GeriAraştırma İşletme Nedir Ve Ne İş Yapar? İşletme Amaçları Nelerdir
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İşletme Nedir Ve Ne İş Yapar? İşletme Amaçları Nelerdir

İşletme Nedir Ve Ne İş Yapar? İşletme Amaçları Nelerdir

Genel anlamda her firma, mağaza, şirket hatta bakkal dahi bir işletmedir. Fakat “işletme” kelimesi tam olarak nedir ve hangi amaca hizmet etmektedir? Bu gibi sorularınızı yanıtlamak amacıyla işletme hakkında tüm bilgileri derledik.

Bir işletmenin temel amacı, kurumsal sosyal sorumluluğu sürdürürken, sahipleri ya da paydaşları için karı en üst düzeye çıkarmaktır.

İşletme Nedir?

Bir işletmenin temel amacı, sahipleri için karı maksimize etmektir. Böylece halka açık bir şirket olması durumunda, hissedarlar onun sahipleridir. Diğer yandan bir işletmenin temel amacının çalışanlar, müşteriler ve hatta bir bütün olarak toplum dahil olmak üzere daha geniş bir paydaş grubunun çıkarlarına hizmet etmektir.

İşletmelerin bazı yasal ve sosyal düzenlemelere uyması gerektiği de düşünülmektedir. Pek çok gözlemci, ekonomik katma değer gibi kavramların kar elde etme hedeflerini diğer amaçlarla dengelemede yararlı olduğunu savunur. Müşteriler, çalışanlar, toplum ve çevre gibi diğer paydaşların istekleri ve çıkarları dikkate alınmadan sürdürülebilir finansal geri dönüşün mümkün olmadığını düşünmektedirler. Bu düşünme tarzı aslında işletmelerinin ne olduğunu ve ne anlama geldiğine dair en ideal tanımlamadır.

İşletme Amaçları Nelerdir?

Ekonomik katma değer, bir işletme için temel bir zorluğun, işten etkilenen yeni tarafların çıkarlarını, bazen birbiriyle çatışan çıkarları dengelemek olduğunu gösterir. Alternatif tanımlar, bir işletmenin temel amacının çalışanlar, müşteriler ve hatta bir bütün olarak toplum dahil olmak üzere daha geniş bir paydaş grubunun çıkarlarına hizmet etmek olduğunu belirtir. Pek çok gözlemci, ekonomik katma değer gibi kavramların, kar elde etme hedeflerini diğer amaçlarla dengelemede yararlı olduğunu savunmaktadır. Sosyal ilerleme, işletmeler için ortaya çıkan bir temadır. İşletmelerin yüksek sosyal sorumluluk seviyelerini sürdürmesi ayrılmaz bir unsurdur.

Anonim Şirket: Kanunla ya da kanunla oluşturulmuş, üyelerinin varlığından bağımsız ve üyelerinden farklı yetki ve sorumluluklara sahip bireyler grubudur.

Paydaş: Belirli bir durum, eylem ya da girişimde meşru menfaati olan kişi ya da kuruluştur.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Bir şirketin faaliyet gösterdiği topluma ve çevreye hem ekolojik hem de sosyal sorumluluk duygusu anlamına gelir.

Çoğu kişi bir işletmenin esasen birisinin malı olduğuna ve bu nedenle, sahiplerinin uygun gördükleri şekilde onu elden çıkarma hakkına sahip olduğuna inanırlar. İşçilerin veya tüketicilerin, kendi rızaları olmadan kullanımından zarar görmeme hakkı dışında mülkiyet üzerinde özel haklara sahip olduklarına inanmazlar.

 

False