Emeklilerde 185 gün şartı aranmaz

Güncelleme Tarihi:

Emeklilerde 185 gün şartı aranmaz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 13:25

Geçen haftaki yazımda, Avrupa’da yaşayan Türklerin yaklaşan izin döneminde yabancı plakalı araçlarıyla yurda giriş şartlarını konu etmiştim. Hesaplama sonucunda kesintili veya kesintisiz son bir yılın toplamda 185 günden fazlasını yurt dışında geçiren ve olağan durumda yurt dışında ikamet eden kişilerin, yurt dışında yerleşik olma koşulunu sağlamış sayılacaklarından, taşıtlarına yurda giriş izni verileceğini de belirtmiştik.

Haberin Devamı

Emeklilerde 185 gün şartı aranmaz
HATTA gümrük kapılarında herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için yurt dışında yaşayan Türklerin bu koşulu sağlayıp sağlamadıklarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan ‘Yurt Dışında Yerleşiklik Sorgulama’ hizmetini kullanarak sorgulayabileceklerini hatırlatmıştık.

İKİ YILA KADAR İZİN
Bugünkü yazıma, yurt dışından emekli olan Avrupalı Türklerde 185 gün şartının aranmayacağı hallere gözatarak başlamak istiyorum. Yurt dışından emekli olanların, emeklilik tarihinden sonra Türkiye’ye ilk defa getirecekleri adlarına kayıtlı taşıt için yurt dışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre şartı aranmaz. 730 günlük sürenin tamamını kullanmadan taşıtıyla yurt dışına çıkan emeklilerin kalan süreden faydalanmak üzere, süresi içerisinde olmak kaydıyla yeniden taşıtlarıyla Türkiye’ye girmek istemeleri halinde, bu kişilerden yurt dışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre şartı aranmaz ve taşıtlarına kalan süre verilerek girişlerine izin verilir.

Haberin Devamı

Yurt dışından emekli kişilere verilen sürenin yeniden verilmesine ilişkin koşullar nelerdir?
* Kişinin, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden yurt dışından emekli olması veya Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancı olması,
* Taşıta Türkiye’ye giriş yaptığı tarih itibarıyla, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emeklilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına iki yıl, Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancıların kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına ise ikamet izinleri kadar süre verilmiş olması,
* Mücbir sebep ve beklenmeyen haller saklı kalmak üzere, geçici ithalat izin süresinin tamamlanmasından önceki son 3 ay içerisinde gümrük idaresine başvuruda bulunulması,
* Bu kişilerin durumlarını belgelendirmesi (emeklilik belgesi, ikamet tezkeresi),
* Taşıtın bu kişilerin adlarına kayıtlı olması, gerekir.

Haberin Devamı

Türkiye’ye girişte gerekli belgeler hangileri?
Türkiye’ye girişte gümrük memurunca aşağıdaki belgeler aranır:
* Taşıtın ikamet edilen ülkede kayıtlı olduğunu gösterir mülkiyet belgesi (ruhsat),
* Taşıtı getiren kişinin ehliyeti,
* Duruma göre yurt dışı ikameti gösterir belge (pasaport, kimlik belgesi, oturum izni)
* Türkiye’de geçerli trafik sigorta poliçesi,
* Kişinin pasaportu veya pasaport yerine geçen kimlik belgesi,
* Yurt dışından emekliler için konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgesi,
* Duruma göre geçerli bir vekaletname veya kira sözleşmesi,
* Tüzel kişiliğe ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümeli belge.
* Taşıtların gümrük kayıt işlemleri herhangi bir ücrete tabi değildir.

Emeklilerde 185 gün şartı aranmaz
Türkiye’ye getirilen taşıtlara verilen kullanma süre ne kadardır?
* Yurt dışında yerleşik Türkler ile Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı uyruklular, yabancı plakalı taşıtlarını 2 yıla (730 gün) kadar Türkiye’de bulundurma ve kullanma imkânına sahiptir.
* Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına 730 günü aşmamak üzere ikamet tezkeresinde belirtilen kadar süre verilir.
* Türkiye’de oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere 180 günde toplam 90 gün süre verilir.
* Tüzel kişiliklere ait taşıtların (otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosiklet) vekaletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde 90 güne kadar süre verilir.
* Kiralanarak getirilen taşıtlara verilecek süre, kişinin vatandaşlık ve oturumuna bağlı olarak, 730 günlük süreyi de aşmamak kaydıyla kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun olamaz.
* Taşıta verilen süre, tek seferde kullanabileceği gibi, parça parça da kullanılabilir. Ancak, her girişte 185 gün yurt dışında bulunma şartı gümrük idaresince kontrol edilir ve bu şartı sağlayanların taşıtlarına giriş izni verilir.

Haberin Devamı

Kalan süreden nasıl yararlanılır?
* Türkiye’ye taşıtıyla gelen yurtdışında yerleşik kişiler, giriş tarihinden geriye doğru son 185 gün içinde taşıt getirmiş ise kullanılan süreler 730 günden düşülür ve kalan süre verilir.
* Türkiye’ye taşıtıyla gelen yabancı uyruklu kişiler (oturma izni-mavi kart hamili olanlar hariç) giriş tarihinden geriye doğru son 180 gün içinde taşıt getirmiş ise kullanılan süreler 90 günden düşülür ve kalan süre verilir.
DEVAM EDECEK: Yurda giriş şartlarını yerine getirmeyenler geldikleri ülkeye geri mi dönecek?

Bir başka kişiye ait taşıt Türkiye’ye getirilebilir mi?
Başkasına ait olan yabancı plakalı taşıtların vekâletname veya kiralama yoluyla Türkiye’ye getirilebilmesi aşağıdaki durumlarda mümkündür:
* Hem vekâleten taşıtı getiren kişi hem de taşıt sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma koşulunu sağlaması,
* Taşıtın, getiren kişinin ikamet ettiği ülkede kayıtlı olması, (Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler hariç)
* Kiralanmak suretiyle getirilen taşıtlar için kira sözleşmesinin bulunması.

Haberin Devamı

Bir başka kişiye ait taşıt getirildiğinde hangi belgeler aranır?
Taşıtın vekâletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde duruma uygun olarak aşağıdaki
belgelerden birinin gümrük idaresine sunulması gerekmektedir:
* Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı bir vekâletname,
* Taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idaresinde hazır bulunmaları
hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrüğün onaylayacağı bir
vekâletname,
* Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet
veya mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belge,
* Tüzel kişiliklere ait taşıtların vekaletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde bunlara ek olarak aşağıda yer alan belgeler gümrük idaresine sunulur.
* Tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletname,
* Tüzel kişiliklere ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir
belge,
* Taşıtın kiralanarak getirilmesi durumunda ise kira sözleşmesinin gümrük idaresine sunulması gerekir.
* Yukarıda sayılan belgelerin noter veya konsolosluk onaylı tercümelerinin de gümrüğe sunulması gerekir.

 

BAKMADAN GEÇME!