Kiliseler de AfD’ye isyan etti

Güncelleme Tarihi:

Kiliseler de AfD’ye isyan etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 10:30

Alman Anayasası’nın 20. maddesinde, “Almanya Federal Cumhuriyeti, demokratik ve sosyal bir federal devlettir” denilmektedir. Evet... Almanya Federal Cumhuriyeti, aynı zamanda seküler bir devlettir. Yani resmi bir dini bulunmayan, yasaların belirli bir dine göre şekillendirilmediği bir devlettir.

Haberin Devamı

Kiliseler de AfD’ye isyan etti
ALMAN Anayasası’nın 137. maddesinde de “Devlet kilisesi yoktur” denilmektedir.Ama ‘Din, vicdan ve inanç özgürlüğü, askerlik hizmetinin reddi’ başlıklı 4. maddede de “Din ve vicdan özgürlüğü ile din ve dünyevi inanç özgürlüğüne dokunulamaz. Dinin rahatsız edilmeden uygulanması güvence altındadır” garantisi verilmiştir.Temel haklarla ilgili ‘İnsanın onur ve hassasiyetinin korunması’ başlıklı 1. maddede ise “İnsanın onur ve haysiyeti dokunulmazdır. Tüm devlet erki ona saygı göstermek ve onu korumakla yükümlüdür” ilkesi büyük harflerle yazılıdır.‘Yasa önünde eşitlik, ayırım yasağı’ başlıklı 3. maddesinde de “Bütün insanlar yasa önünde eşittirler. Erkek ve kadınlar eşit haklara sahiptirler. Devlet, kadın ve erkeklerin eşitliğinin gerçekten sağlanmasını özendirir ve var olan dezavantajların giderilmesi için çaba gösterir. Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz. Hiç kimse özür ve sakatlığından dolayı mağdur edilemez” denilmektedir.

Haberin Devamı

BİLDİRİ YAYIMLADILAR
İşte Alman Anayasası’nın bu temel ilkelerine sahip çıkan, toplumsal değerlere ve toplumsal bütünlüğe önem veren Katolik Kilisesi, Almanya’da insan onurunu ayaklar altına alan, Yahudi düşmanlığı, İslam düşmanlığı, sığınmacı düşmanlığı ve ırkçılıkla oy avcılığı yapan sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) politikasına isyan etti.
Bardağı taşıran son damla ise Alman aşırı sağcıların Berlin yakınlarındaki Potsdam’da bir villada buluşarak, Almanya’da yaşayan milyonlarca göçmen kökenli insanı, Alman vatandaşı olsalar bile sınır dışı etme, hatta bir Afrika ülkesine sürgün etme planları yaptıkları toplantılara AfD’li bazı politikacıların da katıldıklarının ortaya çıkması oldu.
19-22 Şubat tarihlerinde Almanya’nın Augsburg kentinde düzenlenen Alman Piskoposlar Konferansı sonrası, ‘Etno-milliyetçilik ve Hıristiyanlık uyumsuzdur’ başlıklı dört sayfalık bir bildiri yayımlandı.
Katolik piskoposların bildirisinde, etno-milliyetçiliğin Hıristiyanların Tanrı ve insan imajıyla bağdaşmadığı vurgulandı.
“Aşırı sağcı partiler ve bu ideolojinin sınırlarında dolaşanlar, bu nedenle Hıristiyanlar için siyasi faaliyet yeri olamaz ve aynı zamanda seçilebilir değildir” denildi.
*
Raporda, özellikle AfD’de şu anda aşırı milliyetçi bir duygu hâkim olduğu vurgulanırken, bu partinin Müslümanlara, sözde küresel elitlerin sözde komplolarına ve giderek artan bir şekilde Yahudilere karşı stereotip nefretleri körüklediği hatırlatıldı.
Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx da AfD’nin ve tutumunun Katolik Kilisesi’nin değerleriyle bağdaşmadığını, Hıristiyanların anayasa karşıtı tutum sergileyen bir partiye oy vermelerinin ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.
Yani Alman Katolik Kilisesi, çok açık bir biçimde, AfD’nin Alman Anayasası’ndaki “İnsanın onur ve haysiyeti dokunulmazdır” ilkesini ihlal ettiğine dikkati çekerek, böyle bir partiye oy verilmemesini istedi.

Haberin Devamı

‘İNANCIMIZLA BAĞDAŞMIYOR’
Almanya Protestan Kilisesi (EKD) de Alman Katolik Kilisesi’ne tam destek verdi.
EKD Başkanı Kirsten Fehrs, “Aşırı sağcıların bir arada ve birlikte yaşamamızın temel değerlerini sorguladığı bu dönemde, kiliselerin net ve karalı bir duruş sergilemeleri çok önemli” dedi.
Aşırı milliyetçiliğin ve insanlık dışı tutum ve ifadelerin Hıristiyan inancının ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığının altını çizerken, “Buradan çıkardığımız ortak sonuç, AfD de dahil olmak üzere, aşırı sağcı partilere oy verilmemesi uyarısında bulunmaktır. Zira bu partiler, azınlıkları ötekileştirmekte ve demokrasiyi tehlikeye atmaktadır” görüşünü vurguladı.
*
Evet...
Almanya’da hem Katolik hem de Protestan Kiliseleri, demokrasi ve hukuk devletini korumak, barış içinde birlikte yaşamın dinamitlenmesini engellemek için AfD’ye karşı çok açık bir biçimde tavır aldı.
Hem de sonuna kadar hakkı olarak...

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!