"Şahver Kaya" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Şahver Kaya" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Şahver Kaya

O bakanın görevi

1978 doğumlu Matt, Oxford ve Cambridge üniversitelerinde eğitimini başarıyla tamamlar. İş hayatında tecrübe edinir. Daha sonra atıldığı siyasette atılımcı, genç bir politikacı olarak da kendine iyi bir yer edinmiştir.

Dünya Ekonomik Forumu üretimde hızla ilerleyen dijital dönüşümü dünya gündemine taşımak için 2016 Ocak ayında Davos’da gerçekleşen toplantının ana temasını Sanayi 4.0 olarak belirlemiştir.

Davos’daki bu toplantı İngiliz Hükümetini harekete geçirir.

Matt Temmuz 2016’da İngiltere’nin Dijital Dönüşümden sorumlu bakanı olarak atanır.

O bakanın görevi

*

EKONOMİNİN KATLANA KATLANA BÜYÜMESİ İÇİN

Şanslıyız!

Türkiye teknolojiyi içselleştirmiş genç bir nüfusa sahip.

Dijital dönüşüm küresel ekonomideki yerimizi tamamıyla değiştirme fırsatı sunuyor.

Dijitalleşen küresel pazarda ileri teknoloji içeren ürünlere olan talep hızla artıyor.

Dijital teknolojiler hayatımıza dokunan tüm alanları dönüştürüyor. Bizi geleceğe taşıyor.

*

Bu dönüşümün getirdiği fırsatları ve tehditleri en iyi şekilde değerlendirmenin yolunu diğer ülkeler bulmuş.

Dünyayı okuyabilen, teknolojiyi içselleştirmiş dinamik bir bakan öncülüğünde Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasının belirlenmesi gerekiyor.

Dönüşümün kapsamı oldukça geniş …Dijital teknolojiler her sektöre dokunuyor, baştan sona değiştiriyor.

*

Bugün dünyanın en büyük taksi şirketi olan UBER’in, hiç taksisi yok.

Bugün dünyanın en büyük konaklama şirketi olan AIRBNB’nin, hiç oteli yok.

*

Sanayi üretiminde dönüşümü ifade eden Sanayi 4.0, tarımda dönüşüm Tarım 4.0, eğitimde dönüşüm Eğitim 4.0, sağlıkta dönüşüm Sağlık 4.0 ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin dönüşümünü ifade eden KOBİ 4.0 ve devamı …

Bütüncül bir yaklaşımla Türkiye’nin dijital gelecek için milli yol haritasını belirlememiz gerekiyor.

*

TÜM BUNLARIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE NASIL BİR KATKISI OLACAK?

Örneğin Sanayi 4.0’ın Türkiye ekonomisi icin potansiyeli, üretimde yıllık yüzde 3’u bulan bir genişleme anlamına geliyor.

Bu artış Türkiye GSYIH’sinde yüzde 1 ve uzeri ek bir büyüme, ve 150-200 milyar TL düzeyinde ek gelire karşılık geliyor.

Dijital dönüşüm potansiyelinin gerçekleşmesi için uzun dönemli, bütüncül bir yol haritası belirlenip, bir bakan öncülüğünde ivedilikle uygulanması gerekiyor.

Gelişmiş ekonomilerdeki gibi aklı fikri sadece ülkenin dijital dönüşümü olan bu bakan bu kritik yolculukta Türkiye’ye ön ayak olup, yol haritasının sorumluluğunu üstlenmelidir.

*

ELİT D5 NEDİR?

Dünyanın en ileri dijitalleşmiş ekonomilerinin oluşturduğu elit bir gruptur.

D5, Dijital 5, 2014 yılında İngiltere, İsrail, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Estonya tarafından kurulmuştur.

İngiltere, 5-16 yaş aralığındaki öğrencilere kod yazmanın öğretilmesinin zorunlu hale geldiği ilk ülkedir.

Estonya da ilkokul çocukları kod yazmayı 1990’lı yıllardan bu yana öğrenirler.

Yeni Zelanda’da ortaokul ve lise seviyesinde kod yazma eğitimine başlanmıştır.

İsrail’de dünyanın “en zor” kod yazma eğitimi verilmektedir.

Güney Kore orta okul ve lisede kod yazmayı öğretirken, ayrıca online destek de vermektedir.

D5 ülkeleri arasında dijital dönüşüm konusunda yakın ilişkiler kurulmuş; bilgi ve deneyim transferi yapılmaktadır.

