıca ortaokullarda eğitim alan 15 yaş düzeyindeki öğrencilerden de yüzde 2’lik bir katılım gerçekleşti. Fen liseleri; fen bilimleri, matematik ve okumada açık arayla en başarılı lise türü. İkinci sırada sosyal bilimler, üçüncü sıradaysa Anadolu liseleri yer alıyor. Fen liseleri genel sıralamada ilk 5’te yer alan ülkelerdeki ortalama puanları yakalamayı başarıyor. En düşük performans ise genel olarak ortaokul, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerine ait. Anadolu imam hatip liseleri ise üç alanda da dördüncü sırada yer alıyor. Ancak bu okul türünde üçüncü sıradaki Anadolu liselerine göre 50 puana ulaşan bir düşüş gözleniyor.

Haberin Devamı

OKUL TÜRLERİNE GÖRE EN BAŞARILILAR

    Fen         Sosyal BilimlerAnadolu  Türkiye Ortalaması
Fen bilimleri 534518461425
Okuma534523464428
Matematik537504454420

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!