Haliç Üniversitesi’nin yönetimi geçici olarak devredilecek 

Güncelleme Tarihi:

Haliç Üniversitesi’nin yönetimi geçici olarak devredilecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2016 09:27

YÖK tarafından, denetimler sonucunda "kötü yönetim nedeniyle çeşitli risk faktörleri taşıdığı" tespit edilen İstanbul'daki Haliç Üniversitesi’nin geçici tedbir olarak faaliyet izninin durdurulmasına karar verildi. Kararla, Haliç Üniversitesi’nin yönetimi, "garantör üniversite" konumundaki İstanbul Üniversitesi’ne geçici olarak devredilecek. Haliç Üniversitesi öğrencileri, herhangi mağduriyet yaşamadan öğrenimlerine devam edecek.

Haberin Devamı

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK), denetimler sonucunda "kötü yönetim nedeniyle çeşitli risk faktörleri taşıdığı" belirlenen İstanbul'daki Haliç Üniversitesinin geçici tedbir olarak faaliyet izninin durdurulması kararlaştırıldı. Kararla, Haliç Üniversitesi’nin yönetimi, garantör (hami) üniversite konumundaki İstanbul Üniversitesi’ne geçici olarak devredilecek. Haliç Üniversitesi öğrencileri, herhangi mağduriyet yaşamadan öğrenimlerine devam edecek.

YÖK'ten edindiği bilgilere göre, Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında, YÖK Denetleme Kurulu’nun Haliç Üniversitesi’nde yaptığı 2014-2015 eğitim-öğretim yılı genel denetimlerindeki tespitleri incelendi. Tespitler sonunda, "kötü yönetim" nedeniyle çeşitli risk faktörleri taşıdığı tespit edilen üniversitenin, büyük oranda mali sorunlar içinde olduğu da ortaya çıktı. YÖK Denetleme Kurulu, bunun sonucunda "kötü yönetim sonucunda ortaya çıkacak risklerin bertaraf edilmesi, öğrenci ve öğretim üyelerinin haklarının korunması, eğitim ve öğretimin devam edebilmesi ve faaliyetlerin sürdürülebilmesi için ilgili mevzuat hükümlerince, kamusal sorumluluk gereği geçici bir tedbir olarak üniversitenin faaliyet izninin durdurulması" önleminin uygulanması yönünde karar verdi.

Haberin Devamı

Yeni mütevelli heyeti belirlenecek

Kararla, Haliç Üniversitesi’nin yönetimi, garantör üniversite konumundaki, Türkiye'nin köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi’ne geçici olarak devredilecek. Buna göre, Haliç Üniversitesi’nin yeni mütevelli heyeti belirleninceye kadar heyetin görevlerini, İstanbul Üniversitesi’nin yönetim kurulu yürütecek. Bu sürecin ardından Haliç Üniversitesi’ndeki öğretim faaliyetleri yeni mütevelli heyetiyle devam edecek. YÖK Denetleme Kurulu’nca, üniversitede yeni heyet tarafından yürütülecek öğretim faaliyetleri tekrar değerlendirilecek ve bunun sonucunda üniversitenin eski statüsüne kavuşmasına karar verilebilecek.

YÖK yetkilileri, Haliç Üniversitesi öğrencilerinin herhangi mağduriyet yaşamadan öğretim faaliyetlerine devam edebileceğini belirtti. Yetkililer, kararın üniversitedeki akademisyenler ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için alındığını vurguladı.

Haberin Devamı

‘Haliç yöneticilerinin talebi’

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Haliç Üniversitesi’nin yönetiminin geçici olarak İstanbul Üniversitesi’ne devri ile ilgili, "İstanbul Üniversitesi’nin garantör üniversite olması tamamıyla Haliç Üniversitesi kurucularının talep ve arzusuyla gerçekleşti" açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürüten Ak, yaptığı yazılı açıklamada Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 12 Mayıs tarihli oturumunda Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 25’inci maddesinin d fıkrasının 2’nci bendinde belirtilen "Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ile idari, mali ve ekonomik faaliyetlerinin gözetim ve denetimi ile inceleme ve soruşturma faaliyetlerine kasten engel olunması" fiilinin işlenmesi nedeniyle, Haliç Üniversitesi’nin yönetiminin bu üniversitenin garantörü olan İstanbul Üniversitesi tarafından geçici olarak devralınarak bir yıl süreyle yürütmesine karar verdiğini bildirdi.

Haberin Devamı

İstanbul Üniversitesi’nin garantör üniversite olmasının tamamıyla Haliç Üniversitesi kurucularının talep ve arzusuyla gerçekleştiğini belirten Ak, "Haliç Üniversitesi yönetiminin geçici olarak devralınması işte bu garantörlük dolayısıyla doğmuş olup; geçici yönetim görevi, İstanbul Üniversitesi’nin bir talebi veya YÖK'ün bir ataması üzerine gerçekleşmemiştir. Bu geçici yönetim görevi kanuni bir zorunluluk olarak üstlenilmiştir" bilgisini verdi.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 26’ncı maddesi gereği olarak, önlem kararının alındığı tarihte Haliç Üniversitesi mütevelli heyet başkanı, üyeleri ile rektörün görevlerinin sona erdiğini aktaran Ak, şunları söyledi:
"Yine aynı maddedeki düzenlemeye göre yönetimi geçici süreyle üstlenen garantör İstanbul Üniversitesi’nin Rektörü Haliç Üniversitesi mütevelli heyet başkanı, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu da geçici mütevelli heyet sıfatını kazandı. Mevzuat gereği oluşan geçici mütevelli heyet kararıyla, Haliç Üniversitesi’ne yeni bir rektör atanıncaya kadar bu görevi İstanbul Üniversitesi yönetim kurulunun bir üyesi vekaleten ve geçici olarak sürdürecek. İstanbul Üniversitesi garantörlük sıfatı ve kanundan doğan sorumluluğunun bir gereği olarak, Haliç Üniversitesi’nin tüm faaliyetlerinin yasalara uygun biçimde sürdürülmesi ve özellikle eğitim öğretim ile idari, mali ve ekonomik faaliyetlerinin gözetim ve denetimi ile inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri alacaktır. Haliç Üniversitesi’nin eğitim öğretim faaliyetlerinde herhangi bir kesinti söz konusu olmayıp, dersler, sınavlar ve tüm akademik etkinlikler ilgili mevzuat ve akademik takvimde öngörüldüğü şekilde yapılacak. Kanunen devralmak zorunda olduğumuz bu geçici yönetim görevini de tüm mensuplarımızla yüksek bir sorumluluk duygusuyla ve en iyi şekilde yerine getirme gayreti gösterirken, Haliç Üniversitesi’nin temel unsurları olan değerli öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarıyla sürekli diyalog içinde olacağız."

BAKMADAN GEÇME!