İngiliz Dijital Bakanı Matt daha geçtiğimiz aylarda İsrail’de siber güvenlik, finansal teknolojiler konularında görüşmelerde bulundu.

*

AMERİKAN TEKNOLOJİ GRUBU

2017 Mayıs ayında Trump’ın baş danışmanı Kushner “Amerikan Teknoloji Grubu”nu kurdu ve yönetiyor. Bu grup federal devletin dijital dönüşümünü gerçekleştirmekle sorumludur.

Trump’ı amansızca eleştiren Apple, Amazon ve Microsoft’un liderleri Amerikan Teknoloji Grubu’nun 19 Haziran toplantısına katılmışlardı.

O bakanın görevi

“AVRUPA’NIN GELECEĞİ DİJİTALDİR.“

AB’nin dijital dönüşüm yol haritasını tartışmak için AB üyeleri geçen Mart ayında Roma’da toplandı.

Sanayi 4.0 ve dijital becerilerin desteklenmesi konusunda bakanlar seviyesinde çalışmalara başlanması kararı alındı bu toplantıda.

Özellikle yüksek performanslı yazılımlar ve sürücüsüz araç alanları AB için stratejik alanlar olarak belirlendi. AB yeni ekonomide küresel bir oyuncu olmak için yola çıktı.

AB’de bu çalışmalardan sorumlu bir başkan yardımcısı atandı.

*

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ATANAN “DİJİTAL DİVAN” VE “DİJİTAL İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAKAN”

Fransa 2011 Nisan ayında “Dijital Divan”ı oluşturdu. KOBİ, inovasyon ve dijital ekonomi alanlarında sorumluluk alan bu divanın 30 üyesi cumhurbaşkanı tarafından atanmıştır.

Aynı dönemde Fransa hem bir Dijital İlişkilerden sorumlu bakan atarken, hemde Teknoloji ve Veri’den sorumlu bir bakan ataması yapmıştır.

*

Fransa’nın 2015 yılında dijital dönüşüm yol haritası için öngördüğü bütçe 10 milyar euro dur. Bu yol haritasında 5 temel alt başlık vardır. Her alt başlık için atılacak adımlar da spesifik tarihleri ile ortaya konmuştur. Tam anlamıyla gerçek bir yol haritası!

Alt başlıklar arasında KOBİlerin Sanayi 4.0 icin desteklenmesi, çalışanların bu dönüşüm için hazırlanması, bu alandaki uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi gibi konular yer almaktadır.

*

AT BINENIN KILIÇ KUŞANANIN

Fransa’nın ihracatında yaklaşık yüzde 24 oranında ileri teknoloji ürünleri yer alırken, bu oran Türkiye için sadece yüzde 4’dür.

*

Macron Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bu önemli projeleri yönetmesi için 33 yaşındaki Mounir Mahjoubi’yi Dijital’den sorumlu bakan olarak atadı. Mounir yerel tarım üretimini destelemek üzere kurduğu yerel üreticilerle tüketiciyi bir araya getiren web platformunu başarı ile diğer pazarlarada taşıyabilmiş başarılı bir girişimcidir.

O bakanın görevi

 

Mounir’in görevleri arasında Fransa’nın yeni ekonomiye hazırlanmasında önemli yer tutan teknoloji girişimciliği programını güçlendirmek de vardır.

*

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE DÜNYA LİDERLİĞİ HEDEFİ

O bakanın görevi

Peter Eriksson İsveç Dijital Kalkınma Bakanı olarak görev yapıyor. 

Dijital dönüşümde dünya liderliğini hedefleyen İsveç’in Dijital Kalkınma Bakanının 5 hedefi var:

* Dijital Beceriler

* Dijital Güvenlik

* Dijital İnovasyon

* Dijital Liderlik

* Dijital Altyapı

*

DİJİTAL DÖNÜŞÜM KONUSUNDAKİ MİLLİ YOL HARİTAMIZ NEDİR?

Eğer örneğin Sanayi 4.0 konusunda bir yol haritası calışılmışsa, bir an önce kamuoyunun önüne gelmelidir.

Ülkenin en kritik kararlarının tartışıldığı o masada, Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıyan, milli dijital dönüşüm yolculuğumuzdan kim sorumlu?

Sorumluluğu sadece Türkiye’nin Dijital Dönüşüm yolculuğu olan, teknolojiyi içselleştirmiş, dünyayı okuyabilen yeni bir bakanlığın oluşturulması, ülkemizin dijital ekonomiye hazırlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

 

X