Fen yorumlama gücünü ölçtü, İngilizce eleyici

Fen yorumlama gücünü ölçtü, İngilizce eleyici

TEOG ikinci dönem ortak sınavları dün yapılan oturumlarla tamamlandı. Uzmanlara göre fen bilimlerinde yorumlama gücünün ölçüldüğü sorular dikkat çekerken, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük sınavında geçen yıla göre daha net ve bilgi gerektiren sorular yer aldı. İngilizcede diyalog soruları ayırt edici nitelikteydi. Sınav sonuçları ise haziranda açıklanacak.

Haberin Devamı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavları dün yapılan ikinci gün oturumlarının ardından sona erdi. İkinci günde öğrenciler fen bilimleri, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarına girdi. 1 milyon 185 bin 328 ortaokul 8’inci sınıf öğrencisine yönelik yapılan sınavlar, yurtiçinde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurtdışında ise 15 merkezde ve 22 okulda gerçekleştirildi. Sınav sonuçları haziranda açıklanacak. TEOG ikinci gün sorularını değerlendiren uzmanlara göre, fen bilimlerinde yorumlama gücünün ölçüldüğü sorular dikkat çekti. TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük’te geçen yıla göre daha açık, net ve bilgi gerektiren sorular yer aldı. İngilizce’de ise diyalog soruları çeldiricileri yüksek, ayırt edici nitelikteydi. Bahçeşehir Koleji, Bilfen Ortaokulları, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, Mektebim Okulları, Oğuzkaan Okulları, Arı Okulları ve Jale Tezer Eğitim Kurumları uzmanlarının yorumları şöyle:

FEN BİLİMLERİ: Müfredata uygundu. Soru sayılarında konu ağırlıklarına göre dağılım görüldü. Birinci dönem merkezi ortak sınavına dahil olan konulardan soru çıkmadı. Sorular açık, anlaşılır ve yoruma dayalıydı, günlük hayattan örnekler vardı. Konuya hakim olmanın tek başına yeterli olmadığı; okuma, anlama ve yorumlama gücünün de ölçüldüğü sorulara yer verildi. Öğrencilerin gözlem ve deneylerle edindiği kazanımlarla çözülebilecek özellikteydi. Adayların zorlandığı sorular ise canlılar ve enerji ilişkileriyle, maddenin halleri ve ısı ünitelerinden geldi. Bu iki soru yorum gücünü ölçmeye yönelikti. Verilen bilgileri ve şekilleri doğru kullanıp yorumlayabilenler sınavda başarılı olabilir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Geçen seneye göre bu yılki sorular daha açık ve netti. Müfredata ve kazanımlara uygundu. Öğrencileri zorlayacak, çeldiricisi yüksek soru yok. Sınavın genelinde sorular bilgiyi yorumlamaya yönelikti. İlk TEOG konularından iki soru geldi. Genellikle TEOG 2 konularındandı. Sorular, kavram bilgisi ve yorum yeteneği güçlü öğrenciler tarafından rahatlıkla yapılabilecek düzeyde. Ancak bazı soruların öğrencileri zorlayabileceği nitelikte olduğu söylenebilir. I. İnönü Savaşı ile ilgili soruda, Londra Konferansı’na çağrılma nedeni ve sonucunu doğru ayırt edemeyenler hata yapabilir. Ayrıca ‘halkçılık’ ilkesinin değerlendirildiği soruda ‘eşit gelir’ ifadesi öğrenciler için çözümü zorlaştırdı. Bilgiyi sorgulayan ve öğrencileri zorlayabilecek bir soru da, ‘İzmir İktisat Kongresi kararları ile kalkınma hamlelerinin eşleştirilmesi’ydi.

İNGİLİZCE: Kazanımlara uygun. Ağırlıklı olarak ikinci dönem TEOG kazanımları sorgulandı. Okuma parçalarıyla ilgili sorularda öğrenciden çıkarım yapması; kelime bilgisinin ölçüldüğü sorularda ise doğrudan bilgilerini kullanması istendi. Parçaya dayalı okuma, anlama ve diyalog sorularının çeldiricileri yüksekti, ayırt ediciydi. Görsele dayalı sorular ise net ve birçok öğrenci tarafından yapılabilecek nitelikteydi. ‘Jill ve Adam’ arasındaki diyaloğu içeren soru, çeldiricisi yüksek olduğu için ayırt edici olabilir. Bu yıl ‘Cooking’ konusundan hiç soru çıkmadı.


3 SORUDA TEOG SONRASI


1-) İTİRAZ NEREYE YAPILACAK?
Soru ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar bunların Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 gün içinde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasındaki sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek. İtirazların incelenebilmesi için belirtilen bankalara ‘Kurumsal Tahsilât Programı’ aracılığıyla 20 TL yatırılmalı. İtirazlar, 10 günlük dava açma süresini durdurmayacak. Bu sonuçlara yapılacak itirazlar için de geçerli.

2-) PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?
Ortak yazılı sınavlardan alınan notlar, belli oranlarda ortaöğretime yerleştirmede kullanılacak. Öğrencilerin 6, 7 ve 8’inci sınıf yılsonu başarı puanlarının yüzde 30’u ile 8’inci sınıf ağırlıklı ortak sınav puanlarının yüzde 70’i toplanarak ve elde edilen toplam puan ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alımında kullanılan ‘ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas olan puan’ hesaplanacak. Puanlama 500 tam puan üzerinden olacak.

3-) SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Ortak sınavlara katılan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacak. Her soru eşit ağırlığa sahip. Her test için doğru sayısı esas alınarak ham puanlar bulunacak. Yanlışlar doğru sayısını etkilemeyecek. İptal olan soru, o ders sınavına katılan tüm öğrenciler için doğru sayılacak.


MAZERETLER 20-21 MAYIS'TA
Bu oturumlara giremeyen öğrenciler, 20-21 Mayıs’taki mazeret sınavlarına katılabilecek. Ancak velinin, öğrencinin katılamama sebebini, sınavın tamamlandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı bildirmesi gerekiyor. Bu olmadan TEOG’a girmeyenin, o derse ait sınav puanı sıfır olarak değerlendirilecek. Uygun görülenlerin bilgileri, okul müdürlüklerince e-Okul’a sınavlar tamamlandıktan sonra beş iş gününde işlenecek.

Haberle ilgili daha fazlası: