Ana dil çalıştayından, 5 maddelik eylem planı

Güncelleme Tarihi:

Ana dil çalıştayından, 5 maddelik eylem planı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2017 10:14

Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) ve Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) 15-17 Aralık günlerinde Extertal’de ’Türk Kökenli Çocukların Almanya Okul Sistemi İçindeki Konumu’ ve ‘Veli ve Öğretmen Derneklerinin Görevleri’ konulu ortak çalıştay düzenledi.

Haberin Devamı

EXTERTAL’de düzenlenen çalıştayda Prof. Dr. Yüksel Ekinci ile öğretmen Betül Korkmaz sunum yaptı. Konuşmacılar ana dil eğitimine yuvalarda başlanması gerektiğini belirtirken; ana dilinin lise bitimine kadar da okullarda nitelikli bir şekilde öğretilmesi gerektiğini anlattı. Mevcut durumda ana dil eğitimine katılımın yeterli düzeyde olmadığı, bunun için öncelikle dersin sınıf geçmeye etki edecek şekilde, ders müfredatı içerisinde yer alması gerektiğini dile getirdiler.

ATÖF ve FÖTED, çalıştay sonunda Almanya ile Türkiye arasındaki siyasal gerginliğin, Almanya’daki Türk kökenli çocuk ve velilerin üzerinde de olumsuz etki yaptığına dikkati çekerek, bu konuda şimdiye kadar olduğu gibi, gelecek dönemde de yapıcı bir yaklaşımla uzlaştırıcı çözüm arayışlarına katkıda bulunacaklarını belirttiler.

Haberin Devamı

Ana dil çalıştayından, 5 maddelik eylem planı

YAPILACAKLARI ANLATTILAR
ATÖF Genel Başkanı Yücel Tuna ve FÖTED Genel Başkanı Dr. Ali Sak, çalıştay sonrası alınan kararları dile getirdiler:
1) Türkçe ve Türkçe ana dili derslerinin Almanya okul sisteminin (ders planlarının) içine kalıcı ve ilerleyici olarak alınması, aynı zamanda ikinci ve üçüncü yabancı dil olarak, anadili Türkçe olmayan diğer öğrencilere de açılması,
2) Türkçe dersleri verecek öğretmenlerin orta ve uzun vadede Almanya’da yetiştirilmesi, eyaletlerde Türkçe bölümleri açılması,
3) Göçmen kökenli çocukların eğitim sistemi içinde, okul öncesi eğitimden başlayarak, dışlanmalarının önlemesi ve başarılarının artırılması,
4) Velilerin eğitim sistemine, aktif ve etkin katılımlarının sağlaması konularında daha yoğun işbirliği yapılması,
5) Yılda bir kez ana dil temelinde hafta sonu çalıştayı yapılması...

Ana dil çalıştayından, 5 maddelik eylem planı

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!